KIRKOSTA EROSI YLI 57 000 HENKEÄ VUONNA 2018 (1.1.2019)

Päivitetty 4.1.1019

Eroakirkosta.fi-palvelun mittaama erovirta kirkosta nousi vuoden viimeisenä päivänä 2.607 eroon. Samalla ylittyi 57.000 vuotuisen eron raja. 

Tulos on melko hyvä ja parantui reilusti vuodesta 2017, mutta jää silti kauas huippuvuosien luvuista.

Vuosi
Eronneet
2007
33 000
2008
49 699
2009
40 410
2010
84 110
2011
46 502
2012
41 261
2013
55 745
2014
79 393
2015
45 349
2016
48 927
2017
50 535
2018 57 490

Taulukon mukaan vuosi 2018 oli aikavälin 2007-2018 kolmanneksi paras erovuosi. Vuosittaisten erojen keskiarvo vuosina 2007-2017 on 52.266 eroa. Se ylittyi nyt selvästi ja on 52.701 aikavälillä 2007-2018.

Palvelu avautui 21.11.2003. Sen jälkeen sitä on käyttänyt 676.678 henkeä. Palvelun kautta voi erota vain kahdesta uskonnollisesta yhdyskunnasta eli Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta ja Suomen ortodoksisesta kirkosta.

Kimmo Sundström


JK. Jori Mäntysalo, toinen EK-palvelun kehittäjistä, tiedotti 4.1.2019, että EK-palvelun erolaskuri päätyi lukuun 56.879 vuonna 2018. Luku on 611 pienempi kuin yllä taulukossa oleva luku. 

Eroajien mediaani-ikä oli 32,8 vuotta. Naisia eronneista oli 47,8 prosenttia. Vuonna 2017 vastaavat luvut olivat 33,2 ja 46,2. Enemmistö kirkkoon kuuluvista on edelleen naisia, joten miesten eroalttius kirkosta on vähän naisia suurempaa. 

Erosyynä kirkollisvero korostuu vuoden loppua kohti. Samoin nuorten ja naisten suhteellinen osuus vähenee. 

Alle kuukausi sitten täysi-ikäisiksi (18 vuotta) tulleet erosivat yli kaksi kertaa vilkkaammin kuin heitä kuukauden vanhemmat. Tulos kertoo eropiikistä juuri 18-vuotta täyttäneiden keskuudessa. Itsenäisen kirkostaeroamisen ikärajaa pitäisi alentaa. 

Paikkakunnan koko vaikuttaa kirkostaeroamiseen niin, että isommilla paikkakunnilla erotaan vilkkaammin kuin pienillä paikkakunnilla. 

Kirkollinen kotimaa24.fi-sivusto kertoi jo 3.1.2019, että 56.879 eronneesta 56.001 erosi Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta ja 878 Suomen ortodoksisesta kirkosta.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?