ASARIAS MAKKOSEN HAUTAUSMAAHANKE TOTTIJÄRVELLÄ (11.9.2016)


Pirkanmaalla sijaitseva Tottijärvi erotettiin itsenäiseksi kunnaksi 1906 ja liitettiin Nokian kauppalaan 1976. Siellä, Sorvan kylässä, asui tilanomistaja Asarias Makkonen (25.7.1877-8.1.1946), jolla oli tarkoitus perustaa yksityinen hautausmaa. 

Sijainti 

Hautausmaaksi tarkoitettu tila ei erotu maastossa millään tavalla. Alue sijaitsee Sorvantieltä luoteeseen poikkeavan Ylispääntien alkupäässä. Hautausmaatilan itäpuolella sijaitsevan naapuritilan katuosoite on Ylispääntie 1. 

    Tila Hautausmaa (536-442-2-24) on noin 50 metrin päässä Ylispääntiestä ja muodoltaan likimain neliö. ©Maanmittauslaitos, lupa nro 4141/050000/2016. Kiinteistörajat ©Kunnat ja Maanmittauslaitos lupanro 4141/050000/MML/16.

Perustamislupa-anomus 

Asarias Makkosen anomuksen (11.8.1926/14.8.1926 AD (845/203) 1926 OPM, SVA) jätti 14.8.1926 Impi Virtanen seitsemän liitteen ja valtakirjan kera. Anomuksen oli laatinut Pohjois-Pirkkalan pitäjän Nokian kylän kunnankirjuri Ang. Salenius. Haluttiin perustaa yksityinen, 240 neliömetrin suuruinen hautausmaa Makkosen omistamalle tilalle anojaa, hänen perhettään ja muita baptistiseen seurakuntaan kuuluvia varten ”mikäli tilaa riittää”. Anoja oli eronnut evankelis-luterilaisesta seurakunnasta ja kuului Tampereen baptistiseurakuntaan. 

Valtakirja 

Avoin asianajovaltakirja oli annettu Pohjois-Pirkkalassa 9.2.1926 ja sen todistivat Kalle Blomster sekä joku toinen henkilö, jonka nimikirjoitus on epäselvä. 

Anoja oli Nuutila-talon omistaja. Hän ja hänen perheensä kuuluivat Tampereen baptistiseurakuntaan. Todistuksen tästä oli Pirkkalan kihlakunnan henkikirjoittajan konttorissa antanut 14.7.1926 Fritiof Salenius. 

    Viitta Ylispääntielle Sorvantien liittymässä. Takana oleva tie johtaa Jari Kalliosalon talolle, jonka luoteispuolella Hautausmaa-tila on.

Kartta 

Asiakirjoihin sisältyy kartta (toimitus nro 17599) osasta Nuutilan perintötalon (rno 2:23) tiluksia Sorvan kylässä, Tottijärven kunnassa, Hämeen lääniä. Tilukset oli mitannut, lohkomisen tehnyt sekä rajat aukaissut ja pyykittänyt 30.5.1925 nuorempi maanmittausinsinööri K. D. Sinervä. Hautausmaa-tila sai jakomerkin 2:24. Tila merkittiin maarekisteriin Hämeen läänin lääninmaanmittauskonttorissa 23.11.1925, minkä todisti J. A. Berlin. 

Hautausmaa-tila oli Nuutilan maiden sisällä. Koillisessa olivat Mattilan maat, kaakossa Uotilan maat ja luoteessa Heikkilän maat. Tilan mitat olivat 15x15 metriä. Tilalla oli yksi palsta, peltoa 225 neliömetriä. 

Osalukujen ja manttaalien vahvistamispäätös 

Hämeen läänin maaherran päätös lohkomisessa syntyneiden osalukujen ja manttaalien vahvistamisesta annettiin 20.11.1925. 

Asarias Makkonen oli 11.5.1921 saanut kiinnekirjan 0,2501 manttaalin veroiseen, Nuutila-nimiseen ja 0,6532 osalukuiseen (palstatiloineen 0,6670 osaa) osaan Nuutilan perintötalosta nro 2. Hän oli omia tarkoituksiaan varten pyytänyt erotettavaksi Hautausmaa-nimisen tilan. Hautausmaa-tilan (rno 2:24) pinta-alaksi tuli 0,225 hehtaaria, jyvitysarvoksi 22,50, osaluvuksi 0,0004 ja manttaalliksi 0,0001. 

Sitoumus 

Maanviljelijä Makkosta sitoutuivat takaamaan hautausmaan jatkuvassa kunnossapidossa tilallinen Kalle Sipilä Pohjois-Pirkkalan Haaviston kylästä ja koneenhoitaja Kalle Saaristo Pohjois-Pirkkalan Pispalan kylästä. Kalle Sipilä oli helluntailainen ja hänellä oli samoihin aikoihin oma hautausmaahankkeensa (ks. Kalle Sipilän hautausmaahanke Pohjois-Pirkkalassa (29.7.2016)). Sitoumus päivättiin Pohjois-Pirkkalassa 9.2.1926. Sen todistivat taas Kalle Blomster ja joku toinen henkilö, jonka nimikirjoitus on epäselvä. 

Takaajien täysivaraisuuden ja heidän vastuukykynsä mainittuun sitoumukseen puolestaan todisti kunnankirjuri Ang. Salenius 9.2.1926 Pohjois-Pirkkalan kunnantoimistossa. 

    Hautausmaa-tilalla säilytetään nyt puutavaraa ynnä muuta. 

Piirilääkärin lausunto 

Piirilääkäri J. Soini tarkasti alueen 30.6.1926 ja antoi asiassa lausunnon samana päivänä. Alue sijaitsi talon läheisyydessä, pohjoiseen kallistuvan soraharjanteen rinteessä, mikä lopuksi laskeutui alavaksi niitty- ja peltomaaksi. Talon ja naapurin asumukset sekä vedenottopaikat olivat harjanteella eikä hautausmaaksi tarkoitetun alueen alapuolelle voitu sijoittaa asuntoja. Soini totesi, ettei hautausmaa tuota haittaa talon eikä naapurin asukkaille. 

Lausunnot 

OPM:n vanhempi hallitussihteeri Antti Inkinen pyysi 16.8.1926 asiassa lausuntoa Hämeen läänin maaherralta. Läänissä tehtiin asiassa välipäätös 17.8.1926, ja Toivo Horelli lähetti lausuntopyynnön Lempäälän piirin nimismiehelle. 

Lempäälän piirin kruununnimismies Emil Himberg vastasi 3.9.1926 maaherralle, ettei mitään estettä anomuksen suhteen ole. Maaherra lausui 6.9.1926 OPM:lle, ettei muistuttamista hakemusta vastaan ole. 

Päätös 

Myönteinen päätös annettiin 5.3.1927. Hakija oikeutettiin perustamaan yksityinen hautausmaa tilasta numero 2 Tottijärven pitäjän Sorvan kylässä erotetulle maa-alueelle. Päätöksen allekirjoittivat opetusministeri J. [ulius] A. [ilio] ja vanhempi hallitussihteeri Antti Inkinen (Päätöskonseptit 1927). 

Hautausmaa-tila 

Tilan nimi on Hautausmaa (536-442-2-24) eikä siihen ole annettu lainhuutoa lohkomisen jälkeen. Lauri Kalliosalo kertoo, että osti viitisenkymmentä vuotta sitten isomman tilan Asarias Makkosen pojalta Arvo Makkoselta ja tämän vaimolta Tyyne Makkoselta. Pieni Hautausmaa-tila tuli kaupassa mukana sekin. 

Alueelle ei koskaan perustettu hautausmaata eikä sinne haudattu ketään. Tästä kertovat yhtäpitävästi Lauri Kalliosalo sekä Arvo Makkosen lapset Arto Makkonen ja Hellevi Vartiainen. Mitään kulkutietä alueelle ei mene. Sinne on nyt pinottu puutavaraa ym. Naapuritilalla (Sorvansalo 536-442-2-142) asuu Lauri Kalliosalon poika Jari Kalliosalo. 

Kirjoittaja vieraili Hautausmaa-tilalla 24.8.2016, jolloin Kalliosalon talon asukas esitteli aluetta. Hautausmaa-asia oli hänelle tuttu, ja talonväki oli myös etsinyt vanhoja rajapyykkejä maastosta. Tällöin ainakin pyykki numero 6 oli löytynyt, mutta esimerkiksi pyykkiä numero 2 ei ollut löydetty. 

Makkosten hauta 

Makkosten hauta on Tottijärven hautausmaan vanhalla puolella, osastossa 03, rivi 02 ja hauta 004, noin kymmenen metrin päässä kirkon vasemmasta takanurkasta. 

    Makkosten hauta Tottijärven hautausmaalla.

Haudalla on jalustakiven päällä seisova musta hautakivi (122x57x15 cm; pxkxp). Reunakiviä ei ole. Haudalla kasvaa orvokkeja. Hautaan on haudattu viisi vainajaa: Asarias Makkonen (25.7.1877-8.1.1946), hänen vaimonsa Irene Makkonen (19.1.1881-20.10.1968), näiden poika Arvo Johannes Makkonen (24.6.1907-29.1.1992) ja tämän vaimo Tyyne Makkonen (21.6.1916-6.12.1988) sekä Asarias ja Irene Makkosen naimaton tytär Saimi Elviira Makkonen (6.6.1906-10.5.1995).

Kimmo Sundström


Lyhenteitä

ADAnomusdiaari
OPM Opetusministeriö
SVA   (Suomen) Valtionarkisto, vuodesta 1995 Kansallisarkisto

Lähteitä

Arkistolähteet

Anomusdiaari 1926, OPM, SVA
Päätöskonseptit 1927, OPM, SVA

Haastattelu

Lauri Kalliosalo, 23.8.2016

Tiedonannot

Arto Makkonen, 10.9.2016
Pekka Tuuri, Nokian seurakunnan hautausmaatoimen työnjohtaja, 29.7.2016
Hellevi Vartiainen, 10.9.2016
Asko Välimäki, 24.8.2016

Artikkeli pohjautuu tekijän selvitykseen Vaihtoehtoiset hautausmaat Suomessa (2007).

Lue myös


Ateistien hautausmaa Lepomäki Siikaisissa (31.1.2007)
Marttakummun hautausmaa Kittilässä (5.9.2012)
Väinölän hautausmaa Siikajoella (25.9.2012)
Piehingin hautausmaa Raahessa (26.9.2012)
Rahjan hautausmaa Kalajoella (27.9.2012)
Kauhajoen Rauhanmaa (3.10.2012)
Poronkankaan hautausmaa Jurvassa (4.10.2012)
Kurikan Vapaaseurakunnan ja Kurikan Helluntaiseurakunnan hautausmaa Kurikassa (5.10.2012)
Laihian vapaahautausmaa (15.10.2012)
Isonkyrön vapaahautausmaa (16.10.2012)
Ristinummen hautausmaa Marttilassa (29.10.2012)
Varmon hautausmaa Kesälahdella (27.11.2012)
Vallan nummen hautausmaa Humppilassa (30.11.2012)
Karinaisten Rauhamaa (2.12.2012)
Merikarvian Rauhanmaa (4.12.2012)
Merikarvian Lepomaa (5.12.2012)
Jämsän helluntaiseurakunnan hautausmaa Jämsässä (18.12.2012)
Kuusankosken Lepola (27.12.2012)
Forssan Rauhanmaa (11.5.2013)
Karkkilan Lepola (17.5.2013)
Kotkan Vapaa-ajattelijain hautausmaa (24.5.2013)
Kullervon aluehautausmaa Vaasassa (4.6.2013)
Santalan hautausmaa Hangossa (7.6.2013)
Käpylän hautausmaa Suonenjoella (11.6.2013)
Joensuun Rauhanmaa (20.6.2013)
Kajaanin Tuonenviita (27.6.2013)
Vapaitten kristittyjen hautausmaa Lapualla (4.7.2013)
Seinäjoen vapaaseurakunnan ja Seinäjoen Helluntaiseurakunnan hautausmaa Seinäjoella (10.7.2013)
Lavian ja Suodenniemen Helluntailähetyksen hautausmaa Laviassa (24.7.2013)
Lauttakankaan hautausmaa Jämijärvellä (1.8.2013)
Villalan metodistihautausmaa Lappeenrannassa (9.8.2013)
Keltnummen hautausmaa Eurassa (5.9.2013)
Kihniön Vapaaseurakunnan hautausmaa Kihniössä (11.9.2013)
Karttulan Vapaaseurakunnan hautausmaa Kuopiossa (27.9.2013)
Ilmajoen Helluntaiseurakunnan hautausmaa Ilmajoella (7.10.2013)
Honkajoen Rauhanmaa (25.10.2013)
Vapaa-ajattelijain hautausmaa Jyväskylässä (3.11.2013)
Karttulan Vapaaseurakunnan hautausmaa Tervossa (19.11.2013)
Islamilainen hautausmaa Jyväskylässä (12.12.2013)
Katolinen hautausmaa Turussa (31.5.2014)
Kauhavan Lepomaa (3.6.2014)
Teuvan Rauhanmaa (13.6.2014)
Polvijärven vapaahautausmaa (20.6.2014)
Helluntaiseurakunnan hautausmaa Pyhäjärvellä (13.7.2014)
Juutalainen hautausmaa Haminassa (28.7.2014)
Peltokankaan hautausmaa Paltamossa (8.8.2014)
Kotivaaran hautausmaa Kolarissa (15.8.2014)
Luopioisten Lepomaa (18.9.2014)
Juuan Lepola (7.10.2014)
Ristikankaan hautausmaa Kemissä (12.12.2014)
Halikon sairaalan hautausmaa Salossa (6.5.2015)
Forsbyn hautausmaa Pedersöressä (7.7.2015)
Pedersören Ebenhaeser (12.7.2015)
Kuorsalon hautausmaa Haminassa (20.7.2015)
Närpiön Solbacken (31.7.2015)
Oxkangarin hautausmaa Vöyrissä (14.8.2015)
Vassorin hautausmaa Mustasaaressa (22.8.2015)
Moikipään hautausmaa Korsnäsissä (27.8.2015)
Yttermarkin hautausmaa Närpiössä (3.9.2015)
Uudenkaarlepyyn Aftonfrid (6.9.2015)
Maalahden Aftonro (18.9.2015)
Uudenkaarlepyyn Vilan (21.9.2015)
Sundomin hautausmaa Vaasassa (1.10.2015)
Närpiön Aftonvila (3.10.2015)
Korsnäsin kirkonkylän hautausmaa (15.11.2015)
Suomen Islam-seurakunnan Helsingin Tataarihautausmaa (16.5.2016)
Helsingin juutalaisen seurakunnan Vanha juutalainen hautausmaa (17.5.2016)
Helsingin juutalaisen seurakunnan Uusi juutalainen hautausmaa (30.5.2016)
Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunnan hautausmaa Helsingissä (5.6.2016)
Taivallahden sotilashautausmaa Helsingissä (8.6.2016)
Gravgårdsföreningen Fridin hautausmaa Vöyrissä (14.6.2016)
Kaunissaaren hautausmaa Pyhtäällä (28.6.2016)
Köklot Gravplatsföreningin hautausmaahanke Koivulahdessa (6.7.2016)
Högsåran hautausmaa Kemiönsaaressa (19.7.2016)
Kalle Sipilän hautausmaahanke Pohjois-Pirkkalassa (29.7.2016)
Siltasalmen hautausmaa Saarijärvellä (22.8.2016)
Pitkäniemen sairaalan hautausmaa Nokialla (31.8.2016)
Heinolan Vapaa-ajattelijain hautausmaahanke Heinolassa (25.9.2016)
Hyrylän varuskunnan uusi ortodoksinen sotilashautausmaa Tuusulassa (6.10.2016)
Åbergin hautausmaa Helsingissä (4.12.2016)
Fagervikin kartanon hautausmaa Inkoossa (9.5.2017)
Itäharjun kolerahautausmaa Turussa (20.6.2017)
Kärsämäen kunnallinen hautausmaa Turussa (21.6.2017)
Vanhankylänmaan hautausmaa Kotkan saaristossa (7.7.2017)
Honkanummen saksalainen sotilashautausmaa Vantaalla (13.7.2017)
Norvajärven saksalainen sotilashautausmaa Rovaniemellä (21.7.2017)
Nikkilän sairaalan hautausmaa Sipoossa (20.8.2017)
Kauniaisten kaupungin hautausmaa (26.9.2017)
Suomen Islam-seurakunnan Turun hautausmaa (29.10.2017)
Seilin hautausmaa Paraisilla (5.12.2017)

Turun juutalaisen seurakunnan hautausmaa Turussa (6.8.2019)
Orisbergin kartanon hautausmaa Isossakyrössä (22.8.2019)
Keravan Uurnahautausmaa Oy:n kamppailu Enon metsähautausmaan perustamiseksi (26.9.2019)
Kitinojan hautausmaa Seinäjoella (12.11.2019) 
Enon metsähautausmaa Joensuussa (17.11.2019)

Muslimien hautausmaa Jyväskylässä (13.8.2020)
Imam Hossain islamilaisen yhdyskunnan hautausmaa Jyväskylässä (14.8.2020)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?