KIRKOSTA EROAMINEN ALKOI VILKKAASTI TAMMIKUUSSA 2018 (1.2.2018)


Yleensä kirkosta eroaminen lässähtää kalenterivuoden alussa, koska verohyödyn alkaminen lykkääntyy aina seuraavan vuoden alkuun saakka. Vuosien 2009-2017 eropylväät kertovat, ettei minään vuotena tammikuussa ole saavutettu 5.000 eron rajaa. Tänä vuonna eroja kertyi tammikuussa eroakirkosta.fi-palvelussa 4.486. Se on paras tulos ainakin aikavälillä 2009-2017.

Helsingin piispa Teemu Laajasalon aiemmin Kallion kirkkoherrana käyttämistä seurakuntayhtymän varoista kirjoitettiin paljon lehdissä. Tämä nosti eroluvut 10.-12.1.2018 kunakin päivänä yli 200:n ja vielä 15.1.2018 yli 300:n eli karkeasti kaksinkertaisiksi tavanomaiseen verrattuna. Suhteessa asian saamaan julkisuuteen erovirran kasvu jäi kuitenkin pieneksi. Kiitokset kuuluvat Laajasalon lisäksi Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhoselle, joka nosti asian julkisuuteen.

Tarkasteltaessa palvelun näyttämiä eropylväitä vuosilta 2009-2017 havaitaan, että suurin tammikuun eromäärä kertyi tammikuussa 2009. Tällöin eroja tehtiin 4.108 kappaletta. Nyt tämä raja ylittyi selvästi. 

Kimmo Sundström


Lue myös

Kirkosta eroaminen jyrkässä laskussa (1.3.2009)
Kirkosta eroaminen vaimeata alkuvuodesta 2015 (5.3.2015)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?