VALTION YLEISAVUSTUKSET USKONNOLLISILLE YHDYSKUNNILLE 2018 (27.6.2018)


Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) jakoi 18.6.2018 tämän vuoden valtion yleisavustukset rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille. Määräraha oli 524.000 euroa kuten viime vuonnakin. Koko määräraha jaetaan. Hakuaika oli tänä vuonna 5.4.–10.5.2018. 

Avustus jaetaan yhdyskunnan jäsenmäärän perusteella. Nyt käytettiin vuoden 2017 lopun jäsenmääriä. Yhdistysmuotoiset uskonnolliset yhteisöt eivät voi saada näitä avustuksia, eivät myöskään uskonnollisten yhdyskuntien paikallisyhteisöt. 

Yleisavustusten jako alkoi vuonna 2008. Määräraha oli vuosina 2008–2015 vuosittain 200.000 euroa, mutta vuonna 2016 532.000 euroa ja vuonna 2017 524.000 euroa. Määräraha on jaettu kokonaan aina. Avustuksista päättää opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. 

Avustusta sai 28 yhdyskuntaa 

Avustusta saaneiden yhdyskuntien lukumäärät ovat olleet: 19 (vuonna 2008), 20 (2009), 29 (2010), 18 (2011), 25 (2012), 27 (2013), 24 (2014), 23 (2015), 23 (2016), 28 (2017) ja 28 (2018). Vaikka rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien määrä kasvaa vuosittain, tämän avustuksen hakijamäärä ei kasva. Vuoden 2017 lopussa rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia oli yhteensä 129. Niistä 29 (22,5 %) haki tätä avustusta. 

Hakemuksia tuli yhteensä 29, mutta Finlands svenska baptistsamfundin hakemus hylättiin, koska se saapui määräajan jälkeen.

Valtion yleisavustukset rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille vuonna 2018 uskonsuuntauksen mukaan:
Yhdyskuntien lukumääräJaettu avustus yhteensä (euroa)Suhteellinen osuus (%)
Kristinusko13423.84880,88
Islam1184.44316,12
Juutalaisuus18.3721,60
Buddhalaisuus26.4451,23
Hindulaisuus18920,17
Yhteensä28524.000100,00

Yhdyskunnan nimi Jäsenmäärä 31.12.2017 Avustus (euroa) Suhteellinen osuus (%)
1. Suomen Vapaakirkko 15 154 128 671
24,56
2. Katolinen kirkko Suomessa 14 034
119 162
22,74
3. Suomen Helluntaikirkko 9 417
79 959
15,26
4. Suomen Adventtikirkko
3 144
28 547
5,45
5. Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunta
3 271
27 774
5,30
6. Helsinki Islam Keskus 2 842
24 131
4,61
7. Suomen Islamilainen Yhdyskunta 1 654
14 044
2,68
8. Suomen Baptistikirkko 1 585
13 458
2,57
9. Tampereen Islamin yhdyskunta
1 567 13 305
2,54
10. Helsingin juutalainen seurakunta
986 8 372
1,60
11. Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta
948
8 049
1,54
12. Suomen Metodistikirkko 816 6 929
1,32
13. Resalat Islamilainen Yhdyskunta – Suomen Ähl-e Beit
791 6 716
1,28
14. Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta
707 6 003
1,15
15. Turun Islamilainen Yhdyskunta
671
5 698
1,09
16. Finlands svenska metodistkyrka  618 5 247
1,00
17. Suomen evankelis-luterilainen seurakuntaliitto
470 3 991
0,76
18. Helsingin Islam Seurakunta 444 3 770
0,72
19. Ortodoksinen Pokrovan seurakunta
408 3 464
0,66
20. Suomen Bosnjakkien Islam-yhdyskunta
371 3 150
0,60
21. Suomen Kristiyhteisö
290 2 462
0,47
22. Turun Bosnjakien Islam-yhdyskunta
281 2 386
0,46
23. As-Salaam Islamic Center & Masjid As-Salaam
251 2 131
0,41
24. Uuden toivon seurakunnat 251 2 131
0,41
25. Missionskyrkan i Finland
243
2 063
0,39
26. Itä-Vantaan Islamilainen yhdyskunta
124
1 053
0,20
27. Krishnaliike / ISCKON Suomessa, Krishnarörelsen / ISCKON i Finland
105
892
0,17
28. Danakosha Finland
52
442
0,08
Yhteensä 61 495
524 000 n. 100,00

Vuoden 2017 avustuksen saajista listalta puuttuvat Finlands svenska baptistsamfund, joka sai tuolloin avustusta 7.719 euroa, ja Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa, jonka avustus oli tuolloin 3.221 euroa. 

Jako-osuus 8,49 euroa/jäsen 

Jako-osuudeksi muodostui ministeriön mukaan 8,49 euroa/jäsen (2017: 9,05 euroa/jäsen; 2016: 9,94 euroa/jäsen; 2015: 3,68 euroa/jäsen). Omat laskelmani päätyivät lukuun 8,52 euroa/jäsen (524.000:61 495=8,52). Jako-osuus pienenee, kun määräraha pysyi entisen suuruisena, mutta avustuksen saajayhdyskuntien jäsenmäärä kasvoi. 

Jos Finlands svenska baptistsamfund olisi hakenut määräajassa avustusta, se olisi saanut sitä 859x8,404=noin 7.220 euroa. 

Suurimman avustuksen (128.671 euroa) sai jälleen Suomen Vapaakirkko, pienimmän (442 euroa) Danakosha Finland. 

Avustuksia saamattomat yhdyskunnat 

Suurimmista rekisteröidyistä yhdyskunnista Jehovat todistajat (jäsenmäärä 31.12.2017 17.687), Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko (mormonit) (3.314) ja Suomen Islam-seurakunta (perinteinen Suomen tataarien yhdyskunta; 493) eivät halua hakea valtion yleisavustuksia. Ne katsovat pärjäävänsä omillaan. On myös pieniä yhdyskuntia, joille valtion raha ei periaatteessa kelpaa. Jos Jehovan todistajat olisi hakenut avustusta, sen osuus olisi ollut noin 117.000 euroa (2017: noin 124.000 euroa). 

Jehovan todistajia voidaan kiittää suoraselkäisyydestä. Avustusta saavat yhdyskunnat taas voivat kiittää sitä jako-osuuden kasvusta ja tämän johdosta kaikkien avustusta saavien yhdyskuntien avustuksen kasvusta. Valtion kulut eivät vähene, koska koko määräraha jaetaan aina. Jos mikään yhdyskunta ei hakisi avustusta, tilanne olisi toinen. 

Jos mainitut kolme yhdyskuntaa (yhteinen jäsenmäärä 21.494) olisivat hakeneet yleisavustusta, jako-osuus olisi pienentynyt noin 6,30 euroon. 

Vertailua 

Valtionavustus (suora budjettituki) vuonna 2018 Suomen ortodoksiselle kirkolle (57.544 jäsentä 31.12.2017; Tilastokeskus) on 2.543.000 euroa eli 44,19 euroa/jäsen. Vuonna 2017 avustus oli 43,65 euroa/jäsen. 

Valtion yleisavustus vuonna 2018 Vapaa-ajattelijain liitto ry:lle (1.364 maksavaa jäsentä vuonna 2017) on 20.000 euroa eli 14,66 euroa/jäsen. Vuonna 2017 avustus oli 14,73 euroa/jäsen. Yleisavustus Vapaa-ajattelijain liitolle ei määräydy maksavien jäsenten perusteella ja on harkinnanvarainen. Avustus pysyi vuosina 2015–2017 22.000 eurossa, mutta vajosi pohjalukemiin (20.000 eur) tänä vuonna.

Ateistijärjestöt eivät saa valtionavustuksia.

Kimmo Sundström

Lue myös
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?