Pääkaupunkiseudun
vapaa-ajattelijat ry

 

TASAVALLAN PRESIDENTTI LAKANNEE ANTAMASTA RUKOUSPÄIVÄJULISTUKSIA (21.3.2002)

Jo vuoden 1977 Kirkko ja valtio -komitean mietinnöstä (1977:21) antamassaan lausunnossa Vapaa-ajattelijain liitto lausui koskien kirkollista kalenteria sekä rukous- ja pyhäpäiviä: "Useimpien ateistien mielestä kirkollinen kalenteri loukkaa syvästi ateistien vakaumusta."

Kalenteriasia liittyy siihen, että tasavallan presidentti on vuosittain antanut rukouspäiväjulistuksen.

Uskonnonvapauskomitean kanta

Uskonnonvapauskomitea totesi, ettei valtion ja uskonnollisten yhdyskuntien nykyisen tehtäväjaon kannalta ole perusteltua, että tasavallan presidentti antaa rukouspäiväjulistuksen. Säännöksiä julistuksen antamisesta ei nykyisin ole.

Oikeuskansleri

Valtioneuvoston oikeuskansleri oli hieman eri mieltä. Hän totesi, että kiitos-, katumus- ja rukouspäiviä on vietetty maassamme satoja vuosia. Tasavallan presidentti on antanut rukouspäiväjulistuksen 70 vuoden ajan. Tästä on muodostunut tapaoikeutta. Oikeuskansleri katsoi, että pitkän käytännön muuttaminen pitää tuoda julki nimenomaisella uskonnonvapauslakiin otettavalla säännöksellä tai ainakin mainita lain perusteluissa.

Totuuden Ystävät

Totuuden Ystävien 15.6.2001 antamassa lausunnossa rukouspäiväjulistuksesta sanotaan, että "presidentin antamia "rukoiluohjeita" on pidetty hyvän tavan vastaisina ja sanomalehdet ovat saaneet niistä irvailun aiheita. Uskonnottomat ovat loukkaantuneet rukouspäiväjulistuksista. Presidentin antamat julistukset eivät ole täyttäneet noudattamiskelpoisuuden vaatimusta. Totuuden Ystävät muistavat esityksen rukouspäiväjulistuksen jättämisestä kirkon tehtäväksi eräistä harvoista valopilkuista Kirkko ja valtio -komitean mietinnössä vuodelta 1977. Ehkäpä tosiaan olisi aika toimia tällä tavoin."

Vapaa-ajattelijain liitto

Vapaa-ajattelijain liiton lausunnossa sanotaan rukouspäiväjulistuksista: "On hyvä, että Tasavallan Presidentti lakkaa antamasta rukouspäiväjulistuksia.

Hallitus toimii

Hallitus antaa eduskunnalle esityksen uudeksi uskonnonvapauslaiksi vielä tänä keväänä. Vapaa-ajattelijain ja ateistien pitkäaikainen tavoite toteutunee. Opetusministeriö aikoo toimia oikeuskanslerin edellä ehdottamalla tavalla. Käytäntö muuttuisi niin, ettei tasavallan presidentti enää anna vuosittaista rukouspäiväjulistusta. Kirkkoon kuulumaton tasavallan presidentti Tarja Halonen voi keskittyä tähdellisempiin tehtäviin.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?