KUINKA KIRKON 114 MILJOONAN EURON VALTION RAHOITUS JAKAANTUU? (3.2.2016)

Päivitetty 4.2.2016

Valtiokirkot menettivät yhteisöveron osalta veronsaaja-asemansa vuoden 2016 alussa. Tilalle tuli Suomen evankelis-luterilaisen kirkon osalta valtion rahoitus, jonka määrä tänä vuonna on 114 Meur. Asiaa koskeva laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (430/2015) annettiin 10.4.2015 ja tuli voimaan 1.1.2016. 

Valtion rahoitus kirkolle ei ole korvamerkittyä. Päätös siitä kuinka se jaetaan eri ns. yhteiskunnallisten tehtävien hoitamiseen on kirkon asia. Tänä vuonna kirkko jakaa avun näin: 

(1) Hautaustoimi 107 Meur (93,86 %); 
(2) Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset (tarkoitetaan lähinnä kirkkoja) ja irtaimisto 5 Meur (4,39 %); ja 
(3) Väestökirjanpitotehtävät (Kirjuri-järjestelmä) 2 Meur (1,75 %). 

Kirkolla on motiivi säästää 

Järjestelmän muutos saattaa kannustaa kirkkoa säästöihin, mutta mitään rahapulaa ei vielä synny. Korvaus on runsas siihen verrattuna, että Suomen Ateistiyhdistys ry tarjoutui hoitamaan hautaustoimen osuuden 50 miljoonalla eurolla. Tämä toteutettaisiin ottamalla yksityinen sektori mukaan nykyistä huomattavasti laajemmassa määrin. Yksityisen sektorin tuotantokustannukset hautaustoimessa ovat keskimäärin vain noin 1/10 kirkollisen sektorin tuotantokustannuksista. 

Markkinataloudessa hyödykkeiden ja palveluiden hinta määräytyy suurelta osin tuotantokustannusten perusteella. Suomessa tällaisten markkinoiden synty hautaustoimessa on estetty. Markkinoita ei hallitse edes kartelli (kuten OPEC öljyntuotantomarkkinoilla) vaan kirkollinen monopoli. Sen markkinaosuus on noin 98 prosenttia tai jopa hieman sen yli ja yksityissektorille jää arviolta hieman alle kahden prosentin siivu. Yksityissektorin toimintaa on rajoitettu myös siten, että voiton tuottaminen hautaustoimessa on lailla kielletty. Tällä kiellolla valtio tahtoo tukea monopolia. 

Laajemmat potkujuhlat ja yhteistoimintaneuvottelut kirkossa ovat vielä tulevaisuudessa. Kirkko voi tosin säästää korkeiksi nousseissa kuluissaan ulkoistamalla osan hautainhoidosta. Monissa pienemmissä seurakunnissa tätä on harrastettu jo kauan. Ei ole järkevää ostaa esimerkiksi kaivinkonetta pienelle seurakunnalle. Hautojen kaivuupalvelut voi ostaa edullisemmin paikalliselta koneyrittäjältä, joka tekee kaikenlaisia muitakin kaivuutöitä. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?