VALTION YLEISAVUSTUKSET USKONNOLLISILLE YHDYSKUNNILLE 2017 (31.8.2017)

Päivitetty 26.6.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi 16.6.2017 vuoden 2017 valtion yleisavustukset rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille. Tänä vuonna hakuaika oli 1.3.2017-12.4.2017. Avustuksen saaja saa käyttää yleisavustuksen harkintansa mukaan, kuitenkin yhdyskunnan toimintaan, ei esimerkiksi investointeihin. Yhdistysmuotoiset uskonnolliset yhteisöt eivät voi saada näitä avustuksia, eivät myöskään uskonnollisten yhdyskuntien paikallisyhteisöt.

Yleisavustusten jako alkoi vuonna 2008. Määräraha oli vuosina 2008-2015 vuosittain 200.000 euroa, mutta vuonna 2016 532.000 euroa. Vuonna 2017 määrärahan suuruus on 524.000 euroa. Koko määräraha on jaettu aina. Avustuksista päättää opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Avustusta sai 28 yhdyskuntaa   

Avustusta saaneiden yhdyskuntien lukumäärät ovat olleet: 19 (vuonna 2008), 20 (2009), 29 (2010), 18 (2011), 25 (2012), 27 (2013), 24 (2014), 23 (2015), 23 (2016) ja 28 (2017).

Avustus jaetaan väestötietojärjestelmässä olevien yhdyskuntien jäsenmäärien perusteella. Tänä vuonna jako tapahtui 31.12.2016 mukaisten jäsenmäärien perusteella.

Avustuksen saajista kristillisiä yhdyskuntia on 12, islamilaisia 11, buddhalaisia 4 ja juutalaisia 1.

Neljä hakemusta hylättiin. Yksi hakija ei ollut rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, yksi hakemus saapui myöhässä ja kaksi hakemusta oli puutteellisia eikä pyydettyjä täydennyksiä toimitettu määräaikaan mennessä.

Suomen Adventtikirkko ei hakenut avustusta vuonna 2016. Tänä vuonna se haki ja sai avustusta.

Jako-osuus 9,05 euroa/jäsen

Jako-osuudeksi muodostui 9,05 euroa/jäsen (2016: 9,94 euroa/jäsen; 2015: 3,68 euroa/jäsen). 

Kristillisille yhdyskunnille 83,0 prosenttia

Kristillisille yhdyskunnille määrärahasta meni 435.091 euroa (83,0 prosenttia; 2016 82,2 prosenttia), islamilaisille yhdyskunnille 72.720 euroa (13,9 prosenttia; 2016 15,8 prosenttia), buddhalaisille yhdyskunnille 7.040 euroa (1,3 prosenttia; 2016 0,1 prosenttia) ja juutalaiselle yhdyskunnalle 9.149 euroa (1,7 prosenttia; 2016 1,9 prosenttia).

Suurimman avustuksen (136.934 euroa) sai Suomen Vapaakirkko, pienimmän (181 euroa) islamilainen Al-Furqaan - islamin ja arabian opetuskeskus. Viime mainittu on vuonna 2015 rekisteröity yhdyskunta, jonka jäsenmäärä Tilastokeskuksen mukaan oli 31.12.2016 alle 20 jäsentä.

Islamilaisista yhdyskunnista Suomen Islamilainen Yhdyskunta on se, jolla on ollut läheisimmät suhteet Muslimiveljeskuntiin. Muslimiveljeskunnista vanhin perustettiin maaliskuussa 1928 Ismaliassa, Egyptissä (ks. tarkemmin Muslimiveljeskunta on laaja verkosto länsimaissa – islamistisen järjestön aktivisteja on tuomittu rahanpesusta terrorismille).

Avustuksia saamattomat yhdyskunnat

Avustusta voi saada vain hakemuksesta, mutta avustus ei ole harkinnanvarainen. Näin avustuksetta jääneet yhdyskunnat eivät halua hakea avustusta, olivat unohtaneet jättää kokonaan tai määräajassa hakemuksensa tai hakemus oli puutteellinen ja hylättiin. 

Suomen suurimmista rekisteröidyistä yhdyskunnista Jehovat todistajat (jäsenmäärä 31.12.2016 17.979), Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko (mormonit) (3.235) ja Suomen Islam-seurakunta (perinteinen Suomen tataarien yhdyskunta; 502) eivät halua hakea valtion yleisavustuksia. Ne katsovat pärjäävänsä omillaan. Jos Jehovan todistajat olisi hakenut avustusta, sen osuus olisi ollut noin 124.000 euroa. 

Jos yllä mainitut kolme yhdyskuntaa (yhteinen jäsenmäärä 21.716) olisivat hakeneet yleisavustusta, jako-osuus olisi pienentynyt noin 6,60 euroon. 

Tampereen Islamin Yhdyskunta, joka vuonna 2016 sai avustusta 14.290 euroa, ei saanut avustusta tänä vuonna. Yhdyskunnan hakemusta ei saapunut siihen mennessä, kun avustuspäätökset tehtiin. Yhdyskunta sanoo lähettäneensä hakemuksen ajoissa. Mahdollisesti posti hukkasi sen?

Yhdyskunnan nimi Jäsenmäärä 31.12.2016 Avustus (euroa) Suhteellinen osuus (%)
1. Suomen Vapaakirkko 15 132 136 934
26,13
2. Katolinen kirkko Suomessa 13 528
122 419
23,36
3. Suomen Helluntaikirkko 8 548
77 353
14,76
4. Suomen Adventtikirkko
3 205
29 003
5,53
5. Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunta
3 165
28 641
5,47
6. Helsinki Islam Keskus 2 611
23 628
4,51
7. Suomen Baptistikirkko 1 623
14 687
2,80
8. Suomen Islamilainen Yhdyskunta 1 615
14 615
2,79
9. Helsingin juutalainen seurakunta
1 011 9 149
1,75
10. Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta
892 8 072
1,54
11. Finlands svenska baptistsamfund
853
7 719
1,47
12. Resalat Islamilainen Yhdyskunta - Suomen Ähl-e Beit 756 6 841
1,31
13. Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta
646 5 846
1,12
14. Turun Islamilainen Yhdyskunta
638 5 773
1,10
15. Finlands svenska metodistkyrka
603
5 457
1,04
16. Suomen evankelisluterilainen seurakuntaliitto 482 4 362
0,83
17. Helsingin Islam Seurakunta
452 4 090
0,78
18. Ortodoksinen Pokrovan seurakunta 402 3 638
0,69
19. Suomen Bosnjakkien Islam-yhdyskunta
378 3 421
0,65
20. Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa
356 3 221
0,61
21. Suomen Kristiyhteisö
283 2 561
0,49
22. Uuden toivon seurakunnat
256 2 317
0,44
23. Turun Bosnjakien Islam-yhdyskunta
131 2 018
0,39
24. Itä-Vantaan Islamilainen Yhdyskunta 95 860
0,16
25. Danakosha Finland
49
443
0,08
26. Timanttipolku
23
389
0,07
27. Suomalais-Vietnamilainen Buddhadamma Yhteisö 
40
362
0,07
28. Al-Furqaan – islamin ja arabian opetuskeskus
alle 20
181
0,03
Yhteensä n. 57 790
524 000 n. 100,00

Yhdyskuntien jäsenmäärät on esitetty taulukossa 31.12.2016 mukaisina. Laskutoimitus antaa jako-osuudeksi 9,07 euroa/jäsen (2016: 9,93 euroa/jäsen). Ministeriö ilmoitti jako-osuudeksi noin 9,05 euroa, joka on käytännössä sama luku. Jako-osuuden pienentyminen johtuu siitä, että momentille kohdennettiin hallitusohjelman mukaisia järjestötukisäästöjä 8.000 euroa ja hakijayhdyskuntien yhteinen jäsenmäärä on kasvanut.

Vertailua

Valtionavustus (suora budjettituki) vuonna 2017 Suomen ortodoksiselle kirkolle (58 044 jäsentä 31.12.2016; Tilastokeskus) on 2.543.000 euroa eli 43,81 euroa/jäsen. Vuonna 2016 avustus oli 43,65 euroa/jäsen.

Valtion yleisavustus vuonna 2017 Vapaa-ajattelijain liitto ry:lle (1 491 maksavaa jäsentä vuonna 2016) on 22.000 euroa eli 14,76 euroa/jäsen. Vuonna 2016 avustus oli 14,76 euroa/jäsen. Yleisavustus Vapaa-ajattelijain liitolle ei määräydy maksavien jäsenten perusteella ja on harkinnanvarainen. Avustus on pysynyt vuosina 2015-2017 samansuuruisena.

Ateistijärjestöt eivät saa valtionavustuksia.

Kimmo Sundström


Lähteet

Huttunen, Juhani  Muslimiveljeskunnalla on laaja verkosto länsimaissa – islamistisen järjestön aktivisteja on tuomittu rahanpesusta terrorismille. Muslimiveljeskunta on islamistinen herätysliike, joka esiintyy demokratian ystävänä. Liike toimii myös Suomessa. -.Kirkko ja kaupunki 24.8.2017.

Lue myös

Totuuden Ystävät ei kannata valtion yleisavustusten jakoa uskonnollisille yhdyskunnille (23.6.2005)
Valtionavustusta uskonnollisille yhdyskunnille (20.12.2007)
Opetusministeriö jakoi avustuksia uskonnollisille yhdyskunnille (28.8.2008)
Uskonnolliset yhdyskunnat saivat valtion yleisavustusta (14.7.2009)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille jaettiin (24.1.2011)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2011 (11.1.2012)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2012 (15.11.2012)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2013 (12.10.2013)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2014 (24.6.2014)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2015 (14.7.2015)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2016 (4.11.2016)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?