USKONTOTIETOA VASTAAN: LAUSUIMME EUROOPAN NEUVOSTON SUUNTAVIIVOISTA (31.8.2015)

Täydennetty 7.9.2015 ja 9.9.2015

Uskontotietouhkaa pitää vastustaa missä vain voi. Siksi lähetin seuraavan lausunnon ulkoministeriölle.

Viite: Ulkoasiainministeriön lausuntopyyntö 4.8.2015 (HEL7M0598-17)

Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n oma-aloitteinen lausunto seuraavasta asiasta:

Euroopan neuvoston luonnos suuntaviivoiksi ihmisoikeuksien suojelusta ja edistämisestä kulttuurisesti monimuotoisissa yhteiskunnissa

Ehdotamme seuraavaa lisäystä suuntaviivaan 40 [Human rights education]:

"The education in question should not imply obligatory religious education for those presently free of religious education."

Selvennys suomeksi: Ihmisoikeuskasvatusta ei saa käyttää verukkeena erityisesti uskonnottomien oppilaiden/opiskelijoiden pakottamiseksi eri tahojen ehdottamaan uskontotietoon, olipa sen nimenä mikä tahansa.

Helsingissä 31.8.2015.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja

***

Täydennys 7.9.2015

Lähetin 6.9.2015 ulkoministeriölle uuden viestin, jonka keskeinen sisältö oli seuraava (EN:n työryhmän kokous alkaa 8.9.2015):

Täsmennän nyt ehdotuksemme seuraavaan muotoon, joka on vain yhtäpitävä aiemman suomenkielisen selvennykseni kanssa:

"The education in question should not imply religious education of any form for those presently free of religious education."

Siis sanat "of any form" lisätty. Syy: Yhteistä uskontoista katsomusainetta haluttaisiin ehkä nimittää toisella tavalla kuin uskontotieto tai uskontokasvatus, mutta uskontoista se olisi kuitenkin.

Terveisin
Jouni Luukkainen

***

Täydennys 9.9.2015

Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien johtokomitean alaisen työryhmän (CDDH-DC) luonnos kyseiselle suuntaviivalle kuuluu seuraavasti (työryhmällä on kokous 8.-10.9.2015): 

[40.] Member States should adopt practical measures to promote education, including human rights education and training, as a key to dialogue and mutual understanding. Education policies should be formulated in line with and as part of integration policies. In this way, they can better provide the basis for the integration of society and foster knowledge, interaction and understanding between pupils of different communities. Such integrated education should also include teaching all pupils about the diversity in their society. To this effect, curricula and teaching materials should be reviewed and participatory learning methods should be applied.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?