KYSYIN OPH:LTA ”LUKION ALOITTAMISESTA 18 TÄYTETTYÄÄN” (30.12.2019)


Lähetin tänään Matti Lahtiselle alla olevan kyselyviestin. Taustana on Kantelut-osaston kohta 30. 

Jouni Luukkainen 

***

Hyvä johtaja Matti Lahtinen, Opetushallituksen lakimies ehkä edelleenkin! 

(1) Kysyn, ja tämä on tärkein kysymykseni, mitä ehto lukiokoulutuksen aloittamisesta 18 vuotta täytettyään tarkoittaa lukiolain 16 §:n 7 momentissa edellytyksenä sille, että opiskelijalle opetetaan hänen valintansa mukaisesti joko uskontoa tai elämänkatsomustietoa? Mitä se tarkoitti 1.1.2018-31.7.2019 tuolloisen lukiolain 9 §:n 7 momentissa? 

Kysyn tätä, koska valtioneuvoston asetuksella 45/2017 kumottiin 1.1.2018 alkaen lukioasetuksen 15 §:n 2 momenttiin sisältynyt määritelmä sille, milloin 18 vuotta täyttäneen opiskelijan katsottiin aloittaneen opintonsa alle 18-vuotiaana. 

(2) Kysyn myös, mitä tämä ehto tarkoitti 1.1.2018 alkaen 1.1.2017 voimaan tulleen lukiolain muuttamisesta annetun lain 1499/2016 siirtymäsäännökseen, että ennen tuon lain voimaantuloa lukiokoulutuksessa aloittaneisiin opiskelijoihin sovelletaan tuon lain voimaan tullessa voimassa ollutta lukiolain 7 §:n 2 momenttia, sisältyneessä säännöksessä, että taito- ja taideaineet sekä terveystieto ovat kyseisen ehdon täyttyessä opiskelijalle vapaaehtoisia? 

(3) Entä mitä tämä ehto tarkoittaa nykyisen lukiolain vastaavassa säännöksessä, joka sisältyy 63 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan kumotun lukiolain 7 §:ää – ja kaiketi silloin myös sen äsken mainitsemaani siirtymäsäännöstä – noudatetaan 31.7.2021 asti? (Opetushallitus antoi 7.11.2019 vaaditut opetussuunnitelman perusteet ja määräsi ne tulemaan voimaan 1.8.2021.) 

(4) Mitkä ovat kuvataiteen/musiikin sekä liikunnan ja terveystiedon pakolliset kurssimäärät niille lukio-opintoja aikuisten oppimäärän mukaan suorittaville, jotka ovat olleet lukiokoulutuksessa alle 18-vuotiaana ennen 1.1.2017? 

Kysyn tätä, koska valtioneuvoston asetuksella 46/2017 kumottiin 30.1.2017 alkaen lukion tuntijakoasetuksen 10 §:n 8 momentti eli säännös, jonka mukaan niiden lukio-opintoja aikuisten oppimäärän mukaan suorittavien, jotka ovat aloittaneet lukiokoulutuksessa alle 18-vuotiaana, tulee opiskella noita aineita tietyt kurssimäärät. Kuitenkin nämä aineet saattaisivat kysymysten (2) ja (3) valossa edelleen olla pakollisia niille lukio-opintoja aikuisten oppimäärän mukaan suorittaville, jotka ovat olleet lukiokoulutuksessa alle 18-vuotiaana ennen 1.1.2017.

(5) Kysymysten (2) ja (3) tähden kysyä voi myös seuraavaa. Olivatko taito- ja taideaineet sekä terveystieto 1.1.2018 alkaen edelleenkin vapaaehtoisia, jos ne olivat muuttuneet vapaaehtoisiksi sitä ennen, niille lukio-opintoja nuorten oppimäärän mukaan suorittaville, jotka ovat olleet lukiokoulutuksessa ennen 1.1.2017 sekä alle 18-vuotiaana että 18 vuotta täytettyään? Sellaisia opiskelijoita saattaisi olla edelleenkin. 

Terveisin
Jouni Luukkainen
pj, Pääkaupunkiseudun ateistit ry


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?