VALTION YLEISAVUSTUKSET USKONNOLLISILLE YHDYSKUNNILLE 2019 (16.5.2019)


Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) jakoi tämän vuoden valtion yleisavustukset rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille. Vastuuministerinä on opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. Hakuaika oli 19.11.2018-7.1.2019. Päätökset tehtiin 25.1.2019. 

Avustus jaetaan yhdyskunnan jäsenmäärän perusteella. Nyt käytettiin vuoden 2018 lopun jäsenmääriä. Yhdistysmuotoiset uskonnolliset yhteisöt eivät voi saada näitä avustuksia, eivät myöskään uskonnollisten yhdyskuntien paikallisyhteisöt. 

Avustusta sai 30 yhdyskuntaa 

Jaettava määräraha oli sama kuin viime vuonna, 524.000 euroa. Koko määräraha jaetaan aina. 

Yleisavustusten jako alkoi vuonna 2008. Määräraha oli vuosina 2008-2015 vuosittain 200.000 euroa, mutta vuonna 2016 532.000 euroa. Vuodesta 2017 lukien määrärahan suuruus on ollut 524.000 euroa. 

Hakemuksia tuli 31, mutta yksi hakija perui hakemuksensa. Yhtään hakemusta ei hyljätty. 

Avustusta saaneiden yhdyskuntien lukumäärät ovat olleet: 19 (vuonna 2008), 20 (2009), 29 (2010), 18 (2011), 25 (2012), 27 (2013), 24 (2014), 23 (2015), 23 (2016), 28 (2017) ja 28 (2018). Nyt tehtiin ennätys (30). Vuoden 2017 lopussa rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia oli yhteensä 129 ja vuoden 2018 lopussa 142. 21,1 prosenttia niistä siis haki tätä avustusta. 

Finlands svenska baptistsamfund jäi vuonna 2018 ilman avustusta, koska avustushakemus saapui määräajan jälkeen. Nyt yhdyskunta toimi ajoissa ja sai avustusta 7.006 euroa. 

Tänä vuonna Suomen Islamilainen Yhdyskunta kompuroi hakemuksensa kanssa eikä hakemusta tullut OKM:öön. Vuonna 2018 yhdyskunta sai tätä avustusta 14.044 euroa. Jos yhdyskunta olisi toimittanut hakemuksen OKM:öön 7.1.2019 mennessä, se olisi saanut tätä avustusta 14.371 euroa.

Valtion yleisavustukset rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille vuonna 2019 uskonsuuntauksen mukaan

Yhdyskuntien lukumäärä Jaettu avustus yhteensä (euroa) Suhteellinen osuus (%)
Kristinusko 15 439.511 83,88
Islam 11 73.860 14,10
Juutalaisuus 1 8.261 1,58
Buddhalaisuus 2 1.504 1,29
Hindulaisuus 1 864 0,16
Yhteensä 30 524.000 101,01

Yhdyskunnan nimi Jäsenmäärä 31.12.2018 Avustus (euroa) Suhteellinen osuus (%)
1. Suomen Vapaakirkko 15 067 122.220
24,90
2. Katolinen kirkko Suomessa 14 357
119.319
22,77
3. Suomen Helluntaikirkko 11 237
91.389
17,82
4. Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunta
3 374
28.041
5,35
5. Suomen Adventtikirkko
3 071
27.285
5,21
6. Helsinki Islam Keskus 2 888
24.002
4,58
7. Tampereen Islamin yhdyskunta  1 604
13.331
2,54
8. Suomen Baptistikirkko 1 568
13.031
2,49
9. Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta
1 028 8.544
1,63
10. Helsingin juutalainen seurakunta
994 8.201
1,58
11. Finlands svenska baptistsamfund
843
7.006
1,34
12. Resalat Islamilainen Yhdyskunta – Suomen Ähl-e Beit 819 6.807
1,30
13. Suomen Metodistikirkko
766 6.366
1,21
14. Turun Islamilainen Yhdyskunta
693 5.759
1,10
15. Finlands svenska metodistkyrka
615
5.111
0,98
16. Suomen evankelis-luterilainen seurakuntaliitto 471 3.914
0,75
17. Helsingin Islam Seurakunta
444 3.690
0,70
18. Ortodoksinen Pokrovan seurakunta 414 3.441
0,66
19. Suomen Bosnjakkien Islam-yhdyskunta
357 2.967
0,57
20. Espoon Islamilainen yhdyskunta Suomessa
348 2.892
0,55
21. Suomen Kristiyhteisö
290 2.410
0,46
22. As-Salaam Islamic Center & Masjid As-Salaam
285 2.369
0,46
23. Turun Bosnjakien Islam-yhdyskunta
280 2.327
0,44
24. Missionskyrkan i Finland 245 2.036
0,39
25. Uuden toivon seurakunnat
235
1.953
0,37
26. Itä-Vantaan Islamilainen yhdyskunta
141
1.172
0,22
27. Suomalais-Vietnamilainen Buddhadhamma yhteistö
131
1.089
0,21
28. Word of Faith Church Finland
119
989
0,19
29. Krishnaliike / ISCKON Suomessa, Krishnarörelsen / ISCKON i Finland1048640,16
30. Danakosha Ling504150,08
Yhteensä 62 838
524.000 100,00

Vuoden 2018 avustuksen saajista listalta puuttuu Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan lisäksi Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta, joka sai vuonna 2018 avustusta 6.003 euroa.

Jako-osuus 8,31 euroa/jäsen 

Ministeriön mukaan jako-osuus oli 8,31 euroa/jäsen. Jako-osuus on muuttunut näin: 

Vuosi euroa/jäsen
20153,68 euroa
20169,94 euroa
20179,05 euroa
20188,49 euroa
20198,31 euroa

Vuonna 2016 määrärahaa kasvatettiin paljon, siksi jako-osuus nousi voimakkaasti. Jos määräraha pysyy samana avustuksen saajayhdyskuntien jäsenmäärien kasvaessa, jako-osuus pienenee. 

Suurimman avustuksen (125.220 euroa) sai jälleen Suomen Vapaakirkko, pienimmän (415 euroa) buddhalainen Danakosha Ling. Danakosha Ling on sama yhdyskunta kuin Danakosha Finland, jolla nimellä se viime vuonna esiintyi. 

Avustuksia saamattomat yhdyskunnat 

Suurimmista rekisteröidyistä yhdyskunnista Jehovat todistajat (jäsenmäärä 31.12.2018 17.303), Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko (mormonit) (3.275) ja Suomen Islam-seurakunta (perinteinen Suomen tataarien yhdyskunta; 479) eivät halua hakea valtion yleisavustuksia. Ne katsovat pärjäävänsä omillaan. On myös pieniä yhdyskuntia, joille valtion raha ei periaatteessa kelpaa. Tällainen on muun muassa Totuuden Ystävät. Jos Jehovan todistajat olisi hakenut avustusta, sen osuus olisi ollut noin 113.000 euroa (2018: noin 117.000 euroa). 

Jehovan todistajia voidaan kiittää suoraselkäisyydestä. Avustusta saavat yhdyskunnat taas voivat kiittää sitä jako-osuuden kasvusta ja tämän johdosta kaikkien avustusta saavien yhdyskuntien avustuksen kasvusta. Jos Jehovan todistajat olisi hakenut avustusta, jako-osuus olisi kutistunut noin 6,54 euroon/jäsen. Valtion kulut eivät vähene, koska koko määräraha jaetaan aina. Jos mikään yhdyskunta ei hakisi avustusta, tilanne olisi toinen. 

Vertailua 

Valtionavustus (suora budjettituki) vuonna 2019 Suomen ortodoksiselle kirkolle (56.945 jäsentä 31.12.2018; Tilastokeskus) on 2.543.000 euroa eli 44,66 euroa/jäsen.

Valtion yleisavustus vuonna 2018 Vapaa-ajattelijain liitto ry:lle (1.364 maksavaa jäsentä vuonna 2017) oli 20.000 euroa eli 14,66 euroa/jäsen. Yleisavustus liitolle ei määräydy jäsenmäärän perusteella ja on harkinnanvarainen. Vuonna 2019 liitto menetti tämän avustuksen kokonaan. 

Ateistijärjestöt eivät saa valtionavustuksia.

Kimmo Sundström


Lue myös

Totuuden Ystävät ei kannata valtion yleisavustusten jakoa uskonnollisille yhdyskunnille (23.6.2005)
Valtionavustusta uskonnollisille yhdyskunnille (20.12.2007)
Opetusministeriö jakoi avustuksia uskonnollisille yhdyskunnille (28.8.2008)
Uskonnolliset yhdyskunnat saivat valtion yleisavustusta (14.7.2009)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille jaettiin (24.1.2011)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2011 (11.1.2012)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2012 (15.11.2012)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2013 (12.10.2013)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2014 (24.6.2014)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2015 (14.7.2015)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2016 (4.11.2016)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2017 (31.8.2017)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2018 (27.6.2018)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?