EI SYYTETTÄ HUPPUSELLE USKONRAUHAN RIKKOMISESTA (2.10.2015)

Päivitetty 16.10.2015

Pirkanmaan syyttäjänvirasto ei syyttänyt uskontokriitikko Pekka Huppusta uskonrauhan rikkomisesta (Rikoslaki 17 luku 10 §). 

Teko 

Huppunen pysäköi pakettiautonsa sunnuntaina 7.10.2012 Sastamalan keskustaan, Tyrvään evankelis-luterilaisen kirkon pysäköintialueelle. Auton oikeassa sivuikkunassa oli nähtävillä A4-kokoinen tuloste koskien joulukeljumia, Pyhää Henkeä, neitsyt Mariaa ja Kristusta. 

Kirkossa oli alkamassa rippikoulun aloitustilaisuus, johon oli kutsuttu rippikoulua aloittavia nuoria ja näiden vanhempia. Tilaisuuteen osallistui noin 600 henkeä. 

Ei syytettä 

Syyttäjän mielestä Huppunen oli loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjannut tai häpäissyt sitä, mitä kirkko pitää pyhänä. 

Syytettä ei nostettu. Teko oli johtavan kihlakunnansyyttäjä Jouko Nurmisen mielestä rikoksena vähäinen. 

Huppunen kiisti loukkaamistarkoituksen vedoten sananvapauteensa. Asiasta on olemassa samantyyppinen ennakkopäätös (KKO:2012:58). 

Syyttäjän mielestä Huppusen esittämät näkemykset ja väitteet olivat sisällöltään ja ilmaisutavaltaan ”voimakkaan herjaavia ja häpäiseviä”. Ne eivät myöskään edistäneet uskonnoista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä käytävää keskustelua vaan ruokkivat suvaitsemattomuutta. 

Kun rikos oli ajallisesti, paikallisesti ja myös kohderyhmän osalta rajattu, syyttäjä piti sitä vähäisenä. Rikoksesta olisi odotettavissa vain sakkoa. 

Tutkintailmoitus 

Tutkintailmoituksen asiassa teki seurakuntamestari Pasi Ferdinand Grönblom. Teko tapahtui Kirkkokadulla, Tyrvään kirkon pihassa, kirkon pääovien puolella, pysäköintipaikalla. 

Tulosteessa luki: 

”AINOA ! RATIONAALLINEN / 

TULKINTA RAAMATUN / 

JOULUEVANKELIUMISTA / 

PYHÄHENKI OLI HUORIPUKKI JOKA TEKI NEITSYT-MARIASTA / 

HUORAN / 

KRISTUKSESTA ÄPÄRÄN / 

JA JOOSEFISTA AISANKANNATTAJAN / 

TÄTÄ FAKTAA EI KUKAAN PYSTY / 

MILLOINKAAN KIISTÄMÄÄN / 

KAIKKI MUUT SEPITYKSET OVAT / 

IRRATIONAALISTA ILLUUSIOTA”. 

Tutkintailmoitus tehtiin kello 16.28. Kello 18.00 oli alkamassa rippikoululaisten tapahtuma. 

Huppusen auton sivuilla oli myös kookkaat teippaukset tekstein: ”Saat jopa 2 % enemmän palkkaa kun eroat kirkosta (eikä tarvitse lakkoilla)” ja ”Keskipalkkainen maksaa yhden vuoden kirkollisverolla jopa 4,4 vuoden Yle-verot”. 

Kuulustelut 

Huppunen kutsuttiin kuulusteltavaksi 18.12.2012, muttei saapunut. Hänet etsintäkuulutettiin. Kuulustelu tapahtui myöhemmin, 11.1.2013. Huppunen kiisti syyllistyneensä asiassa rikokseen. 

Huppunen kertoi, että puheena oleva pysäköintipaikka oli osoitettu liikennemerkillä eikä paikalle pysäköimisestä ole koskaan tullut pysäköintivirhemaksua. Puheena ollut tuloste oli ollut auton ikkunassa ”aina silloin tällöin”. Hän piti perättömänä ilmiantona sitä, että joku oli kokenut auton ikkunassa olleen tekstin uskonrauhan rikkomisena. Hänen mielestään oli kyse luonnontieteellisestä tosiasiasta. Muita verrannollisia sanoja asian kuvaamiseksi ei ole olemassa. Esimerkiksi sanasta äpärä jokainen ymmärtää, että tarkoitetaan pettämällä tehtyä aviotonta lasta. Jotkut käyttävät sanoja huoripukki, huora, äpärä ja aisankannattaja haukkumasanoina. Huppunen ei tuntenut näitä vastaavia muita, ymmärrettäviä sanoja. Kyseessä on oppiristiriita. Huppusella ei ollut loukkaamistarkoitusta. Huppusen mielestä uskonrauhapykälää käytetään vaientamaan tosiasiain julkaiseminen ja estämään hänen sananvapautensa toteutuminen. 

Todistaja Grönblomin kuulustelu tapahtui puhelimitse 16.1.2013. Grönblom oli soittanut 7.10.2012 asiassa kirkkoherran pyynnöstä hätäkeskukseen. Auton ikkunassa ollut teksti ei loukannut Grönblomia henkilökohtaisesti. Hän ajatteli kello 18 tulevia, aloittelevia rippikoulunuoria ja näiden vanhempia. Nuoria oli tulossa noin 300. Tilaisuuden aikana auto oli siirretty kirkon pihalta kirkon muurin reunaan. 

Kirkon pihan pysäköintipaikka on Grönblomin mukaan tarkoitettu hautausmaalle ja kirkkoon menevien ihmisten autoille eikä ole yleinen pysäköintipaikka. 

Arviointia 

Asiassa ovat vastakkain uskomus, se mitä evankelis-luterilainen kirkko pitää pyhänä, ja luonnontieteellinen tosiseikka. Tuloste ei arvota asiaa. Ilmeisesti Huppunen kuitenkin pitää tosiasioita arvokkaina. 

Kirkossa oli alkamassa kirkollinen ja uskonnollinen tilaisuus. Huppunen tai auto eivät pyrkineet estämään eivätkä häiritsemään tilaisuutta. Syyttäjä piti tekoa kuitenkin rikoksena. 

Autoon kiinnitetyt teipit koskivat kirkollisverotusta. Sitä kirkko ei pidä pyhänä. 

Toiminta jatkuu 

Huppunen kertoo vaihtelevansa teippauksia autoissaan. Kuvissa 4-5 nähdään edellä mainittu Escort kyljissään tekstit: ”Keskipalkkaisen yhden vuoden kirkollisvero. 640 € Neljän vuoden Yle-vero... 560 €” ja ”Saat jopa 640 € enemmän palkkaa kun eroat kirkosta”. 
Huppusen uudemman, mustan Passatin kyljissä on tekstit: ”Keskipalkkaisen avioparin vuoden kirkollisvero on. 1538 € Sähkölämmitteisen 3 h, k+s vuoden sähkölasku on …... 1200 €” ja ”Keskipalkkaisen yhden vuoden kirkollisvero on .. 769 € Viiden vuoden Yle-vero on …................. 700 €”. Uusin teksti auton sivussa on ”Nettotulosi nousee 1-2 % kun eroat kirkosta”. 

Autossa on vielä takaoven lasissa teksti: ”Saat jopa 2 % enemmän palkkaa kun eroat kirkosta”.

Kimmo Sundström


Lähteet

Esitutkintapöytäkirja 8330/R/48040/12 liitteineen (valokuvat 1-3).  Pirkanmaan poliisilaitos, Sastamalan poliisiasema.

Päätös syyttämättä jättämisestä 4.2.2013, 13/225, asianro R 13/389.  Pirkanmaan syyttäjänvirasto.

Valokuvat 4-9, Pekka Huppunen.

JK. Huppunen uusi taas autonsa teippauksia lokakuussa. Oikeassa kyljessä on teksti ”Nettotulosi nousee 1-2 % kun eroat kirkosta” ja vasemmassa ”Saat takaisin hallituksen leikkaukset kun eroat kirkosta”. Kuvauspaikka on Tampereella Laukontorin eteläkulmassa, lähellä Laukonsillan pohjoispäätä. Kuvat Huppusen, kuvausaika 12.10.2015.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?