KIRKKOVANGIN PALKKAPUSSI PIENENEE (20.5.2017)


Kirkkovanki on alle 18-vuotias lapsi tai nuori, joka ei omin toimin eikä vanhempiensa toimien johdosta pääse eroon valtiokirkosta (evankelis-luterilainen tai ortodoksinen), vaikka itse tahtoisi.

Huoltajan luvalla jo 14-vuotias kirkkovanki voi tehdä palkkatyötä. Erityisistä syistä työsuojeluviranomainen voi myöntää luvan alle 14-vuotiaallekin tilapäiseen palkkatyöhön.

Palkasta tehtävän ennakkoveron pidätyksen lisäksi kirkkovanki joutuu maksamaan kirkollisveroa, jos hänen tulonsa nousevat siihen määrään, että hänen tulee maksaa kunnallisveroa. Evankelis-luterilaiset kirkkovangit joutuvat maksamaan kirkollisveroa 1,0-2,0 prosenttia seurakunnastaan riippuen. Ortodoksiset kirkkovangit maksavat kirkollisveroa 1,75-2,20 prosenttia seurakunnastaan riippuen.

Verojen lisäksi kirkkovangin palkkapussia laihduttavat erilaiset sivukulut. Vuoden 2017 uutuus on, että palkansaajan työeläkemaksu (6,15 prosenttia) pidätetään jo 17-vuotiaalta. Aiemmin tätä maksua ei pidätetty näin nuorelta. Maksu pidätetään 17-vuotissyntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta lukien.

Jos olet täyttänyt ennen palkkakuukautta 17 vuotta, työnantaja perii lisäksi palkansaajalta 1,60 prosenttia työttömyysvakuutusmaksua.

Vaikka palkansaajan veroprosentti olisi nolla, palkasta voidaan silti pidättää erilaisia maksuja 7,75 prosenttia. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?