VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 (22.11.2017)

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n Oulun liittokokouksessa 11.6.2017 valittu uusi liittovaltuusto (LV) piti ensimmäisen kokouksensa Helsingissä 18.11.2017. Tasa-arvoista oli. Viiden tunnin kokoontumisajasta käytettiin ensin kaksi ja puoli tuntia kokousasioihin, johon sisältyivät myös pääsihteeri Esa Ylikosken vuosijuhlapuhe ja jäsenyhdistysten kuulumiset. Tasa-arvoisesti yhtä paljon aikaa käytettiin Rosso Ympyrätalossa juhlavuosipäivälliseen, jonka edustajat nauttivat liiton laskuun.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018

Valtuutetut hyväksyivät toimintasuunnitelman (TS) ja talousarvion vuodelle 2018. Liitto salaa yleisöltä nämä asiakirjat. TS on liki kokonaan vanhan toistoa. Samat toiveet esitetään vuosi toisensa jälkeen. Ne eivät toteudu, mutta jostakin syystä niitä ei poistetakaan TS:sta. Ne ovat purkkaa ja voivat antaa uudelle lukijalle pahasti virheellisen kuvan. Tämän kuvan mukaan liitossa olisi paljonkin toimintaa ja liitto menisi eteenpäin eikä pyörisi paikallaan kuin karuselli.

    Liiton toimistohuoneisto (Neljäs linja 1, Helsinki) 80-vuotissyntymäpäivänä 21.11.2017. Ei toimintaa, ei valoja, ovet lukossa ja verhot edessä.

80-vuotisjuhlajulkaisun tuottaminen epäonnistui

21.11.2017 tuli kuluneeksi 80 vuotta siitä, kun perustamisajankohtana olemassa olevien siviilirekisteriyhdistysten edustajat sunnuntaina 21.11.1937 kokoontuivat Helsinkiin. Kokouspaikka oli Osuusliike Elannon tiloissa (Siltasaarenkatu 8-10). Perustettiin Suomen Siviilirekisteriyhdistysten Keskusliitto r.y. Yhdistyksen kotipaikaksi valittiin Tampere. Tampereella vapaa-ajattelijatoiminta oli tuohon aikaan vahvaa. Yhdistyksen nimi muutettiin Vapaa-ajattelijain liitoksi 7.7.1945.

Liiton kirjoitettua historiaa ei ole olemassa. Sellaisen kirjoituttaminen ei ole kiinnostanut liiton johtoa, poikkeuksena puheenjohtaja Jussi K. Niemelä, joka olisi tahtonut sellaisen syntyvän. Tällaisen teoksen kirjoittamiseen tarvittaisiin pätevä historiantutkija, jolle liittohallituksen pitäisi avata pääsy tutkimaan vuosina 1982-1996 järjestämääni liiton arkistoa.

Liiton taloutta on hoidettu heikosti. Ehkei historian teettämisen rahoitus onnistu. Pitäisi ensin tyytyä vaatimattomamman historiikin tuottamiseen.

Koska olen henkilö, joka on eniten kirjoittanut vapaa-ajattelun, joidenkin ansioituneiden vapaa-ajattelijoiden, useiden vapaa-ajattelijalehtien ja vapaa-ajattelijayhdistysten sekä Vapaa-ajattelijain liiton historiasta, olin kovin ilahtunut, kun liitto kertoi, että liiton 80-vuotisjuhlajulkaisu kirjoitetaan.

Liittohallitus nimesi 10.9.2016 Esa Ylikosken 80-vuotisjuhlajulkaisun toimikunnan puheenjohtajaksi ja Jori Mäntysalon sen jäseneksi. Toimikunta sai täydentää itseään lisäjäsenillä. En ole kuullut lisäjäsenistä mitään enkä koko hankkeesta tai sen tuloksesta. Pelkään, että se kymmenien muiden liiton hankkeiden tavoin raukeaa tyhjiin.

80-vuotisjuhlan järjestäminen epäonnistui

Liitto lupasi järjestää myös 80-vuotisjuhlan. Ei sellaistakaan tule. Me rivijäsenet saamme tyytyä siihen, että liittovaltuutetut edustivat meitä syömällä juhlavuosipäivällisen.

Kun liitto täytti 60 vuotta, liitto järjesti ison seminaarin Balderin salissa Helsingin keskustassa. 250 hengen sali oli hyvin kansoitettu kuulijoilla. Paikalla oli puhumassa mm. lääketieteilijä, interferoni- ja virustutkija Kari Cantell. Cantell oli julkaissut edellisenä vuonna kirjan Tiedemiehen mietteitä uskosta. Kutsu elämänkatsomukselliseen pohdiskeluun. Hänelle myönnettiin liiton jakama Väinö Voipio -palkinto. Minä ja Kalevi Korppi pystytimme salin ulkopuolelle kirjapöydät ja myimme Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n kirjoja ym. Televisio oli paikalla, ja illan pääuutislähetyksessä näytettiin pätkä tilaisuudesta.

Tämän jälkeen liiton vuosijuhlat (70-vuotisjuhlat 2007 ja 75-vuotisjuhlat 2012) on suunnattu liiton johdolle ja joillekin valituille edustajille. Tavallisella rivijäsenellä ei ole ollut niihin asiaa. Myöskään liiton tärkeimpiä entisiä luottamushenkilöitä tai työntekijöitä ei ole kutsuttu juhliin. Nykymenon mukaan jäsenet ovat kannattajia ja rahoittajia. He voivat nauttia juhla-antimista edustajiensa välityksellä.

Liiton epäonnistuneet ja toteutumattomat suunnitelmat

Liiton TS on suuri toiveiden tynnyri. Uusi lukija joutuu pahoin harhaan, jos hän erehtyy uskomaan, että kaikkien siinä mainittujen tavoitteiden puolesta tehtäisiin työtä ja että tavoitteet ensi tai lähivuosina saavutettaisiin. Jotkin tavoitteet ovat hallinnollisia. Ne voidaan toteuttaa yhdellä päätöksellä, muttei se vielä johda asiain paranemiseen.

Olisi turhaa ja turhauttavaa toistella samoja asioita vuodesta toiseen. Luodaan nyt hieman järjestystä tynnyriin. Ryhmitellään asioita ymmärrettävällä tavalla, luetellaan muutamia tavoitteita ja kommentoidaan niitä lyhyesti. Tässä ei oteta kantaa siihen, ovatko tavoitteet kirjoittajan mielestä hyviä vai huonoja. Suluissa olevat vuosiluvut tarkoittavat 2010-luvun toimintasuunnitelmia, joissa tavoite vähintään ja nimenomaan mainitaan. Osa tavoitteista on painunut unholaan, eikä niitä esitetä uusimmassa TS:ssa. Ne on otettu mukaan siksi, että ne kuitenkin kuvaavat melko tarkasti jotakin suunniteltua asiaa.

Mikä on Vapaa-ajattelijain liiton tarkoitus ja ohjelma

(1) Uusi Kulttuuriohjelma. - Alkuperäisen Kulttuuriohjelman kirjoittivat Kari Saari ja Kimmo Sundström ja se hyväksyttiin Lahden liittokokouksessa 12.-13.6.1993. Uuden Kulttuuriohjelman kirjoittaminen pyöri mm. Piikkiön liittokokouksessa vuonna 2008, mutta hankkeesta lienee luovuttu. Hanke oli liian vaativa nykyvapaa-ajattelijoille.

(2) Laadukas sääntömuutos (ja -uudistus) (2011). -.Sääntöralli on jatkunut Järvenpään liittokokouksesta (2005) lähtien, valmista ei tule. Sääntömuutostyö on nytkin menossa. Hanke on ollut liian vaativa nykyvapaa-ajattelijoille.

(3) Liittokokousohjesääntö liitolle (säännöt 15 §, 2 mom.) (2011). -.Epäonnistunut, vaikka sääntöjen vaatimus.

(4) Talousohjesääntö liitolle (säännöt 15 §, 2 mom.). -.Epäonnistunut, vaikka sääntöjen vaatimus.

Sisäisen toiminnan organisoiminen

(5) Toimintasuunnitelman konkreettisen toteuttamisuunnitelman ja vastuuhenkilöiden laatiminen ja nimeäminen (2016). -.Ainakin lähes kokonaan epäonnistunut.

(6) Keskitetty jäsenrekisteri ja jäsenmaksuperintä liitolle. -.Hanketta ajettiin liittohallituksen taholta vuosia osan jäsenyhdistyksistä vastustaessa sitä. Hankkeesta ehkä luovuttu.

(7) Tietotekniikkasuunnitelma, jokaiselle liiton jäsenyhdistykselle oma liittymä. -.Epäonnistunut. Hankkeesta ehkä luovuttu.

(8) Hankkeiden kehittäminen, toteuttaminen ja vastuuhenkilöiden nimeäminen (2015, 2018). -.Ainakin lähes kokonaan epäonnistunut.

(9) Vuorovaikutuksellisen yhdistysvastaavien sähköpostilistan käyttäminen muiden listojen lisäksi (2015). -.Epäonnistunut. Lista ei toiminut ja lakkautettiin.

(10) Liiton jäsenmäärän kasvattaminen. -.Epäonnistunut. Jäsenyhdistysten määrä supistunut ja jäsenmäärä supistunut vuodesta 2012 alkaen vuosittain.

(11) Yhteinen jäsenhankintakampanja jäsenyhdistysten jäsenhankinnan edistämiseksi ja tukiaineiston tuottaminen sitä varten (2017). -.Epäonnistunut.

(12) Kiertuetoiminnan kokeileminen eri puolilla maata siihen kehitetyillä ja muunneltavalla tilaisuusmallilla (2016, 2017, 2018). -.Epäonnistunut.

(13) Alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen ja laajentaminen (2015). -.Epäonnistunut. Jäsenyhdistysten ja henkilöjäsenten määrän lasku jatkuu, muutamien jäsenyhdistysten toiminnan loppuminen mahdollista, jopa todennäköistä.

(14) Mediapalvelujen käyttö (2016, 2017). -.Meltwater-mediaseurantapalvelun ostaminen lopettiin 1.8.2017 lukien.

(15) Vapaa Ajattelija -lehden kehittäminen (2018). -.Epäonnistunut. Kuitenkin painopaperi vaihdettu numerosta 3/2017 alkaen.

(16) Juhlapuhujakoulutus Pro-Kuppaus Oy:n kanssa tarvittaessa (2011). -.Ei tietoa tällaisesta.

(17) Valtakunnallinen juhlapuhujarekisteri liitolle. -.Epäonnistunut. Rekisterit muualla.

(18) Julkaisutoiminta netissä ja printtinä. -.Epäonnistunut. Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n varat pumpattiin tyhjiin ja yhtiö purkautui 22.12.2015.

(19) Historiatoimikunnan perustaminen valmistelemaan mm. liiton 80-vuotisjuhlaa ja 80-vuotishistoriikkia (2016). -.Toimikunta perustettiin 10.9.2016, muttei mitään raportoituja tuloksia.

(20) Liiton 80-vuotishistoriikki (2017). -.Epäonnistunut. Ei historiikkia.

(21) Jäsenkysely liiton kärkiasioista keväällä 2015 ja keväällä 2016 (2015, 2016, 2017). -.Epäonnistunut.

(22) Mielipidetiedustelu liiton kärkiasioista (2016, 2017). -.Epäonnistunut.

(23) Suomen sekulaarihumanistisen neuvoston perustaminen tai sellaisen perustamisen tukeminen (2016, 2017, 2018). -.Epäonnistunut.

(24) Suunnitelma kansainvälisyyden ottamisesta huomioon liitossa (2014, 2015, 2016). -.Epäonnistunut. Mahdollisesti ulkomaanmatkailu liiton varoilla kuitenkin liittyy tähän.

(25) Yhteyksien lisääminen Baltian maihin (2018). -.Epäonnistunut. Pääsihteerin matkasuuntina Lontoo, Malta ja sen sellaista.

Taloudelliset asiat

(26) Säästötoimet, erityisesti hallintokulujen leikkaaminen. -.Epäonnistunut. Hallinto-toiminnanala liiton suurin kuluerä, tappiotehtailu jatkuu.

(27) Testamenttien saaminen liitolle. -.Epäonnistunut. Asiasta liitolla tiedotussulku.

(28) Lahjoitusten saaminen liitolle. -.Epäonnistunut. Lahjoitusten määrä tilinpäätöksissä nolla tai lähellä sitä.

(29) Liiton saamien valtionavustusten kasvattaminen (2016, 2018). -.Epäonnistunut. Valtionavustukset pienentyneet, kulttuurilehtituki menetetty vuonna 2017.

(30) Vähintään puolet Vapaa Ajattelijan kuluista katetaan ilmoituksilla vuonna 2011. -.Epäonnistunut. Ei ilmoitustuloja lainkaan, ei tämän jälkeenkään.

(31) Vapaa Ajattelijan kulttuurilehtituen kasvattaminen (2016). -.Epäonnistunut. Tuki menetettiin kokonaan 2017.

(32) Vapaa Ajattelijan markkinointi mm. oppilaitoksille ja kirjastoille (2014, 2015, 2016, 2017). -.Epäonnistunut. Lehden myyntitulot vähäisiä.

(33) Kulttuurilehtituen palauttaminen Vapaa Ajattelijalle (2018). -.Jää nähtäväksi.

(34) Liiton omaisuuden hoitaminen (2018). -.Epäonnistunut. Omaisuuden hävittäminen ja tappiotehtailu jatkunut 2014-2016. Yksi sijoitusasunto-osake myyty. Kunnossapitotoimet hyvin vähäisiä.

(35) Rahankeräysluvan hankkiminen liitolle (2015, 2016, 2018). -.Ei tietoa tällaisesta, ei kerättyä rahaa.

(36) Stipendirahaston perustaminen liitolle (2014, 2015, 2016, 2018). -.Epäonnistunut.

(37) ”Jäsenperheiden” rahallinen tukeminen seremoniapalvelujen ostamiseksi Pro-Kuppaus Oy:ltä (2016, 2017, 2018). Esa Ylikosken ilmoitus 30.1.2017, että jäsenperheiden lisäksi myös jäsenet voivat saada tätä tukea, mutta myöhemmin TS:ssa mainitaan taas vain ”jäsenperheet”. Myönnetyn tuen saajat ja määrät salattu.

Sekulaarin yhteiskunnan rakentaminen

(38) "Tiekartta" sekulaariin yhteiskuntaan. -.Epäonnistunut. Poistunut TS:sta.

(39) Erilaisten hanke- ja projektirahoitusten valmistelu, haku, saaminen ja toimeenpano (2015, 2016, 2018). -.Ei tietoja onnistumisista. RAY:lle tehdyt hakemukset epäonnistuneet vuosina 2014-2015 (Uskonnottomana olet OK – UOK-projekti, kohderyhmä nuoret), kohta (40).

(40) Sosiaalinen tukipalvelu- ja neuvontahanke uskonnottomille (2014, 2015, 2016, 2017, 2018). -.Epäonnistunut.

(41) Nuorten ihmisoikeuksien edistäminen (2018). -.Epäonnistunut.

(42) Koulutustapahtumat oppilaitosyhteistyötä ja kouluvierailutoimintaa varten sekä esittelyaineisto näitä tilaisuuksia varten (2016, 2017, 2018). -.Epäonnistunut.

(43) Kouluopetuksen ja oppimateriaalien kehittäminen (2018). -.Epäonnistunut. Mainitaan enää työryhmän ”aloittaminen”, ei itse asiaa.

(44) Ehdotukset oppi- ja tutkimuslaitoksille opinnäytetöiden sekä tutkimus- ja kehittämishankkeiden aiheiksi (2014, 2015, 2016, 2018). -.Epäonnistunut.

(45) Muun kuin suomenkielisten (englanti ja ruotsi) esitteiden tuottaminen (2014). -.Epäonnistunut.

(46) Vieraskielisten (erityisesti englanti ja venäjä) esitteiden laatiminen uskonnottomien oikeuksista ja ihmisoikeuksista (2015, 2016, 2017, 2018). -.Epäonnistunut.

(47) Aineiston tuottaminen turvapaikanhakijoille (2017, 2018). -.Epäonnistunut.

(48) Vihkimisoikeuden saaminen katsomusyhteisöille. -.Epäonnistunut. Hankkeesta ehkä luovuttu.

(49) Elämänkatsomustiedon (ET) ”vahvistaminen” ja lakimuutos ET:n ”avaamiseksi” kaikille peruskoulussa ja lukiossa (2017, 2018). -.Epäonnistunut. Liittohallitus ryhtyi ajamaan hanketta syyskuussa 2010, aluksi vastoin liittokokouspäätöksiä. Hanke voi johtaa ET:n tuhoutumiseen ja sen korvaamiseen kaikille pakollisella, kristillisellä uskontotiedon tai muun nimisellä uskonnon opetuksella.

(50) Uskonnonharjoituksen lopettaminen julkisissa päiväkodeissa (2018). -.Epäonnistunut. Valtakirkko kertoo edustavansa päiväkodeissa myös muita katsomuksia kuin evankelis-luterilaista kristinuskoa.

(51) Uskonnottomien syrjinnän estäminen evankelis-luterilaisen kirkon hautausmailla (2018). -.Epäonnistunut. Evankelis-luterilaisten hautausmaiden ylläpitokustannukset siirtyneet selvemmin kaikille veronmaksajille valtionrahoituksen muodossa 1.1.2016 lukien (nyt 114.000.000 euroa/vuosi). (Aiempi rahoitus tapahtui kirkon saaman yhteisöveron tuoton jako-osuuden muodossa.)

(52) Kunnallisten hautausmaiden perustaminen uusille sote-alueille (2018). -.Jää nähtäväksi. Asia poliittisen kiistelyn kohteena.

(53) Tunnustuksettomien seremoniatilojen ja krematorioiden rakentaminen (2018). -.Jää nähtäväksi. Asia poliittisen kiistelyn kohteena.

Lopuksi

Liitto ei kykene toteuttamaan suunnitelmiaan. Työtehtävien jakamisesta hallinnon jäsenten kesken ei ole tullut juuri mitään. Huonon taloudenhoidon takia ei ole varaa palkata työvoimaa kuten esimerkiksi 15 vuotta sitten.

Hallinnossa on liittohallituksen yhdeksän varsinaista ja kahdeksan varajäsentä. Liittovaltuustossa on 11 varsinaista ja kymmenen varajäsentä. Jos kukin näistä 38 jäsenestä ottaisi jonkin tehtävän itselleen, voitaisiin teoriassa saada paljonkin aikaan. Näin ei kuitenkaan tapahdu.

TS:t on tehty avustushakemuksia varten, ei oikeasti toiminnan suunnittelua varten. Avustuksia ei ole ihan helppo saada. Niistä kilpailevat monet muut, laadukkaammat järjestöt. Avustushakemukset tutkitaan ja arvioidaan ammattimaisesti ja niitä vertaillaan toisiinsa. Liiton imagofasismilla on pieni mahdollisuus menestyä tällaisessa ympäristössä.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?