HALLITUKSEN TALOUSARVIO LISÄÄ TUKEA USKONNOILLE (17.8.2019)


Tuore hallituksen talousarvio vuodelle 2020 lisää tukea uskonnoille. 

Lisää rahaa Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on saamassa 1.710.000 euron lisäyksen nykyiseen 114.000.000 euron määrärahaan. Määräraha on osoitettu kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoitukseen. Näitä ovat kirkollinen hautaustoimi, väestökirjanpitoon vielä liittyvät kirkon tehtävät sekä ”kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden” rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvät, laissa säädetyt tehtävät. 

Lisää rahaa Suomen ortodoksiselle kirkolle 

Suomen ortodoksinen kirkko on saamassa 38.000 euron lisäyksen nykyiseen 2.543.000 euron määrärahaan. Kirkko on valtion elättikirkko, eikä tule toimeen omillaan. 

Ei lisää rahaa muille uskonnollisille yhdyskunnille 

Muille uskonnollisille yhdyskunnille ei esitetä lisää varoja, vaan avustus olisi 524.000 euroa kuten tänäkin vuonna. 

Myös uskontojen keskinäiseen vuoropuheluun esitetään 80.000 euroa kuten tänä vuonna. 

Valtion tukea uskonnoille on myös avustus Suomen Merimieskirkolle. Ensi vuodeksi avustuksen määräksi esitetään 134.000 euroa, josta enintään 52.000 euroa merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon. Vuonna 2019 avustukset ovat samansuuruisia.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?