VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON LIITTOMAKSU 12 EUROA VUONNA 2018 (7.12.2017)


Vapaa-ajattelijain liiton liittovaltuusto (LV) päätti 18.11.2017 liittomaksun suuruudeksi edelleen 12,00 euroa vuonna 2018. Liittomaksu on se osa jäsenen jäsenmaksusta omalle yhdistykselleen, jonka jäsenyhdistys tilittää liitolle. Tämän vuoden liittomaksut on tilitettävä liitolle 31.12.2017 mennessä.

Kustannusten jako liiton ja jäsenyhdistysten välillä

Liittomaksun suuruudessa on kyse liiton kustannusten jakamisesta liiton ja jäsenyhdistysten kesken. Mitä pienempi liittomaksu on, sitä enemmin yhdistysten jäsenmaksuista jää niiden itsensä käyttöön.

Liittomaksun määrää voidaan nyt pitää alhaisena. Esimerkiksi vuonna 2002 liittomaksu oli ns. A-jäseniltä 16,00 euroa ja ns. B-jäseniltä 8,00 euroa. Vuoden 2005 sääntömuutosten tultua voimaan perittiin vain yhdensuuruista liittomaksua vuodelta 2006 (12,00 euroa). Tämän jälkeenkään liittomaksun suuruus ei ole noussut 16,00 euroon.

Liiton alijäämän kattaminen liittomaksuin

Jäsenyhdistykset tai LV eivät ole kyenneet pitämään liiton taloutta tasapainossa, vaikka näillä on keinot siihen. Jäsenyhdistysten edustajat voivat liittokokouksessa evätä kannatuksensa tuhlareilta ja valita luottamuselimiin talousasioita ymmärtävät henkilöt. LV käyttää budjettivaltaa. Sen tehtävänä on antaa liittohallitukselle (LH) vain sen verran varoja käytettäväksi, että tasapaino toteutuu.

LH:n tuhlailu on saatava kuriin. LH on tehtaillut alijäämiä jo neljä vuotta peräkkäin (2013-2016). Liittokokouskauden 2014-2016 kumulatiivinen tappio oli -60.462,35 euroa. Imagofasistien valta köyhdyttää liittoa.

Vuoden 2016 lopussa maksavia jäseniä oli 1 494. Jäsenyhdistysten tulee viime kädessä itse kantaa vastuu LH:n tappiotehtailusta. Jotta päättyneellä liittokokouskaudella kertynyt tappio katetaan tasaisesti alkaneella liittokokouskaudella, liittomaksun pitää arviolta olla 12,00+(60.462,35:3):1 494=25,49 euroa eli pyöristettynä 25,00 euroa, ei 12,00 euroa.

Jäsenyhdistysten saamiin Vapaa Ajattelijan vapaakappaleisiin muutos

Liiton toiminnanjohtaja ja taloudenhoitaja Maarit Fredlund, liiton ainoa palkattu työntekijä (osa-aikainen), tapasi aikaisemmin postittaa jäsenyhdistyksille muutamia Vapaa Ajattelija -lehden vapaakappaleita pian sen jälkeen, kun lehti oli ilmestynyt. Työntekijästä ei ole kuulunut huhtikuun lopun jälkeen mitään. Katosiko hänkin vapaa-ajattelijoiden lihamyllyyn kuten lukuisat edeltäjänsä?

Nyt liitto muuttaa vapaakappaleiden postitusta niin, että ne postitetaan jäsenyhdistyksille suoraan lehden kirjapainosta. Postitettavien kappaleiden lukumäärä muuttuu niin, että vastaisuudessa jokainen yhdistys saa viisi vapaakappaletta. Aiemmin pienet jäsenyhdistykset saivat vain kolme vapaakappaletta.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?