VAPAA AJATTELIJA -LEHDELLE HAETAAN AVUSTUSTA 3.500 EUROA VUODEKSI 2020 (5.12.2019)


Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) jakama kulttuurilehtituki on vuonna 2019 ainoa jäljellä oleva rahoituskanava, jonka kautta Vapaa-ajattelijain liitto saa julkisrahoitusta. Avustusta tuli 2.000 euroa (2017: 0 euroa; 2018: 2.000 euroa). 

Liiton puheenjohtaja Kaj Torrkullan ja pääsihteeri Esa Ylikosken 28.10.2019 allekirjoittamalla hakemuksella (saapui 31.10.2019; TKT/73/5494/2019) liitto koettaa saada tätä avustusta myös vuonna 2020. Hakemuksen mukaan avustus voisi olla suurempikin. Ehkei hakija tunne sitä yleisperiaatetta, että haettua avustussummaa suurempaa avustusta ei voida myöntää? Hakemus vakuuttaa, että lehteä julkaistaan, vaikka julkaisija ei saisi valtion yleisavustusta. 

”Kokonaislevikki” 2 400 kappaletta 

Hakemuksen mukaan lehden kokonaislevikki on keskimäärin 2.400 kappaletta. Tämä luku on kuitenkin ollut lehden numeroiden painosmäärä. ”Maksulliseksi levikiksi” kerrotaan 1.500 kappaletta. Lehteä luvataan julkaista neljä numeroa, ja vuosikerran tilaushinnaksi kerrotaan 30 euroa. Lehden tilausmaksukertymäksi vuonna 2018 mainitaan 2.472 euroa, vaikka tuloslaskelman mukaan kertymä oli 1.832,28 euroa eli neljänneksen pienempi. Ilmoitustuotot ovat pysyneet nollassa vastoin liiton suuria toiveita. Tämä tarkoittaa, ettei myöskään Prometheus-seremoniat Oy maksa ilmoitustilasta liitolle. Yhtiön mainoksia on lehdessä usein. 

Lehden kokonaiskulut ovat arviolta 17.100 euroa. Lehti ei saa liiton ulkopuolista, yksityistä rahoitusta. 

Rahoitus on niukkaa eikä lehteä haluta kehittää. Vuonna 2018 lehden nettokulut olivat 18.750,60 euroa. Taustalla vaikuttaa tietysti liiton yleinen heikko taloudenpito.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?