TOTUUDEN YSTÄVÄT LAUSUI HE-LUONNOKSESTA: MINISTERIN JUHLALLINEN VALA JA VAKUUTUS (18.4.2018)


Totuuden Ystävät sai tiedon Valtioneuvoston kanslian lausuntopyynnöstä (VNK/10/05/18) luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta - ministerin juhlallinen vala ja vakuutus.

Totuuden Ystävät jätti lausunnon 9.4.2018. Lausunto on luettavissa yhdyskunnan kotisivulla Lausunnot-osastossa.

Totuuden Ystävät
Kalevi Korppi
Esimies


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?