VALTION YLEISAVUSTUKSET USKONNOLLISILLE YHDYSKUNNILLE 2016 (4.11.2016)

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi 28.6.2016 vuoden 2016 valtion yleisavustukset rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille. Näiden avustusten jako alkoi 2008. Määräraha on vuosittain ollut 200.000 euroa. Tänä vuonna määräraha kasvoi 166 prosenttia ja oli 532.000 euroa. Määrärahan korotus liittyy Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien valtionrahoituksen järjestelyyn. Ensin lisää jaettavaa muille kuin valtiokirkoille piti tulla miljoona euroa, mutta joidenkin järjestöjä koskevien avustusseikkojen takia määräraha pieneni. 

Nämä yleisavustukset kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen tontille. 

Avustusta sai 23 yhdyskuntaa 

Avustusta saaneiden yhdyskuntien lukumäärät ovat olleet: 19 (vuonna 2008), 20 (2009), 29 (2010), 18 (2011), 25 (2012), 27 (2013), 24 (2014), 23 (2015) ja 23 (2016). 

Avustusten hakuaika päättyi tänä vuonna 31.3.2016. Avustukset jaetaan väestötietojärjestelmässä olevien yhdyskuntien jäsenmäärien perusteella. Ministeriön mukaan tänä vuonna jako tapahtui edellisen vuodenvaihteen mukaisten väestötietojen perusteella. 

Avustuksen saajista kristillisiä yhdyskuntia on 12, islamilaisia 8, buddhalaisia 2 ja juutalaisia 1. 

Kahden pienen yhdyskunnan hakemukset hylättiin, koska hakemuksessa vaadittuja liitteitä puuttui. Suomen Adventtikirkko ei saanut avustusta, koska ei sitä tänä vuonna hakenut. Jos se olisi hakenut avustusta, sen osuus olisi ollut noin 32.000 euroa. 

Jako-osuus 9,94 euroa/jäsen 

Jako-osuudeksi muodostui 9,94 euroa/jäsen (2015: 3,68 euroa/jäsen). 

Kristillisille yhdyskunnille 82,2 prosenttia 

Määrärahasta kristillisille yhdyskunnille meni 437.083 euroa (82,2 prosenttia; 2015 85,7 prosenttia), islamilaisille yhdyskunnille 83.890 euroa (15,8 prosenttia; 2015 14,1 prosenttia), buddhalaisille yhdyskunnille 765 euroa (0,1 prosenttia; 2015 0,1 prosenttia) ja juutalaiselle yhdyskunnalle 10.262 euroa (1,9 prosenttia; ei hakijoita vuonna 2015). 

Suurimman avustuksen (150.756 euroa) sai Suomen Vapaakirkko, pienimmän buddhalainen yhdyskunta Bui Tuan Oanh/Suomen Vietnamilaisten Buddhalaisuus Yhdyskunta (278 euroa). 

Avustuksia saamattomat yhdyskunnat 

Avustusta voi saada vain hakemuksesta, mutta avustus ei ole harkinnanvarainen. Näin avustuksetta jääneet yhdyskunnat eivät halua hakea avustusta, olivat unohtaneet jättää hakemuksensa tai hakemus oli puutteellinen. Näitä yleisavustuksia jaetaan vain uskonnollisille yhdyskunnille, ei esimerkiksi uskonnollisille yhdistyksille. 

Suomen suurimmista rekisteröidyistä yhdyskunnista Jehovan todistajat (jäsenmäärä 31.12.2015 18.286), Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko (mormonit) (3.259) ja Suomen Islam-seurakunta (perinteinen Suomen tataarien yhdyskunta; 505) eivät halua hakea valtion yleisavustusta. On myös pienempiä yhdyskuntia, joille valtion raha ei kelpaa. Nämä katsovat pärjäävänsä omillaan. Jos Jehovan todistajat olisi hakenut avustusta, sen osuus olisi ollut noin 135.000 euroa. 

Avustuksen hakematta jättäminen ei säästä veronmaksajien varoja. Koko määräraha jaetaan aina sitä hakeneiden yhdyskuntien kesken.

Yhdyskunnan nimi Jäsenmäärä 31.12.2015 Avustus (euroa) Suhteellinen osuus (%)
1. Suomen Vapaakirkko 15 160 150 756
28,34
2. Katolinen kirkko Suomessa 13 069
129 962
24,43
3. Suomen Helluntaikirkko 8 299
82 528
15,51
4. Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunta
2 960 29 435
5,53
5. Helsinki Islam Keskus 2 453
24 393
4,59
6. Suomen Baptistikirkko 1 723
17 134
3,22
7. Suomen Islamilainen Yhdyskunta 1 588
15 792 2,97
8. Tampereen Islaminen Yhdyskunta 1 437 14 290
2,69
9. Helsingin juutalainen seurakunta 1 032 10 262
1,93
10. Finlands svenska baptistsamfund
870
9 288
1,75
11. Suomen Metodistikirkko 840 8 075
1,52
12. Resalat Islamilainen Yhdyskunta - Suomen Ähl-e Beit 755 7 508
1,41
13. Finlands svenska metodistkyrka
737 5 996
1,13
14. Turun Islamilainen Yhdyskunta
546
5 430
1,02
15. Suomen evankelisluterilainen seurakuntaliitto 481 4 783
0,90
16. Ortodoksinen Pokrovan seurakunta
395 3 928
0,74
17. Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa 344 3 421
0,64
18. Suomen Kristiyhteisö
290 2 884
0,54
19. Uuden toivon seurakunnat
259 2 576
0,48
20. Kainuun Islamilainen Yhdyskunta Suomessa
189 1 879
0,35
21. Turun Bosnjakien Islam-yhdyskunta
92 915 0,17
22. Danakosha Finland
49 487
0,09
23. Bui Tuan Oanh/Suomen Vietnamilaisten Buddhalaisuus Yhdyskunta 28 278
0,05
Yhteensä 53 596
532 000 100,00

Yhdyskuntien jäsenmäärät on esitetty taulukossa 31.12.2015 mukaisina. Laskutoimitus antaa jako-osuudeksi 9,93 euroa/jäsen. Ministeriön laskema 9,94 euroa/jäsen on käytännössä sama luku. 

Suomen Adventtikirkko puuttuu avustusta saaneiden listalta. 31.12.2015 Suomen Adventtikirkon jäsenmäärä oli 3 254 ja Finlands Svenska Adventkyrkanin jäsenmäärä 204 eli yhteensä 3.458. Suomen Adventtikirkon talousjohtaja Harri Saarinen ei osaa sanoa, miksei avustusta ole saatu. Kirkon kulut ovat 12-13 miljoonaa euroa vuodessa, johon nähden saamatta jäänyt valtionavustus on melko pieni summa, hän arvioi. 

Vertailua 

Valtionavustus (suora budjettituki) vuonna 2016 Suomen ortodoksiselle kirkolle (58.265 jäsentä 31.12.2015; Tilastokeskus) on 2.543.000 euroa eli 43,65 euroa/jäsen. Vuonna 2015 avustus oli 2.377.000 euroa, 40,73 euroa/jäsen. 

Valtion yleisavustus vuonna 2016 Vapaa-ajattelijain liitto ry:lle (1.540 maksavaa jäsentä vuonna 2015) on 22.000 euroa eli 14,29 euroa/maksava jäsen. Yleisavustus Vapaa-ajattelijain liitolle ei määräydy maksavien jäsenten perusteella ja on harkinnanvarainen. Avustusta on leikattu liiton surkastuneen ja yksipuolistuneen toiminnan takia. 

Ateistijärjestöt eivät saa valtionavustuksia.

Kimmo Sundström


Lue myös

Totuuden Ystävät ei kannata valtion yleisavustusten jakoa uskonnollisille yhdyskunnille (23.6.2005)
Valtionavustusta uskonnollisille yhdyskunnille (20.12.2007)
Opetusministeriö jakoi avustuksia uskonnollisille yhdyskunnille (28.8.2008)
Uskonnolliset yhdyskunnat saivat valtion yleisavustusta (14.7.2009)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille jaettiin (24.1.2011)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2011 (11.1.2012)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2012 (15.11.2012)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2013 (12.10.2013)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2014 (24.6.2014)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2015 (14.7.2015)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?