YKSINÄISILLÄ RAUHA HAUTAANSIUNAUKSELTA (28.9.2015)

Iltalehti julkaisi 19.8.2015 Elli Harjun artikkelin "Yksinäiset haudataan vähimmäiskustannuksilla", jonka alaotsikkona oli "Yksinäinen vainaja, joka ei kuulu kirkkoon, haudataan hiljaisuudessa ilman saatesanoja". 

Tämä on hienoa! 

1. Selostan ensin lyhyesti asiaa omin sanoin artikkelin pohjalta. 

Kyse on vainajista, joiden hautaaminen jää Helsingin kaupungin sosiaalitoimen vastuulle. Sosiaalitoimi on yhteydessä hautaustoimistoon ja se taas evankelis-luterilaiseen seurakuntaan, sillä tällä on viimekätinen vastuu hautaustoimesta. Kaikki yksinäiset tuhkataan ja tuhka sijoitetaan Vantaan Honkanummen hautausmaan muistolehtoon, ellei muuta toivetta tai hautapaikkaa ole tiedossa. 

Vainajan tai kaupungin varoista korvataan välttämättömimmät hautauskulut: vainajan kuljetus, tuhkaus, uurna, hautapaikka ja kukkalaite. Nimikyltti kuuluu vain eri anomuksesta. 

Ainakin evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville on yhteissiunaus torstaisin hautausmaan viereisessä kappelissa. Muuhun kirkkoon kuuluvan osalta hautaustoimisto on ollut yhteydessä tähän kirkkoon. 

Niiden vainajien tuhkauurna, jotka eivät kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon eivätkä muuhun kirkkoon, haudataan torstaiaamuisin ilman, että heidät ensin siunataan kappelissa. "Heidät lasketaan hiljaisuudessa maan multiin," haastateltu kappalainen sanoo. 

2. Arvioin nyt käytäntöä. 

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattoman yksinäisen vainajan (oletettava) kirkoton katsomus sekä (oletettava) toivomus tuhkan kirkottomasta käsittelystä otetaan siis huomioon hautaustoimilain mukaisesti kunnioittavalla tavalla, koska vainaja ei joudu minkäänlaisen kirkollisen seremonian kohteeksi. 

Mutta jokaista kirkotonta vainajaa tulisi kohdella kirkottomasti, ei vain yksinäistä. Poikkeukseen olisi vaadittava vainajan jättämä todistusvoimainen eli siis kirjallinen toivomus kirkollisesta seremoniasta tai suostumus sellaiseen. 

Honkanummen hautausmaalla on hautaustoimilaissa tarkoitettu tunnustukseton hauta-alue ja siellä muistolehto tuhkan tai tuhkauurnan hautaamiseksi (sekä sulan maan aikana käytettävä tuhkan sirottelualue). Mutta onko kirkkoon kuulumattomien vainajien osalta artikkelissa kyse juuri tästä muistolehdosta, kuten pitäisi? 

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?