VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON LIITTOMAKSU EI NOUSE VUONNA 2020 (11.11.2019)


Liiton liittohallituksen kokous 19.10.2019 päätti, ettei 16.11.2019 kokoontuvalle liittovaltuuston kokoukselle esitetä liittomaksun korottamista. Maksun määrä säilyisi 12 eurona. 

Useat jäsenyhdistykset ovat suhtautuneet erittäin kriittisesti siihen, että liiton talousvaikeuksia koetettaisiin lieventää lisäämällä jäsenyhdistysten maksurasitusta. Jäsenyhdistykset ovat perinteisesti kitsaita ja vuosijäsenmaksut vaatimattomia, noin 20-35 euroa. Rahaa ei jää toiminnan kehittämiseen ja investointeihin liittomaksun ja aivan välttämättömien jäsenyhdistyksen omien kulujen jälkeen. 

Kun liitto tänä vuonna menetti koko yleisen valtionapunsa (20.000 euroa) eikä ole kyennyt kohentamaan talouttaan, sillä on suuria vaikeuksia tasapainottaa talouttaan. Ratkaisuna voi olla taas liiton köyhdyttäminen vanhaa reaaliomaisuutta myymällä. 

Liittokokouskausi säilyy kolmivuotisena 

Sääntömuutostyöryhmä on tullut saadun palautteen valossa siihen käsitykseen, ettei liittokokouskautta ole syytä lyhentää. Se säilyy kolmivuotisena. 

Liittohallitus: keväällä 2020 rikomme taas sääntöjä 

Liittohallitus ilmoitti, ettei se kutsu liittovaltuuston kevätkokousta koolle maalis-toukokuussa vastoin liiton sääntöjen 9 §:ää. Tällä tavalla liittohallitus on rikkonut sääntöjä aiemminkin. Kokemus on osoittanut, ettei liittohallitus tunne liiton sääntöjä eikä kaikin osin noudata niitä.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?