SAAPUMISERÄN 2/2015 SOTILASVAKUUTUKSISTA (10.8.2015)

Päivitetty 25.8.2015 Karjalan prikaatin osalta

Puolustusvoimat antoi uutisemme [HTML] mukaan 7.4.2015 käskyn "Sotilaspappien pitämät oppitunnit ja hartaustilaisuudet". Sitä sovelletaan saapumiserästä 2/2015 alkaen. Käskyn kohdassa 6. Paraatihartaudet ei ole sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuuksien suhteen uutta: "Valaparaatissa menetellään Yleisen palvelusohjesäännön mukaisesti." YLPALVO 2009:n kohdan 443 mukaan: "Sotilasvakuutus annetaan erillisessä tilaisuudessa, yleensä siten, että siihen osallistuvilla henkilöillä on mahdollisuus seurata valatilaisuutta ja osallistua ohimarssiin." 

Olen jo aiemmin vaatinut puolustusvoimilta, että äskeisessä sanojen "yleensä mahdollisuus seurata" sijasta on tärkeämpää varmistaa sanojen "aina mahdollisuus olla seuraamatta" toteutuminen. Olisi myös tarvittaessa ohjeistettava kuulosuojainten käyttöön. 

Katselin puolustusvoimien verkkosivuilta tiedotteet eri joukko-osastojen sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuuksista elokuussa 2015. Lähetin muutamalle joukko-osastolle (suurimmille) selventäviä kysymyksiä, joihin myös vastattiin, ja juuri näiden joukko-osastojen tilaisuuksista kerron alla. 

Ilmasotakoulun valatilaisuus Jämsässä la 8.8.2015

Ohjelmasta: 

10.00-10.20 Sotilasvakuutus. Paunun koulun liikuntasali 
11.00-11.35 Paraatikatselmus, kenttähartaus ja sotilasvala, Paunun urheilukenttä 
12.15 Ohimarssi Koskentie (verkkosivulla oli aluksi katutieto vuodelta 2014) 

Ilmasotakoulun apulaisjohtaja, everstiluutnantti Pekka Haavikon vastauksen mukaan ohimarssin lähtökynnys on Koskentiellä Keskuskadulta hieman pohjoiseen. 

Ilmeisestikin sotilasvakuutuksen antaneet odottivat koululla, kunnes siirtyivät ohimarssin lähtöpaikalle. Kuulosuojainten käyttöön ei siis ollut aihetta. 

Keskisuomalainen 9.8. lukumääristä: 328 valaa, 7 vakuutusta. 

Jääkäriprikaatin sotilasvala ja sotilasvakuutus Rovaniemellä pe 7.8.2015

Ohjelmasta: 

Sotilasvakuutus Lyseonpuiston lukion tiloissa 
11.00 Valatilaisuus ja ohimarssi (Keskuskenttä). Paraatijoukot ryhmittyvät ... 
12.00 Valalounas valan vannoneille ja heidän omaisilleen 

Tiedotteesta alokkaiden omaisille (vastausten mukana): 

10.00- Valatilaisuus palvelushelpotuksessa oleville ja Sotilasvakuutus, Lyseonpuiston lukio 
11.00- Paraatikatselmus ja valatilaisuus, Keskuskenttä 
11.30- Ohimarssi, Keskuskenttä 
12.00 Valalounas, Lyseonpuiston lukio 

Jääkäriprikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Jari Osmosen vastausten mukaan: 

Lyseonpuiston lukiossa annetaan ensin vakuutus, jonka jälkeen vakuutuksentekijöillä on mahdollisuus siirtyä eri tilaan; tämän jälkeen on vala palvelushelpotuksessa oleville; sitten vakuutuksentekijät siirtyvät takaisin, seuraa komentajan puhe ja nimittäminen jääkäreiksi tai tykkimiehiksi. Vakuutuksen tekijät eivät osallistu katselmukseen, joka sisältää kenttähartauden ja toteutetaan ennen ohimarssia. Vakuutuksen tekijät osallistuvat ohimarssiin; he ovat valatilaisuuden ajan lukion tiloissa ja siirtyvät ohimarssiin valmistauduttaessa omaan perusyksikköönsä. Kenttälounas tarjotaan vakuutuksen tekijöille ja valan vannoneille sekä heidän omaisilleen. 

Voin todeta Jääkäriprikaatin käytännön järjestelyiden olevan aivan tyydyttävät mutta etukäteistiedottamisen sotilasvakuutuksen osalta olevan puutteellisen. Erityisesti osasivatko vakuutuksen tekijät kertoa mahdollisille seuraamaan tulleille omaisilleen, että nämäkin voivat poistua eri tilaan valan ajaksi? 

Kainuun prikaatin sotilasvala- ja vakuutustilaisuudet Kajaanissa la 8.8.2015

Ohjelmasta: 

9 Ortodoksinen vala, Kajaanin ortodoksinen kirkko, Sammonkatu 25 (ortodoksiset alokkaat läheisineen) 
10.30 Sotilasvakuutus, Kajaanin Ammattiopiston liikuntasali, Kuntokatu (sotilasvakuutuksen antavat alokkaat läheisineen) 
12.00 Sotilasvala ja ohimarssi, Vimpelinlaakson urheilukeskus, Kuntokatu (ortodoksit ja sotilasvakuutuksen antaneet ovat mukana ohimarssissa) 

Puhuin puhelimessa prikaatin tiedottajan (Satu Hujasen) kanssa. Sotilasvalaan sisältyy kenttähartaus. Sitten on katselmus ja vasta tämän jälkeen ohimarssi, joka joutuu kiertämään Kuntokadun pallohallin. Vakuutuksen tekijät odottavat yhtenä ryhmänä pallohallin kulmilla ohimarssin alkua liittyäkseen omaan komppaniaansa. He voivat ottaa ear-tyyppiset kuulosuojaimet taskuun. Mutta kartan mukaan ne eivät ehkä ole tarpeelliset. 

Prikaatin sivuilla on myös yksityiskohtainen tiedote "Mitä valapäivänä tapahtuukaan?". Ortodoksisen valan yhteydessä sanotaan, että sotilasvalan voi vannoa ortodoksisin menoin ainoastaan Kainuun prikaatissa ja että alokas valitsee itse, vannooko sotilasvalan ortodoksisin tai luterilaisin menoin vai antaako sotilasvakuutuksen. 

Kainuun Sanomien mukaan alokkaita oli yhteensä 1800. Heistä 14 vannoi ortodoksisen valan ja 19 antoi sotilasvakuutuksen. 

Karjalan prikaatin sotilasvakuutus- ja valapäivä Vekaranjärven varuskunnassa pe 7.8.2015 

Ohjelmasta: 

klo 11.30-12.00 Sotilasvakuutus Kaartinkinossa 
klo 12.15-13.45 Sotilasvala ja Paraati Kisamontussa 

Prikaatin kotisivun uutisessa oli kuva, jonka mukaan juhlallisen sotilasvakuutuksen antoi 70 alokasta. Uusien alokkaiden määrästä 1612 se on 4,3 %. Uutisessa myös puhuttiin valaparaatista, ja tapahtumat kentällä olivat - ilmeisesti juuri tässä järjestyksessä - seuraavat: valaparaati, kenttähartaus, sotilasvalakaavan luku, komentajan puhe ja ohimarssi. Tiedote oli siis harhaanjohtava. 

Karjalan prikaatin esikuntapäällikö, everstiluutnantti Sami-Antti Takamaan vastausten (24.8.) mukaan ne sotilasvakuutuksen antaneet, jotka eivät halunneet seurata sotilasvalan vannomista  (eivätkä valaparaatia siihen kuuluvine kenttähartauksineen), odottivat noin kaksi tuntia ja siirtyivät sitten ohimarssin lähtöpaikalle; ohimarssissa kaikki joukot marssivat perusyksikön mukaisina joukkuekokonaisuuksina. 

Panssariprikaatin Jääkäritykistörykmentin vala Janakkalassa, Turengissa pe 21.8.2015

Ohjelmasta: 

klo 13:30 Juhlallinen vakuutus, kunnantalolla. Erikseen kutsutut, vakuutuksen antajien omaiset. 
klo 14:00 - 16:00 Sotilasvala, Liikuntahallin takana hiekkakentällä. Kaikille avoin tilaisuus 
Sotilasvala 
Katselmus 
Ohimarssi 

Soitin lisätietoja antavalle kapteeni Pertti Vähätiitolle. Hänen mukaansa vasta ohimarssi on ei-kirkollinen tilaisuus, johon siis kaikki varusmiehet osallistuvat. Kaikille vakuutuksen antaville tarjotaan sekä mahdollisuus seurata että mahdollisuus olla seuraamatta valatilaisuutta. Kuulemma hänen 20 vuotta kestäneen uransa aikana yksikään ei ole ollut seuraamatta. 

Porin prikaatin vala ja vakuutus Porissa pe 21.8.2015

Ohjelmasta: 

klo 10.00 Sotilasvakuutus, Kirjurinluodon kesäteatteri 
klo 11.00 Valakatselmus, sotilasvala ja kenttähartaus, Kirjurinluodon Areena 
klo 12.30 Ohimarssi, Valtakatu 

Porin prikaatin apulaiskomentaja, eversti Petri Kososen vastauksen mukaan: Sotilasvakuutuskaavan esilukija on Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Laakkonen eli sama kuin ilmoitettu sotilasvalakaavan esilukija. Mahdollisuuksien mukaan Laivaston soittokunta soittaa myös sotilasvakuutustilaisuudessa, vaikka Yleinen palvelusohjesääntö ei sitä edellytä (huomautan, että aikaa soittokunnan siirtymiselle kyllä olisi!). Valakatselmus on sotilasvalatilaisuuteen kuuluva kiinteä osa, ei irrallinen tilaisuus. Ne sotilasvakuutuksen antavat, jotka eivät osallistu sotilasvalan seuraamiseen eivätkä kenttähartauteen - halutessaan kyllä voisivat - valmistautuvat ohimarssiin oman perusyksikkönsä (komppaniansa) mukana. He odottavat ohimarssiin ryhmittymistä Kirjurinluodon kesäteatterilla. Odotuspaikalta ei ole näköyhteyttä valakatselmuspaikkaan. 

Siis valakatselmus koskee tosiaankin vain valaa. Toisaalta prikaatin verkkosivun mukaan varusmiehet pääsevät valan jälkeen viikonloppuvapaalle, vaikka varmaankin myös vakuutuksen jälkeen! 

Ei siis ole niin, että ensin kaikki varusmiehet osallistuisivat yhteiseen vala-ja vakuutuskatselmukseen, jossa joukot olisivat ryhmittyneet kentälle, ja sitten vakuutuksen antajat poistuisivat omaan vakuutuksenantotilaisuuteensa valan vannojien odottaessa riittävän pitkän aikaa ennen omien tunnustuksellisten menojensa alkua, jotta eivät pääsisi häiritsemään poistuvia. 

Porin prikaatin tiedotuksen valaan keskittymistä ja katselmuksen valaan rajoittumista kritisoi Esa Ylikoski, Vapaa-ajattelijain liitto ry:n pääsihteeri, Satakunnan Kansassa ja Turun Sanomissa 22.7.2015. 

Yhteenveto

Uusi Yleinen palvelusohjesääntö on tekeillä ja valmistunee kuulemma vuodenvaihteessa. Siihen olisi saatava kirjaus, että sotilasvakuutustilaisuuteen osallistuville henkilöille turvataan mahdollisuus olla seuraamatta valatilaisuutta. Näin näyttääkin kaikkialla meneteltävän, mutta se ei riitä. 

Tiedotteissa ja uutisissa sotilasvakuutustilaisuus ja siihen osallistuvien liittyminen ohimarssiin on voitu jättää hunningolle. 

Tiedotteiden tulisi selventää, että paraati tai katselmus joukkojen kentälle ryhmityksineen ovat osa kirkollista sotilasvalaa eivätkä kuulu sotilasvakuutukseen. Ainakin minä olin termeistä ihmeissäni. Korjaus itse asiaintilaan vaatisikin yksinomaiseen tunnustuksettomaan sotilasvakuutukseen siirtymisen ilman sotilaspapin minkäänlaista osuutta yhteisessä tilaisuudessa.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?