HELSINKILÄISISTÄ 54,3 PROSENTTIA KUULUU KIRKKOON (1.2.2017)

Päivitetty 24.2.2017

Helsingin seurakuntayhtymän Vuositilasto 2016 antaa uutta numerotietoa väkilukujen muutoksista. Niiden alueiden lukumäärä, jossa seurakunnan jäsenprosentti painui alle 50:n, kasvoi kolmeen, kun Paavalin seurakunnan alue (48,4 %) ja Kallion seurakunnan alue (49,0 %) saivat seuraa Helsingin Mikaelin seurakunnan alueesta (48,9 %). Mikaelin seurakunnan alue on suuri alue Koillis-Helsingissä. Kirkkoon kuuluvuus aleni siellä nopeammin kuin Kallion seurakunnan alueella jopa niin, että Mikaelin seurakunnan alue kiilasi hiuksen hienosti Kallion ohi. 

Seuraavina alueina tähän kerhoon odotetaan Vartiokylän ja Vuosaaren seurakuntien alueita (molempien prosentti nyt 51,7). Tämä tapahtunee vuonna 2018. 

Prosentit saatiin vertaamalla seurakuntalaisten määriä koko alueen asukasmäärään (Tilastokeskuksen ennakkotieto ajankohdasta 31.12.2016). 

Kirkkoon kuuluu 54,3 prosenttia kaupunkilaisista 

Yhtymän tasolla jäsenprosentti painui 54,3:een (2014: 56,4 %; 2015: 55,5 %). Alamäki jyrkkeni hieman. Läsnäolevasta väestöstä 7,0 prosenttia oli ruotsinkielistä. Kaikkiaan seurakuntalaisia oli 345.035. 

Seurakuntien jäsenmäärät laskussa 

Seurakuntien lukumäärä säilyi ennallaan, suomenkielisiä oli 18, ruotsinkielisiä kolme. Malmin seurakunta on ylivoimaisesti suurin (54.242 jäsentä), toiseksi suurin on Helsingin tuomiokirkkoseurakunta (29.264). Pienin suomenkielinen seurakunta on Vartiokylä (9.262). 

16 seurakunnan jäsenmäärä laski ja viiden nousi. Suomenkielisten seurakuntien jäsenmäärä väheni yhteensä 3.221 hengellä ja ruotsinkielisten 240 hengellä, vähennys yhteensä siis 3.461 jäsentä. Vuoden 2015 lopussa väkimäärä oli 348.496, joten prosentuaalinen vähennys oli 1,0. 

Vuonna 2002 kirkkoon kuului Helsingissä 71,5 prosenttia asukkaista, nyt siis 54,3 prosenttia. 14 vuodessa alenema on 17,2 prosenttiyksikköä eli keskimäärin 1,23 prosenttiyksikköä vuodessa. 

Kuolleita enemmän kuin kastettuja 

Kuolleita oli 3.637 ja kastettuja lapsia 2.894, joten tappio 743 jäsentä.

Kastettujen lasten määrä sisältää vain seurakunnan läsnäolevaan väestöön ensirekisteröidyt kasteet. Nämä tapahtuvat jokseenkin kuuden kuukauden aikana lapsen syntymästä. Valtio koettaa saada kaikki syntyneet väestötietojärjestelmään kuuden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Jos lapsi on jo rekisteröity väestötietojärjestelmään ja kastetaan tämän jälkeen, lapsi on seurakunnan väestötilastossa seurakuntaan liittyjä, ei kastettu. 

Eronneita enemmän kuin liittyneitä 

Kirkosta eroaminen piristyi, eronneita oli 6.476 (2015: 5 506). Kasvua tuli 970 henkilöä eli 17,6 prosenttia. Liittyneiden määrä väheni hitusen (102 henkeä) ja oli 2.289. Eronneiden ja liittyneiden erotus eli nettoeroaminen on 4.187. 

Eroliikkeen vaikutus on 5,6-kertainen verrattuna kuolleiden ja kastettujen erotuksen jäsenmäärää vähentävään vaikutukseen. Suhdeluku saattaa tulevaisuudessa muuttua, sillä kastettujen määrä laskee vuosittain ja kuolleiden määrä nousee vuosittain. 

Ikäryhmätarkastelu kertoo, että eniten (2.849) eronneita oli ikäryhmässä 18-29-vuotiaat. Kuten tavallista, tämä kertoo nuorten padotusta kirkostaeroamistarpeesta, joka purkautuu, kun täysi-ikäisyys saavutetaan. Vähiten (235) kirkosta eronneita on ikäryhmässä 0-17-vuotiaat. Tämä kertoo, että ”kirkkovangin” tuomio on usein 18 vuoden pituinen. 

Naiset ja miehet eroavat kirkosta yhtä usein (3.257/3.219). 

Eniten (655) uusia jäseniä seurakunta saa 0-17-vuotiaista ja vähiten (169) ikäryhmästä 50-59-vuotiaat. Jälkimmäisen ryhmän heikkoa liittymisalttiutta voi selittää se, että nämä ihmiset ovat elinkaarensa tulohuipulla, jolloin myös kirkollisverot olisivat korkeimmillaan, jos he liittyisivät seurakuntaan. Liittyneissä naisten määrä (1.264) on miesten määrää (1.025) selvästi suurempi. 

Kirkollisten vihkimisten määrä laskussa 

Kirkollisten vihkimisten määrä on laskutrendissä. Vuosina 2002-2016 vihkimisten määrä nousi edelliseen vuoteen verrattuna hivenen vuosina 2002, 2004 ja 2009, muina vuosina määrä laski. Vuonna 2002 vihkimisiä oli 2 263 ja vuonna 2016 1 250, vähennystä siis 44,8 prosenttia 14 vuoden aikavälillä.

Kimmo Sundström


Lue myös

Irti kirkosta: Paavali Helsingin kärjessä (5.3.2010)
Paavalin seurakunnan alueella kirkkoon kuuluvuus vähäisintä (31.10.2011)
Paavalin seurakunnan alueella kirkkoon kuuluvia 53,5 prosenttia (22.2.2012)
Kirkkoon kuuluvuus painui alle 60 prosenttiin Helsingissä (7.3.2013)
 
Helsinkiläisistä 57,9 prosenttia kuuluu kirkkoon (6.2.2014)
Luterilaiset vähemmistö Paavalin ja Kallion seurakuntien alueilla Helsingissä (11.2.2015)
Helsinkiläisistä 55,5 prosenttia kuuluu kirkkoon (6.2.2016)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?