KRITIIKKIÄ USKONNONVAPAUS.FI:N VAALIKONEESTA (31.3.2019)


Eduskuntavaalit 14.4.2019 lähestyvät (ennakkoäänestys jo 3.-9.4.; ulkomailla 3.-6.4.). Vaalimainokset Helsingin vaalipiirissäni ilmestyivät kaupungin asettamiin telineisiin muutama päivä sitten, ja olen ne läpi katsonut. Oma ehdokkaani on harkinnassa. 

Uskonnonvapaus.fi-sivustolla on vaalikone, jota sen puuhamies Jori Mäntysalo oli pyytänyt minua mainostamaan. En kuitenkaan ollut ehtinyt tätä aiemmin muutenkaan paneutua koko ehdokasasiaan. Olin myös kuullut ikävää pohdiskelua siitä, kuinka uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettamista koskeva kysymys vaalikoneessa muotoiltaisiin. Pelkoni valitettavasti toteutui. 

Ennen jatkoa kerron, että yhdistyksemme Pääkaupunkiseudun ateistit ry vastustaa ehdottomasti yhteistä katsomusainetta, kutsuttiinpa sitä millä nimellä tahansa, kuten uskontotiedoksi, sillä todellisuudessa se tarkoittaisi vain kaikille pakollista uskonnonopetusta tieteen vastaisten todellisuuskäsitystensä ymppäämisineen. Yhdistyksemme uudisti hiljattain sääntöjänsä osaksi juuri tämän kantamme alleviivaamiseksi. 

Vaalikoneessa kysymyksen muotoilu sallii ehdokkaalle yhteisen katsomusaineen kannattamisen ilman, että hän joutuu samalla suoraan myöntämään, että oppiaineessa olisi kyse kaikkien pakottamisesta uskonnonopetukseen vastoin jo lähes 100 vuotta kestänyttä uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien vapauttamista uskonnonopetuksesta. Muotoilu ja sen taustatiedot myös sallivat ehdokkaan jäävän tietämättömäksi siitä, että elämänkatsomustieto syntyi Vapaa-ajattelijain liiton tuolloisen pääsihteerin Erkki Hartikaisen valitettua YK:n ihmisoikeustoimikunnalle uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomille peruskoulun oppilaille tarkoitetun uskontojen historia ja siveysoppi - oppiaineen aiotun opetussuunnitelman uskonnollisesta luonteesta. 

Tarkemmin, vaalikoneen kysymys vastausvaihtoehtoineen kuuluu seuraavasti: 

6. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa? 

(Selitys) 

Siirrytään kaikille yhteiseen katsomusaineeseen. 

Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään. 

Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan. 

En vastaa / Ei mikään edellisistä. 

Selitys-sivulla ei ole mitään ET:n synnyn ihmisoikeusluonteesta. 

Vastausvaihtoehto ”Siirrytään kaikille yhteiseen katsomusaineeseen” sallii siis siihen sisältyvän ET:n tuhoamisen unohtamisen varsinkin, jos ehdokkaan mielessä on vain nykyinen uskonnonopetus ja väärä kuvitelma sen muuttumisesta muiden oppiaineiden kaltaiseksi. 

Toisaalta vastausvaihtoehto ”Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään” sallii ehdokkaan asettuvan myös tukemaan vain nykyistä uskonnonopetusta ilman, että hän ilmoittaisi sitoutuvansa ehdottomasti tukemaan erillisen sekulaarin elämänkatsomustiedon säilyttämistä silloinkin, jos uskonnonopetusta myllerrettäisiin tavalla tai toisella uskontotiedon suuntaan. Vaaranahan on, että ehdokas olisikin silloin valmis pakottamaan uskontotietoon kaikki. 

Sivusto on Vapaa-ajattelijain liitto ry:n omistama. Se selittänee yhteisen katsomusaineen noin vahvan esilletuomisen, sillä liitossa on ihmisiä, jotka pitävät tuollaista oppiainetta nykyisen uskonnonopetuksen vastentahtoisen oppilaan kannalta parempana mutta jotka tällöin unohtavat ne oppilaat, jotka ovat ET:ssä ja siis jo erossa uskonnoista. Silloin sellaisilta ihmisiltä unohtuu sekin, että he saattavat aikanaan itse olla vanhempana lapselle, josta haluavat uskontojen pysyvän loitolla eli siis jolle haluavat ET:n sittenkin olevan edelleen olemassa. 

Voi myös kysyä, mihin tilanteeseen viittaa alkuosa seuraavasta 7. kysymyksestä: ”Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?” Olisi kovin optimistista ajatella, että se viittaa 6. kysymyksen 3. vastausvaihtoehtoon. Sen sijaan ajatus ohjataan siihen, että se viittaakin 6. kysymyksen 1. vastausvaihtoehtoon. Toivottavasti kuitenkin myönteisesti vastaavat tahtoisivat tällöin puolustaa ET:n sekulaaria luonnetta sitä painetta vastaan, joka sille tulisi kirkon taholta kirkkoon kuuluvien oppilaiden varjolla. Toisaalta eräs kansanedustaja kertoi taannoin pitävänsä ET:n avaamista vain välivaiheena ET:n lopettamiselle.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?