LAUSUIMME HALLITUKSEN ESITTÄMÄSTÄ USKONNONVAPAUSLAIN PARANNUKSESTA (16.10.2015)

Täydennetty 23.10.2015 ja 27.11.2015

Valtioneuvosto antoi to 15.10.2015 hallituksen esityksen (HE 65/2015 vp) eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi, joista yhtenä on uskonnonvapauslain muutos. Asiasta kerroin jo uutisessani Äidiltä poistumassa poikkeusoikeus kastattaa lapsi [HTML]. 

Hallituksen esitys menee arvatenkin eduskunnan lakivaliokuntaan mietinnön laatimista varten. Lähetekeskustelu ei ole eduskunnan täysistunnon ohjelmassa vielä ti 20.10.2015. 

Lähetin kuitenkin jo tässä vaiheessa lakivaliokunnalle uskonnonvapauslain muutosta puoltavan ja muutokselle lisäperusteluja antavan yhdistyksemme lausunnon [PDF].

Täydennys 23.10.2015

Lähetekeskustelu oli to 22.10.2015 klo 17.02-19.00. Olin seuraamassa sitä eduskunnan väliaikaisissa tiloissa Sibelius-Akatemian talossa. Puhemiesneuvosto ehdotti asian lähettämistä lakivaliokuntaan, kuten lopuksi tehtiinkin. Ministereistä oli paikalla oikeus- ja työministeri Jari Lindström, joka piti esittelypuheenvuoron. Puheenvuoroja oli kaikkiaan 55. Uskonnonvapauslain muutos oli esillä vain kahdessa puheenvuorossa. 

Kristillisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman toisti puheenvuorossaan (klo 17.28) eduskuntaryhmänsä lausunnon, josta kerroin aiemmassa uutisessani, ja ilmoitti heidän esittävän lakimuutosten hylkäämistä. KD-Lehti 22.10.2015 oli selostanut lausuntoa tai siihen perustunutta kannanottoa mutta jättänyt pois kohdan, jossa uskonnonvapauslain muutosehdotusta kritisoitiin; toivottavasti tämä on oireellista. Hallituksen esityksen osalta taas lehti kirjoitti seuraavaa: "Uskonnonvapauslakiin tehtävän muutoksen mukaan lapsen uskonto valittaisiin aina huoltajien yhteisellä päätöksellä." Täten lehti ei kertonut, mikä voimassa olevasta laista kumottaisiin. Toivottavasti sekin on hyvä merkki varsinkin, kun lehti korosti, että hallitus antoi esityksensä yksimielisesti. 

Tarja Filatov (sd) taas kannatti (klo 18.23) lakipakettia. Uskonnonvapauslain muutosehdotuksesta hän sanoi seuraavan: 

Uskonnonvapauden nimissä ja vanhempien tasavertaisuuden nimissä olen iloinen siitä, että jatkossa lapsen uskonnollisesta asemasta päättäminen vaatii molempien vanhempien suostumuksen. Mielestäni se on modernia parisuhdetta, olipa kyse sitten minkälaisista pariskunnista tahansa. Molemmat vanhemmat päättävät yhdessä siitä, mikä lapsen asema tässä tilanteessa on, kun emme ehkä vielä pääse siihen järjestelmään, jossa näistä asioista päätettäisiin vasta aikuisena ja henkilökohtaisesti. 

Kumpikaan näistä kansanedustajista ei ole lakivaliokunnan jäsen eikä varajäsen. 

Lakivaliokunnan seuraavan istunnon ti 3.11. esityslistassa on kohta, jossa todetaan asia saapuneeksi valiokuntaan mietinnön antamista varten.

Täydennys 27.11.2015

Eduskunnan lakivaliokunta merkitsi pöytäkirjaansa to 26.11. asiaa HE 65/2015 vp koskevassa pykälässä, että valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto yhdistykseltämme. Lausunnon päiväykseksi olin vaihtanut 23.11.2015 alkuperäisen päiväyksen 16.10.2015 sijasta siitä syystä, että valiokuntaan koko asia oli saapunut vasta 3.11.; muita muutoksia en ollut tehnyt. 

Ev.-lut. kirkon kirkkohallituksen ja Katolisen kirkon Suomessa edustajat olivat ke 25.11. valiokunnassa kuultavina ja antoivat myös kirjalliset lausuntonsa. Valiokunta merkitsi pöytäkirjaansa 26.11. valiokuntaan saapuneen kirjallisen lausunnon Suomen Islamilaiselta Neuvostolta. Valiokunnalle annetut kirjalliset lausunnot tulevat julkisiksi, kun valiokunnan mietintö on valmistunut. 

Valiokunta merkitsi pöytäkirjaansa 27.11. valiokuntaan saapuneen Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta ilmoituksen, että tällä ei ole lausuttavaa. Hienoa, ortodoksinen kirkko ei siis vastusta uskonnonvapauslain muutosta!

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?