USEITA SIVIILIREKISTERI-, VAPAA-AJATTELIJA- JA HUMANISTIYHDISTYKSIÄ POISTETTIIN YHDISTYSREKISTERISTÄ (23.1.2019)


Olen kirjoittanut aika ajoin siitä kuinka Vapaa-ajattelijain liitto ry:n liittohallituksen liiton jäsenyhdistyksiä vastaan käymä järjestösota supistaa liittoon kuuluvien jäsenyhdistysten lukumäärää. Järjestösodan uhrit ovat toimivia yhdistyksiä, jotka erottamisten tai omaehtoisten eroamisten jälkeen jatkavat toimintaansa. 

Liiton eronneeksi katsomien jäsenyhdistysten toiminta on useimmiten lakannut, muttei aina. Eronneeksi katsominen tapahtuu liitolle vuosittain tilitettävien liittomaksujen laiminlyönnin takia. Laiminlyöntiin voi olla muitakin syitä kuin toiminnan lakkaaminen. Jäsenyhdistyksen mitta on vain jostakin syystä täyttynyt. Tällaiset yhdistykset jäävät rekisteröidyiksi yhdistyksiksi yhdistysrekisteriin. 

Jos yhdistys ei 20 vuoden kuluessa ole tehnyt ilmoituksia yhdistysrekisterille, viranomainen voi poistaa yhdistyksen rekisteristä, jos yhdistys ei poistamisuhkan jälkeenkään reagoi uhkaan eikä ole syytä olettaa yhdistyksen toimivan. Tätä koskevia uusia lakipykäliä on hiljan lisätty yhdistyslakiin (yhdistyslaki 41 a § ja 41 b § (29.6.2016/497)). Kun viime vuosisadan puolella tehtiin suursiivous yhdistysrekisterissä, näitä pykäliä ei ollut vaan siivous tehtiin kertakäyttölain nojalla. Nyt tällaisia yhdistyksiä ei ollut Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistysten joukossa. Näin niiden poisto yhdistysrekisteristä ei vähennä liittoon kuuluvien jäsenyhdistysten määrää. 

Vuosisadan vaihteessa liittoon kuului 39 jäsenyhdistystä, joista liitto on nyt menettänyt 19. Jäljellä on 20 yhdistystä. Uusia yhdistyksiä ei ole enää aikoihin liittynyt liiton jäseniksi. Viimeinen tällainen on 16.11.2006 perustettu Rovaniemen Vapaa-ajattelijat ry (ROVA; 201232). Se hyväksyttiin liiton jäseneksi liittohallituksen kokouksessa 4.4.2009 vastoin liiton sääntöjä. Sääntöjen 4 §:n 1. momentin (Jäseneksi pyrkiminen) mukaan vain rekisteröity yhdistys voidaan ottaa liiton jäseneksi. ROVA rekisteröitiin 25.6.2009. 

Rekisterin siivousta 

Viimeksi suursiivousta varten julkaistiin kuulutusluettelo 10.8.2016. Luetteloon päätyneillä yhdistyksillä oli viitisen kuukautta aikaa reagoida rekisteristä poistamisuhkaan. Sen jälkeen luuta alkoi heilua. 

Vapaa-ajattelijain liiton nykyistä valtaryhmää järjestökentän kohentaminen tai jäsenyhdistysten määrän kasvattaminen ei kiinnosta. Kuulutuslistallakaan olleita yhdistyksiä kohtaan ei tunnettu kiinnostusta, niihin ei otettu yhteyttä eikä niitä koetettu saada uudelleen liiton jäseniksi. Mitä vähemmän jäsenyhdistyksiä on, sen helpompaa liiton juntan elämä on. 

Alla olevassa luettelossa on yksi siviilirekisteriyhdistys. Tätä nimeä käytettiin aiemmin yleisesti Suomen Siviilirekisteriyhdistysten Keskusliitto r.y.:n (SSKL; 30057) jäsenyhdistyksistä. Ne olivat liittyneet tähän 21.11.1937 perustettuun ja 19.5.1938 rekisteröityyn liittoon, joka muutti nimensä Vapaa-ajattelijain liitto ry.:ksi (38101) 7.7.1945. Tämä liiton uusi nimi rekisteröitiin 17.9.1945. Siihen aikaan nimenmuutoksen yhteydessä yhdistykselle annettiin uusi rekisterinumero. Nykyään näin ei enää tapahdu. 

Luetteloon on otettu myös vuonna 2017 rekisteristä poistetut (aatteelliset) humanistiyhdistykset. Tällaisia ei ole kuulunut Vapaa-ajattelijain liittoon, vaikka estettä sille ei ole. Humanistiyhdistysten kattojärjestö on Suomen Humanistiliitto r.y. (SHL; 148540). Se perustettiin 31.10.1987, tosin sopimuskirja allekirjoitettiin vasta 1.11.1987. SHL rekisteröitiin 22.2.1988. 

Luettelo vuonna 2017 yhdistysrekisteristä poistetuista siviilirekisteri-, vapaa-ajattelija- ja humanistiyhdistyksistä 

Nimen jälkeen suluissa on yhdistysrekisterinumero, sitten perustamispäivä, rekisteröintipäivä ja rekisteristä poistopäivä. Kirjoitusasuna on käytetty perustamiskirjan kirjoitusasua. Tämä voi joskus hieman poiketa yhdistysrekisterin käyttämästä kirjoitusasusta. 

(1) Espoon Vapaa-ajattelijat r.y. (144508); 12.9.1984; 7.4.1986; 13.2.2017.
(2)
Harjavallan Vapaa-Ajattelijain yhdistys r.y. (63612); 12.5.1953; 10.8.1953; 21.1.2017.
(3) HEINOLAN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. (58080); 18.3.1951; 12.5.1951; 20.1.2017.
(4) Hyvinkään seudun Vapaa-ajattelijat r.y. (63988); 23.5.1948; 21.10.1953; 21.1.2017.
(5)
Hämeenlinnan Vapaa-ajattelijat r.y. (71977); 2.6.1957; 10.7.1957; 23.1.2017.
(6)
Jakobstads Fritänkare / Pietarsaaren Vapaa-ajattelijat r.y. (137510); 6.9.1982; 10.5.1983; 11.2.2017.
(7)
Jyväskylän seudun siviilirekisteriyhdistys r.y. (31779); 20.11.1938; 27.4.1939; 17.1.2017.
(8)
Karihaaran Vapaa-ajattelijat r.y. (53781); 26.5.1949; 3.12.1949; 20.1.2017.
(9)
Kuopion ja lähiympäristön Vapaa-ajattelijat r.y. (54143); 17.10.1937; 11.2.1938; 20.1.2017.
(10)
Längelmäveden seudun Vapaa-ajattelijat r.y. (81705); 15.4.1960; 12.5.1961; 26.1.2017.
(11) Taalintehtaan Vapaa-ajattelijat r.y. (66715); 19.3.1946; 1.11.1947; 22.1.2017.
(12) Vaasan Vapaa-ajattelijat r.y. (56419); 16.5.1949; 30.10.1950; 20.1.2017.
(13) Vapaa-ajattelijain liiton Rauman yhdistys r.y. (48986); 17.12.1937; 2.5.1938; 19.1.2017.
(14) Veitsiluodon Vapaa-ajattelijat r.y. (63801); 1.9.1953; 16.9.1953; 21.1.2017.
(15) Ykspihlajan Vapaa-ajattelijain yhdistys r.y. (55698); 19.3.1950; 21.8.1950; 20.1.2017.
(16) Äänekosken-Suolahden Vapaa-ajattelijat r.y. (136821); 7.6.1981; 7.2.1983; 11.2.2017.
Yhteensä 1 siviilirekisteriyhdistys.
Yhteensä 15 vapaa-ajattelijayhdistystä.
***
(17) HUMANISTINEN LIIKE R.Y. (144737); 22.2.1986; 9.5.1986; 13.2.2017.
(18) Joensuun humanistiyhdistys r.y. (149478); 1.10.1986; 24.8.1988; 15.2.2017.
(19) Lahden humanistiyhdistys ry (151200); 14.5.1987; 16.8.1989; 15.2.2017.
(20) Tampereen humanistiyhdistys ry (147346); 5.2.1987; 26.5.1987; 14.2.2017.
(21) VANTAAN HUMANISTIYHDISTYS RY, ruotsiksi HUMANISTFÖRENINGEN I VANDA RF (142110); 27.5.1985; 14.6.1985; 12.2.2017.
Yhteensä 5 humanistiyhdistystä.

Muutama poistamisuhkan alla ollut yhdistys ilmoitti itsestään jotakin yhdistysrekisterille viimeistään vähän ennen rekisteristä poistamista. Ne välttivät rekisteristä poiston viime tipassa. 

Yhdistyksen poistaminen yhdistysrekisteristä ei merkitse yhdistyksen kuolemaa. Se jatkaa rekisteröimättömänä yhdistyksenä. Myöskään sen omaisuus ei häviä mihinkään vaan säilyy yhdistyksellä.

Kimmo Sundström 


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?