TURUN JUUTALAISEN SEURAKUNNAN HAUTAUSMAA TURUSSA (6.8.2019)


Sijainti 

Turun Juutalainen hautausmaa sijaitsee muiden pienten hautausmaiden tavoin Skanssinmäellä. Oheisessa kartassa hautausmaan muoto on kärjellään seisova nelikulmio, jonka luoteissivulla oleva rakennus on kappeli. Maan lounaispuolella on katolinen hautausmaa. 

Pienet hautausmaat Skanssinmäellä lohkottiin hautaustoimilain vaatimalla tavalla omiksi tiloiksi vuonna 2016. Turun Juutalainen hautausmaa lohkottiin Skarppakulla-tilasta (833-514-2-0) ja sai rekisteritunnuksen 853-514-2-5. Pinta-alaksi tuli 0,2485 hehtaaria, palstoja on yksi ja tila rekisteröitiin 27.10.2016. Maapohjan omistaa Turun kaupunki. 

    Hautausmaa näkyy kärjellään olevana nelikulmiona likimain karttakuvan keskellä. Luoteissivulla on violetti nelikulmio kappelin merkkinä. Aiottu laajennus on kaakkoissivun etumuurin (musta linja) ja tilan kaakkoisrajan (punainen linja) väliin jäävä nelikulmio. Maanmittauslaitoksen maastotietokanta. Maanmittauslaitoksen CC 4.0 lisenssi.

Ensimmäiset Turkuun asettuneet juutalaiset olivat Venäjän armeijan sotilaita, jotka vuoden 1858 ukaasin nojalla saivat perheineen jäädä asumaan palveluspaikkakunnilleen ja ansaita elatuksensa siellä. 

Hautausmaa on ollut käytössä jo 1800-luvulla. Tekijä halusi selvittää tarkemmin hautausmaan syntyvaiheita ja joitakin yksityiskohtia koskien hautausmaan hoitoa lähettämällä seurakunnalle 24 kysymystä 23.5.2017 ja uudelleen 3.7.2019. Tutkimusta kuitenkin kohtasi paha takaisku, kun Harry Serlo kertoi 5.7.2019, ettei seurakunta halua antaa tällaisia tietoja ulos. 

    Yleiskuva kohti etumuuria. Käytävät johtavat porteilta kappelille. Oikealla kaksi penkkiä kappelin edustalla.

Varustukset 

Hautausmaa on muurin ympäröimä ja sen portit on suljettu. Omatoimisesti hautausmaalle ei pääse. Kirjoittaja vieraili paikalla 15.5.2014, 18.5.2017 ja 1.7.2019. 

    Yleiskuva hautausmaalta.

Muuri 

Hautausmaan muoto on kärjellään seisova nelikulmio. Askelin mitattuna sen leveys on 38 metriä ja pituus 56 metriä. Pinta-alaksi arvioin jonkin verran yli 2.000 neliömetriä. 

    Hautausmaan etusivun muuri, jossa kaksi porttia.

Hautausmaata ympäröi betoni- ja punatiilimuuri. Tiilimuuri (tiili 25x13x7 cm) on muurattu betoniperustan päälle. Betoniperustan korkeus maan pinnasta on noin 30-50 cm. Tiilirivejä on noin 10-12 ja muurin korkeus vaihtelee noin 150 cm:stä kahteen metriin. Muurin harjalla on molemmin puolin kattotiili ja näiden keskellä kupera harjapala, joista muurin kate muodostuu. Hautausmaan puolelta muuri on valkea.

Portilta katsoen oikealla eli koillisivulla on 15 jykevää, kivistä muurintolppaa tiiliosien välissä. Etusivulla on seitsemän tolppaa sekä molempien porttien molemmin puolin tolppa. Portteja reunustavien tolppien kärjessä on Daavidin tähti. Vasemmalla eli lounaissivulla on ensin kuusi tolppaa, jonka jälkeen muuriin törmää ortoksisen hautausmaan vanha kiviaita. Tämän kiviaidan takana on vielä kuusi tolppaa eli tolppia on vasemmalla sivulla 12. Näiden lisäksi hautausmaan vasemmassa takanurkassa olevan vajan vasemmassa etu- ja takakulmassa on tolpat. Hautausmaan takasivulla on ensin kolme tolppaa, sitten kappelin takaseinä, jonka jälkeen neljä toppaa lisää eli tolppia on takasivulla seitsemän. 

Portit 

Hautausmaan etusivu on kaakkoissivu. Sivulla on kaksi mustaa rautaporttia, toinen leveä, toinen kapea. Iso portti on kaksiosainen 293x217 cm (lxk). Siinä on vuosiluvut 1932/5692. Molemmissa portinpuolissa on Daavidin tähti. Portit on suljettu. 

Kappeli 

Kivirakenteinen, valkoinen kappeli (n. 10x7 m; pxl) sijaitsee hautausmaan taka- eli luoteissivulla siten että se on kiinni ortodoksisen hautausmaan luoteisessa kiviaidassa. Kappelin sokkelin korkeus on noin 60 cm ja se on väriltään vihertävä. Rakennuksessa on peltikatteinen kupoli. Kupolin harjalla on tikku, jonka huipulla on Daavidin tähti. 

    Kappeli hautausmaan takasivulla. Äärimmäisenä maan vasemmassa takakulmassa vajarakennus.

Kappelin julkisivulla on harmaa puuovi, jonka vasemmalla puolella on yksi ikkuna ja oikealla puolella kaksi ikkunaa. Ikkunat on peitetty harmailla luukuilla. Kappelin oikealla sivulla on isompi, harmaa, puinen pariovi. 

Kappelin edessä on liuskekivilaattoja ja kolme pitkää penkkiä (n. 25-150 cm; lxp). Liuskekiviä on myös etumuurin sisäpuolella, muurin suuntaisesti, noin 14 metrin pituudelta. Ylimääräisiä liuskekiviä on pinottu maan oikeaan takakulmaan eli pohjoiskärkeen. 

Vesipiste on kappelin vasemmalla sivulla. Kappelin vasemman sivun vieressä on puinen käymälä. Tästä vasemmalle, aivan maan vasemmassa takakulmassa on noin 4x4 metrin suuruinen kivirakenteinen, peltikatteinen työkaluvaja. Sen katto viettää hieman etusivua kohtí. Vajan oikeassa kulmassa on muovinen roska-astia. Etusivun muurin vieressä on myös kaksi muovista roska-astiaa. 

Kasvillisuus 

Hautausmaalla kasvaa kolme, neljä pihlajaa, muutama lehmus, koivu, tammi ja pari muutakin lehtipuuta. 

Haudat 

Etusivun suurelta portilta johtaa kappelille noin kolmen metrin levyinen, liuskekivillä päällystetty pääkäytävä. Sen lounaispuolella, käytävän ja muurin välissä, on viisi hautakiviriviä. 

Toinen kapeampi, samoin kaakkois-luoteissuuntainen käytävä johtaa pienemmältä etusivun portilta hautausmaan perälle. Näiden käytävien välissä on kolme hautakiviriviä. 

Kapeamman käytävän ja maan oikean sivun eli koillissivun välissä on neljä hautakiviriviä. Näin pitkiä hautakivirivejä on ainakin 12. 

    Hautamuistomerkkien joukossa on myös puupaaluja, joiden kärki on kaareva. Kärkeä peittää musta suojapelti.

Pääkäytävän lounaispuolella on ainakin 115 hautakiveä tai muuta hautamuistomerkkiä, kahden mainitun käytävän välissä ainakin 67 muistomerkkiä ja kapeamman käytävän koillispuolella ainakin 77 hautakiveä. Näin muistomerkkejä on vähintään 259. Niitä on vaikea laskea, koska hautausmaalle ei pääse ja muistomerkit ovat verrattain tiheässä. Yleensä haudoilla on reunakivet, jotka voivat olla hyvinkin vankkoja. 

Suurin osa hautakivistä on mustia, mutta myös harmaita kiviä on paljon. Näiden lisäksi on muutamia punagraniittisia kiviä. Useat hautakivet ovat melko kapeita ja jotkut korkeita, kaksi metriä tai ylikin. Symboleina on paljon Daavidin tähtiä ja seitsenhaaraisia kynttelikköjä. Hautamuistomerkkeinä on myös joitakin vihertäviä puupaaluja, joiden kärki on kaareva ja kärkeä peittää musta suojapelti. 

Hautausmaan laajennus 

Turun juutalainen seurakunta haluaa laajentaa hautausmaataan etusivun suuntaan. Laajennusalueen koko on 388 neliömetriä. Itä-Suomen aluehallintoviraston asiakirjoissa maan pinta-ala on nyt 2.007 neliömetriä. Hakemus odottaa, että hakija saa maanomistajalta (Turun kaupunki) hautaustoimilain mukaisen vuokrasopimuksen. Hautaustoimilain (6.6.2003/457) 9 §:n 1. momentin mukaan ylläpitäjän pitää omistaa kiinteistö tai hänellä tulee olla parhaalle etusijalla kirjattu vuokraoikeus tai muu käyttöoikeus ja kiinteistön omistajan suostumus hautausmaan perustamiseen. Vuokra- tai muun käyttöoikeuden tulee olla määräaikainen ja 130-200 vuoden pituinen ja sen tulee käsittää koko kiinteistön alue. 

Ilkivaltaa hautausmaalla 

Myös yksityisillä hautausmailla sattuu toisinaan ilkivaltatapauksia. Tällä hautausmaalla kaadettiin torstain vastaisena yönä 15.7.1993 kaikki hautakivet, jotka oli saatu liikkumaan. Myös puisia hautamuistomerkkejä oli revitty irti maasta. Osa muistomerkeistä myös rikkoutui. 

Tällöin seurakunnan jäsenmääräksi kerrottiin noin 160 jäsentä. Yhteensä kaadettiin 125 hautakiveä, kun maalla oli yhteensä noin 300 muistomerkkiä. Aiemmin ilkivaltaa ei ollut tapahtunut. 

Hautausten määrä ja hautausmaan hoito 

Hautausten määrästä ja hautausmaan hoidosta ei saatu tarkempia tietoja. Arvioin, että ainakin lähes joka vuosi on muutamia hautauksia. Vuonna 2014 oli neljä hautausta. Hautausmaata oli hoitanut kiinteistönhoitoyhtiö, mutta sen palvelu koettiin kalliiksi. Sen jälkeen hautausmaata yritettiin hoitaa talkoovoimin, mutta kevätkauden jälkeen 2014 todettiin, että huolto on syytä ulkoistaa. Haudanhoitomaksuja vuonna 2014 seurakunta sai 9.708 euroa, kun hautausmaan hoitokuluiksi kirjattiin -288,00 euroa. 

Vuonna 2011 seurakunnan jäsenmäärä oli 121, josta se on laskenut 93 jäseneen 31.12.2018. Suuri osa seurakuntalaisista on ikääntyneitä.

Kimmo Sundström


Lähteitä

Arkistolähde

Turun juutalainen seurakunta. Toimintakertomus 2014.

Lehtiartikkeli

Turun juutalaisten hautausmaalla kaadettiin puolet hautakivistä. -.Helsingin Sanomat la 17.7.1993. 

Internet-lähde

http://www.jcturku.fi/fi/historia

Artikkeli pohjautuu tekijän selvitykseen Vaihtoehtoiset hautausmaat Suomessa (2007).

Lue myös

Ateistien hautausmaa Lepomäki Siikaisissa (31.1.2007)
Marttakummun hautausmaa Kittilässä (5.9.2012)
Väinölän hautausmaa Siikaoella (25.9.2012)
Piehingin hautausmaa Raahessa (26.9.2012)
Rahjan hautausmaa Kalajoella (27.9.2012)
Kauhajoen Rauhanmaa (3.10.2012)
Poronkankaan hautausmaa Jurvassa (4.10.2012)
Kurikan Vapaaseurakunnan ja Kurikan Helluntaiseurakunnan hautausmaa Kurikassa (5.10.2012)
Laihian vapaahautausmaa (15.10.2012)
Isonkyrön vapaahautausmaa (16.10.2012)
Ristinummen hautausmaa Marttilassa (29.10.2012)
Varmon hautausmaa Kesälahdella (27.11.2012)
Vallan nummen hautausmaa Humppilassa (30.11.2012)
Karinaisten Rauhamaa (2.12.2012)
Merikarvian Rauhanmaa (4.12.2012)
Merikarvian Lepomaa (5.12.2012)
Jämsän helluntaiseurakunnan hautausmaa Jämsässä (18.12.2012)
Kuusankosken Lepola (27.12.2012)
Forssan Rauhanmaa (11.5.2013)
Karkkilan Lepola (17.5.2013)
Kotkan Vapaa-ajattelijain hautausmaa (24.5.2013)
Kullervon aluehautausmaa Vaasassa (4.6.2013)
Santalan hautausmaa Hangossa (7.6.2013)
Käpylän hautausmaa Suonenjoella (11.6.2013)
Joensuun Rauhanmaa (20.6.2013)
Kajaanin Tuonenviita (27.6.2013)
Vapaitten kristittyjen hautausmaa Lapualla (4.7.2013)
Seinäjoen vapaaseurakunnan ja Seinäjoen Helluntaiseurakunnan hautausmaa Seinäjoella (10.7.2013)
Lavian ja Suodenniemen Helluntailähetyksen hautausmaa Laviassa (24.7.2013)
Lauttakankaan hautausmaa Jämijärvellä (1.8.2013)
Villalan metodistihautausmaa Lappeenrannassa (9.8.2013)
Keltnummen hautausmaa Eurassa (5.9.2013)
Kihniön Vapaaseurakunnan hautausmaa Kihniössä (11.9.2013)
Karttulan Vapaaseurakunnan hautausmaa Kuopiossa (27.9.2013)
Ilmajoen Helluntaiseurakunnan hautausmaa Ilmajoella (7.10.2013)
Honkajoen Rauhanmaa (25.10.2013)
Vapaa-ajattelijain hautausmaa Jyväskylässä (3.11.2013)
Karttulan Vapaaseurakunnan hautausmaa Tervossa (19.11.2013)
Islamilainen hautausmaa Jyväskylässä (12.12.2013)
Katolinen hautausmaa Turussa (31.5.2014)
Kauhavan Lepomaa (3.6.2014)
Teuvan Rauhanmaa (13.6.2014)
Polvijärven vapaahautausmaa (20.6.2014)
Helluntaiseurakunnan hautausmaa Pyhäjärvellä (13.7.2014)
Juutalainen hautausmaa Haminassa (28.7.2014)
Peltokankaan hautausmaa Paltamossa (8.8.2014)
Kotivaaran hautausmaa Kolarissa (15.8.2014)
Luopioisten Lepomaa (18.9.2014)
Juuan Lepola (7.10.2014)
Ristikankaan hautausmaa Kemissä (12.12.2014)
Halikon sairaalan hautausmaa Salossa (6.5.2015)
Forsbyn hautausmaa Pedersöressä (7.7.2015)
Pedersören Ebenhaeser (12.7.2015)
Kuorsalon hautausmaa Haminassa (20.7.2015)
Närpiön Solbacken (31.7.2015)
Oxkangarin hautausmaa Vöyrissä (14.8.2015)
Vassorin hautausmaa Mustasaaressa (22.8.2015)
Moikipään hautausmaa Korsnäsissä (27.8.2015)
Yttermarkin hautausmaa Närpiössä (3.9.2015)
Uudenkaarlepyyn Aftonfrid (6.9.2015)
Maalahden Aftonro (18.9.2015)
Uudenkaarlepyyn Vilan (21.9.2015)
Sundomin hautausmaa Vaasassa (1.10.2015)
Närpiön Aftonvila (3.10.2015)
Korsnäsin kirkonkylän hautausmaa (15.11.2015)
Suomen Islam-seurakunnan Helsingin Tataarihautausmaa (16.5.2016)
Helsingin juutalaisen seurakunnan Vanha juutalainen hautausmaa (17.5.2016)
Helsingin juutalaisen seurakunnan Uusi juutalainen hautausmaa (30.5.2016)
Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunnan hautausmaa Helsingissä (5.6.2016)
Taivallahden sotilashautausmaa Helsingissä (8.6.2016)
Gravgårdsföreningen Fridin hautausmaa Vöyrissä (14.6.2016)
Kaunissaaren hautausmaa Pyhtäällä (28.6.2016)
Köklot Gravplatsföreningin hautausmaahanke Koivulahdessa (6.7.2016)
Högsåran hautausmaa Kemiönsaaressa (19.7.2016)
Kalle Sipilän hautausmaahanke Pohjois-Pirkkalassa (29.7.2016)
Siltasalmen hautausmaa Saarijärvellä (22.8.2016)
Pitkäniemen sairaalan hautausmaa Nokialla (31.8.2016)
Asarias Makkosen hautausmaahanke Tottijärvellä (11.9.2016)
Heinolan Vapaa-ajattelijain hautausmaahanke Heinolassa (25.9.2016)
Hyrylän varuskunnan uusi ortodoksinen sotilashautausmaa Tuusulassa (6.10.2016)
Åbergin hautausmaa Helsingissä (4.12.2016)
Fagervikin kartanon hautausmaa Inkoossa (9.5.2017)
Itäharjun kolerahautausmaa Turussa (20.6.2017)
Kärsämäen kunnallinen hautausmaa Turussa (21.6.2017)
Vanhankylänmaan hautausmaa Kotkan saaristossa (7.7.2017)
Honkanummen saksalainen sotilashautausmaa Vantaalla (13.7.2017)
Norvajärven saksalainen sotilashautausmaa Rovaniemellä (21.7.2017)
Nikkilän sairaalan hautausmaa Sipoossa (20.8.2017)
Kauniaisten kaupungin hautausmaa (26.9.2017)
Suomen Islam-seurakunnan Turun hautausmaa (29.10.2017)
Seilin hautausmaa Paraisilla (5.12.2017)

Orisbergin kartanon hautausmaa Isossakyrössä (22.8.2019)
Keravan Uurnahautausmaa Oy:n kamppailu Enon metsähautausmaan perustamiseksi (26.9.2019)
Kitinojan hautausmaa Seinäjoella (12.11.2019) 
Enon metsähautausmaa Joensuussa (17.11.2019)

Muslimien hautausmaa Jyväskylässä (13.8.2020)
Imam Hossain islamilaisen yhdyskunnan hautausmaa Jyväskylässä (14.8.2020)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?