EI AVUSTUSTA VAPAA-AJATTELIJAIN LIITOLLE YHDENVERTAISUUDEN JA USKONNONVAPAUDEN EDISTÄMISEEN (7.6.2019)


Vapaa-ajattelijain liitto ry haki (OKM/182/620/2019) tänä vuonna ensi kertaa avustusta hankkeeseen, jonka nimi on Toiseudesta osallisuuteen – neuvonta ja tiedotustoiminta yhdenvertaisuuden ja uskonnonvapauden edistämiseksi. Avustukset myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). 

Tämä avustusmuoto ei ole uusi määräraha. Määrärahan suuruus vaihtelee vuosittain hyvinkin paljon. Avustusta voi hakea ympäri vuoden, ja hakemuksia käsitellään 3-4 kertaa vuodessa. 

Liitolle kuluva vuosi alkoi heikosti. Yleinen valtion toiminta-avustus evättiin kokonaan (2018: 20.000 eur) ja hakemus saada avustusta uskontojen vuoropuhelun edistämiseen hyljättiin samoin. Nyt tuli kolmas satsi lunta tupaan. 

Liittoa hallitsevat imagofasistit tehtailivat vuosina 2013-2016 valtavat tappiot, yhteensä 79.838,44 euroa. Säästötoimet alkoivat vuonna 2017, ja tulos kääntyi lievästi ylijäämäiseksi (431,45 eur). Ilahduttavaa parannusta tapahtui vuonna 2018, kun tilikauden ylijäämä oli 4.610,98 euroa. Tällä tahdilla vuosien 2013-2016 kumulatiivinen alijäämä tulee kurotuksi umpeen 31 vuodessa. 

Tänä vuonna kulujen karsimiseen (toivottavasti) kannustaa valtion yleisavustuksen (20.000 eur) menetys. Kun liitto ei ole kyennyt kasvattamaan tulojaan, jää talouden tasapainottamiseksi jäljelle kulujen karsinta. Nyt sitä omavastuisuutta tarvitaan. 

Omavastuisuus ei kuitenkaan tahdo maistua liitolle. Suunnitelma varainhankinnan kehittämisestä näyttää tarkoittavan vain uusia valtionapuhakemuksia, joilla menetyksiä paikattaisiin. Tähän mennessä tulosta ei ole tullut paitsi kulttuurilehtituessa (2.000 eur), jota liitto taas saa yhden nollavuoden (2017) jälkeen. 

Uusi avustushakemus 

Toiseudesta osallisuuteen on erityisavustus, jota liitto haki nukkepuheenjohtaja Kaj Torrkullan ja pääsihteeri Esa Ylikosken 13.4.2019 päivätyllä hakemuksella. Liitto haluaa edistää ”eri väestöryhmien osallistumista, osallisuutta, yhdenvertaisuutta sekä monikulttuurisuutta”. Haettu summa oli 17.000 euroa. Suunniteltu käyttöaika oli 1.8.2019-31.7.2020. Näitä avustuksia myönnetään hankkeisiin, jotka kestävät muutamasta kuukaudesta pariinkin vuoteen. Nyt liiton suunnitelma käyttöajasta oli asianmukainen. Toiminta tapahtuisi yhteistyössä liiton ja sen jäsenyhdistysten kanssa. 

Liiton mielestä uskonnottomien perheiden lapsille ja nuorille syntyy toiseuden ja syrjinnän kokemuksia, koska nämä ovat vähemmistönä. Samoin – liiton mielestä – uskonnottomilla ikäihmisillä ja näiden omaisilla on toiseuden ja syrjinnän kokemuksia, kun näille suunnattuja palveluja ei ole. Joskus tarjottu palvelu on jopa uskonnollista. Liitto haluaisi lisätä tiedotusta sekulaareista kulttuuripalveluista lapsiperheille, nuorille ja ikäihmisille sekä näiden omaisille. Maallista kulttuuria halutaan kehittää myös hautaustoimessa. Liiton sanotaan olevan ihmisoikeusjärjestö. Järjestösodasta liiton omia jäsenyhdistyksiä vastaan ja vapaa-ajattelun uhreista vaietaan. 

Hankkeeseen kuuluisi tiedotustilaisuuskierros 8-10 sellaisella paikkakunnalla, jossa on liiton jäsenyhdistys. Hakemus on vuolassanainen. Teksti on tuttua liiton aikaisemmin hyljätystä uskontojen vuoropuheluhakemuksesta. 

Hakemuksen mukaan yhdeksällä yhdistyksellä on hautausmaa. Toimintakertomuksen mukaan niitä on kahdeksan. Toimintakertomus on oikeassa. Liitosta on poistunut myös sellaisia vapaa-ajattelijayhdistyksiä, jotka ylläpitävät omaa hautausmaata. Erikseen mainitaan, että liitto julkaisee yhteisesitteen vapaa-ajattelijayhdistysten hautausmaista. Tällainen esite olisikin hyvä. Uskon tosin, että tämäkin suunnitelma jää vain tavoitteeksi. Kuka tahtoo perehtyä tarkemmin vapaa-ajattelijoiden hautausmaihin, niistä jokaisesta on kirjoitettu artikkeli vaihtoehtoisia hautausmaita koskevaan artikkelisarjaani (ks. tarkemmin Seilin hautausmaa Paraisilla (5.12.2017), jonka Lue myös -osiossa on linkit aiempiin 90 artikkeliin). 

Keskeisinä yhteistyökumppaneina liitto nimeää Prometheus-seremoniat Oy:n omistajayhteisöineen. Yrityksen osakeyhtiöluonne salataan kuten ennenkin. Hankkeeseen osallistuisi 50 henkilöä, mikä on toiveajattelua. 

Hankkeen aikataulu on 1.8.2019-31.7.2020. Tiedotustilaisuudet pidettäisiin pääasiassa vasta ensi talven ja kevään aikana. 

Liitto toivoi saavansa lisää asiakkaita ja uskoi, että vapaaehtoistoimijoiden osaaminen kehittyisi. Tuloksia hyödynnettäisiin vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa ja myöhemmässä vuosisuunnittelussa. 

Tuskin tuloksia olisi vielä vuoden 2020 suunnitelmaa varten, sillä tuo suunnitelma hyväksytään liittovaltuustossa jo syksyllä 2019. Kaiken kaikkiaan koko hankkeesta saa sen vaikutelman, että se tuottaa vain lisää uusia suunnitelmia ja paperia. Yhteisöllisyyden, osallisuuden, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistäminen tuntuu kovin diffuusilta. Haluaisin konkreettisempia hankkeita ja tuloksia. 

Liiton mielestä avustuksen hakemisen erityinen peruste on, että liiton yleisavustushakemus hyljättiin. Ymmärrän, että lisärahan tarvetta on, kun riittävä omavastuisuus puuttuu. Se ei kuitenkaan perustele liiton toiminnan suuntaamista toisin kuin toimintasuunnitelma ohjaa. Uskonnottomia voitaisiin osallistaa liiton normaalin toiminnankin puitteissa. Valitettavasti liiton käymä järjestösota omia jäsenyhdistyksiään, omia luottamushenkilöitään ja omia työntekijöitään vastaan, viimeisten liittokokousten demokratiavaje, hallinnon pitäminen jäsenistöä tärkeämpänä jne. eivät tuota hyvää järjestötoimintaa. 

Kustannusarvio 

Liiton käsitys hankkeen kustannuksista oli: henkilöstökulut 2.100 euroa, toimitilakulut 3.800 euroa, ulkopuoliset palvelut 2.100 euroa, painatus- ja postikulut 15.000 euroa, tilaisuuksien ja valmennuksien tila- ja matkakulut 3.000 euroa ja tiedotuskulut 4.000 euroa, yhteensä 30.000 euroa. OKM:n rahoitus olisi 17.000 euroa, liiton oma rahoitus 11.000 euroa ja muu julkinen rahoitus 2.000 euroa. 

Liiton taloudessa hanke olisi ollut varsin suuri. Kun vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio eivät anna tukea tällaiselle hankkeelle, ei ole asiallista, että liittohallitus keksii näitä itse. Liiton hallintokulujen leikkaamistarve ja pyrkimys saada julkisia avustuksia eivät voi perustella toiminnan suuntaamista toisin kuin liittokokous ja liittovaltuusto ovat päättäneet. 

Hylkäyspäätös 

OKM hylkäsi liiton hakemuksen 21.5.2019. Päätöksen allekirjoittivat ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja kulttuuriasiainneuvos Leena Laaksonen. 

Hakemuksia tuli yhteensä seitsemän, joilla haettiin avustusta yhteensä 170.000 euroa. Ministeriön määräraha oli 80.000 euroa. Esittelykierroksella 3/2019 avustusta saivat Suomen Maakuntakirjailijat ry (10.000 eur, käyttöaika 2019) ja Alvar Aalto Säätiö (17.000 eur, käyttöaika 2019). Nämäkin päätökset tehtiin 21.5.2019. Jäljelle jäänyt määräraha käytetään syksyn esittelykierroksella avustettaviin hankkeisiin. 

Liiton hakemusta arvioitiin siitä näkökulmasta, miten hanke toteuttaa kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitteita ja missä määrin se parantaa taiteen ja kultuurin saavutettavuutta sekä lisää ihmisten osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin. Liiton hakemuksen käyttötarkoitus neuvonta- ja tiedotustoiminnasta yhdenvertaisuuden ja uskonnonvapauden edistämiseksi ei vastannut kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitteisiin. 

Herää tietysti kysymys, miksi Vapaa-ajattelijain liiton tulisi vastata jonkun muun strategian tavoitteisiin? Liitossa on liittokokous ja liittovaltuusto, joiden tehtävänä on hyväksyä liiton strategia ja tavoitteet, joita liittohallituksen sitten tulee toteuttaa. Liiton strategiasta ja tavoitteista vuosille 2017-2020 kirjoitin tässä.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?