NÄRPIÖN SOLBACKEN (31.7.2015)


Kunnallishallinto perustettiin Närpiöön 1867, kaupunki Närpiöstä tuli 1.1.1993. 

Yksityisiä hautausmaita 

Kaupungissa on kaksikin yksityistä hautausmaata, joista kirjoitetaan myöhemmin tässä kirjoitussarjassa. Tämän kirjoituksen aiheena on Solbacken-tila, jonne oli aikomus perustaa kolmas yksityinen hautausmaa 1930-luvun loppuvuosina. Hyvästä alusta huolimatta alueelle ei kuitenkaan koskaan haudattu ketään. Solbacken (545-402-5-19) on nykyisin viljelyskäytössä, porkkanapeltona. 

    Solbacken-tila vasemmalla, lähellä metsänreunaa. Pellon keskellä valkoisella merkitty saareke, jossa vain yksi puu. ©Maanmittauslaitos, lupa nro 3309/15, Kiinteistörajat ©Maanmittauslaitos lupanro 3309/15.

Hautausmaayhdistys perustetaan 

Södra Närpes Begravningsplatsförening -niminen yhdistys toimi jo ennen varsinaisen perustamiskirjan allekirjoittamista. Bäcklidenissä 28.12.1935 pidetyssä kokouksessa sille valittiin hallitus, johon tulivat varsinaisiksi jäseniksi Karl Johan Mansfield, Karl Johan Norrmalm ja August Jansson sekä varajäseneksi Eskil Ekström. Hallitus järjestäytyi samana päivänä. Puheenjohtajaksi valittiin Mansfield, sihteeriksi Norrmalm ja rahastonhoitajaksi Jansson. 

31.1.1936 nämä neljä miestä allekirjoittivat Närpiön Böle-kylässä yhdistyksen perustamiskirjan. 

Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena (2 §) oli perustaa ja hoitaa hautausmaata. Jäseneksi pääsi kuka hyvänsä, joka hyväksyi ja noudatti yhdistyksen sääntöjä (3 §). Hallitus koostui kolmesta varsinaisesta jäsenestä ja yhdestä varajäsenestä sekä valitsi toimihenkilöt keskuudestaan. Hallitus valittiin kolmeksi vuodeksi (5 §). Jos yhdistys purkautuisi, sen omaisuus jaettaisiin yhdistykseen kuuluvien jäsenten kesken. Maa-alue, jota yhdistys hallitsee, palaisi tilaan, josta se on lohkottu. 

Omaisuuden jakoa koskevat sääntömääräykset ovat erikoisia. Kirjoittaja ei tiedä kuinka ne ovat läpäisseet yhdistysrekisterin käsittelyn. 

Perustajat kuuluivat siviilirekisteriin 

Kaikki hallituksen jäsenet olivat eronneet Närpiön evankelis-luterilaisesta seurakunnasta ja kuuluivat siviilirekisteriin. Karl Johan Mattsson Mansfield (s. 11.3.1880 Närpiössä) oli siirtynyt siviilirekisteriin 25.2.1934, Karl Johan Johansson Norrmalm (s. 14.5.1885 Närpiössä) samoin 25.2.1934, Johan August Johansson Jansson (s. 4.12.1879 Närpiössä) 29.12.1931 ja Johan Eskil Markusson Ekström (s. 12.1.1903 Worcester, Mass., USA) samoin 29.12.1931. Kaikki asuivat Gottbölen kylässä paitsi Mansfield, joka asui Böle-kylässä. 

Perustamisilmoituksen Mansfield päiväsi Närpiössä 31.1.1936. Sosiaaliministeriölle hakemuksen jätti 28.2.1936 K. J. Wennman. Södra Närpes Begravningsplatsförening r.f. (26692) rekisteröitiin 23.3.1936. 

Kun yhdistyksestä ei kolmeenkymmeneen vuoteen ollut kuulunut mitään, se poistettiin rekisteristä 1991 yhdistysrekisterin suursiivouksen yhteydessä. Purkautumispäiväksi on merkitty 10.7.1991. Tällaiset yhdistykset jäävät kuitenkin edelleen olemaan rekisteröimättöminä yhdistyksinä. 

Yhdistys omisti Solbacken-tilan. Sitä ei selvitetty, kuinka tila myöhemmin päätyi sen nykyisille omistajille. 

Hautausmaan perustamislupahakemus 

6.3.1938 päivätty perustamislupahakemus saapui valtioneuvostolle 22.4.1938 (6.3.1938/22.4.1938 VN AD (1407/279), AD (604/148) 1938 OPM, SVA). Sen olivat allekirjoittaneet Mansfield, Norrmalm, Jansson ja Ekström. Hakemus sisältää paljon yksityiskohtia koskien hautausmaahanketta. 

    Hautausmaan aiottu paikka on kuvassa etualalla, 20 metrin päässä etusivusta ja samoin 20 metrin päässä vasemmalla olevasta metsänreunasta.

Piirilääkärin lausunto 

Hanke oli käynnissä jo 1934, kun Kristiinankaupungin piirin piirilääkäri Hugo Forssell tarkasti 17.10.1934 hautausmaaksi aiotun alueen. Hänen lausunnossaan todetaan, että alue on osa Mansfieldille kuuluvaa metsää. Paikka on hyvin kosteaa, mutta voidaan kuivattaa ojituksella. Maaperä oli hienoa hiekkaa eikä asumuksia tai vedenottopaikkoja ollut läheisyydessä. Näin Forssell totesi lausunnossaan 17.10.1934, että perusteellisen ojituksen jälkeen paikkaa voidaan käyttää ruumiiden hautaamiseen eikä mitään hygienistä vaaraa synny ympäristölle. 

Maa-alueen kauppa 

Yhdistyksen kokouksessa Norrmalmin luona 15.5.1936 päätettiin valita Gust Janson ja Norrmalm allekirjoittamaan maa-alueen kauppakirja yhdistyksen puolesta. Kaupat syntyivät 23.7.1936. Myyjinä olivat Karl Johan Mansfield ja hänen vaimonsa Johanna Mansfield. Julkisena kaupanvahvistajana toimi Lennart Nordqvist. Kauppahinta oli 500 markkaa, joka maksettiin ja kuitattiin heti. Ostaja sai ottaa heti alueen haltuunsa ja erottaa sekä lainhuudattaa sen omalla kustannuksellaan. 

Maa-alueen rajat pyykitettiin 10.10.1936, ja toimituskirjan laati maanmittausinsinööri Wäinö Pitkänen. Sen mukaan Mansfield ja hänen vaimonsa olivat saaneet lainhuudon Mansfield-tilaansa rno 5:14 30.3.1910. Solbacken-tila merkittiin maarekisteriin 8.12.1936. 

Mansfieldin vaimo Johanna Mårtensdotter Sigfrids oli syntynyt 1882 Oravaisissa. Heidät oli vihitty kirkollisesti 10.1.1903. Johanna kuului aikaisemmin Närpiön baptistiseurakuntaan, mutta hän oli muuttanut siviilirekisteriin 19.4.1926. Hän kuoli 9.12.1936. 

Lainhuuto 

Hautausmaayhdistys lainhuudatti Solbacken-tilansa lakimääräisillä talvikäräjillä 13.4.1937 (§ 100). Yhdistyksen edustajana toimi Matthias Bergman. Yhdistys sain lainhuudon. 

Asiakirjoihin kuuluu kartta, jossa alueen pohjois- ja eteläsivujen pituus oli 31 metriä ja länsi- ja itäsivujen pituus 34 metriä. Kartalta mitattuna pohjois- ja eteläsivujen pituus on nyt 32 metriä ja länsi- ja itäsivujen pituus 36 metriä. 

Perustamislupaa haetaan 

Seuraavana vuonna, 5.2.1938, pidettiin yhdistyksen kokous Norrmalmin luona Bäcklidenissä ja päätettiin antaa Mansfieldille sekä Norrmalmille tehtäväksi hakea opetusministeriöltä hautausmaan perustamislupa. Samalla yhdistyksen hallitus otti tehtäväkseen tulevaisuudessa vastata ja valvoa, että hautausmaa pidetään kunnossa. 

4.4.1938 annettiin valtakirja Karl Johan Wennmanille asian esittämiseksi opetusministeriölle. 

Tuomiokapitulin lausunto 

Opetusministeriön nuorempi hallitussihteeri Arvo Salminen pyysi 23.4.1938 asiassa Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin lausuntoa. 

Tuomiokapituli hankki omasta puolestaan Närpiön kirkkoherran ja kirkkovaltuutettujen lausunnon. Kirkkovaltuutettujen kokouksessa 29.5.1938 oli läsnä 18 jäsentä. Se totesi, etteivät hautausmaan perustajat kuuluneet seurakuntaan. Lisäksi olisi todennäköistä, että vain erittäin harvat seurakuntalaiset toivoivat tulevansa haudatuksi tuohon hautausmaahan. Kirkkovaltuutetut halusivat kuitenkin tuoda esille sen seikan, että hautapaikka perustettavalla hautausmaalla ei aiheuttaisi mitään muutoksia seurakuntalaisen rakennus- ja ylläpitovelvollisuuksissa suhteessa seurakunnan omaan hautausmaahan. 

Tilapäinen kirkkoherra Runar Finskas lausui 11.7.1938 kirkkoherranviraston yhtyvän kirkkovaltuutettujen lausuntoon. 

Lausunnot saatuaan Max v. Bonsdorf lausui tuomiokapitulin puolesta, ettei sillä ollut huomauttamista hakemusta vastaan. Olisi kuitenkin ilmoitettava, että Närpiön seurakunnan jäsenen saadessa hautapaikan perustettavalta hautausmaalta, se ei vapauta tätä velvollisuudesta osallistua seurakunnan hautausmaan kustannuksiin. 

Päätös 

Päätös annettiin 5.9.1938. Alue tuli kuivata ojittamalla. Edelleen huomautettiin, että jos joku Närpiön evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsen haudataan maalle, ei se vapauta tätä velvollisuudesta osallistua seurakunnan hautausmaasta aiheutuviin kuluihin. Päätöksen allekirjoittivat opetusministeri Uuno Hannula ja K. K. Aro (Päätöskonseptit 5.9.1938). 

Tila 

Solbacken on muodoltaa likimain neliö, sivujen pituuksien ollessa 32 ja 36 metriä. Pinta-ala on 0,1100 hehtaaria ja tila koostuu yhdestä palstasta. Tila syntyi lohkomalla tilasta Mansfield (545-402-5-14), joka rekisteröitiin 23.4.1923 ja jonka pinta-ala ennen lohkomista oli 75,26 hehtaaria. 

Nykyisin alueen omistavat Lars Erik Westerback ja Kjell Sixten Westerback, joille on annettu lainhuuto 23.3.1990. Tilalla on osuus yhteiseen vesialueeseen 545-876-5-1, joka on Bölen ym. kylien jakokuntien omistuksessa ja rekisteröity 28.7.2012. Solbackeniin on neljä kiinnitystä vuosilta 2000-2001. 

Kirjoittaja vieraili Solbackenilla 28.7.2015 kotiseutuihmisten Per Lytz ja Rainer Böling opastamana. Kartan mukaan tilan rajoilla on viisi rajapyykkiä, mutta emme löytäneet niitä pellolta. Nähtävästi ne on jossakin vaiheessa siirretty pois. 

Karl Johan Mansfield 

Hankkeen kärkihahmo oli Gottbölen kylässä syntynyt Karl Johan Mannfolk (11.3.1880-30.6.1968). Hän oli käynyt useammin kuin kerran Yhdysvalloissa ja muuttanut jossakin vaiheessa sukunimensäkin muotoon Mansfield. Siviilirekisteriin Mansfield kuului 25.2.1934-11.6.1939. 

Hautakortin mukaan Mansfield maksoi 1.9.1961 1x2 metrin suuruisesta hautapaikastaan Närpiön seurakunnan hautausmaalla 3.000 markkaa. Haudan hoidosta vastasi Mansfield itse. Musta hautalaatta (40x25x3 cm; lxkxv) on edelleen hänen haudallaan. Siinä on latinalainen risti vasemmassa reunassa. Hauta on hänen isänsä Matts Andersson Mannfolkin (29.1.1848-14.3.1909) ja äitinsä Maria Andersdotter Herrmansin (21.1.1849-9.1.1909) haudan vieressä. Näiden haudalla on kookas rautaristi. Mansfield haudattiin 5.7.1968.

Kimmo Sundström


Lyhenteitä

AD Anomusdiaari 
OPM Opetusministeriö
SVA (Suomen) Valtionarkisto, vuodesta 1995 Kansallisarkisto

Lähteitä

Arkistolähteet

Anomusdiaari 1938, OPM, SVA
Päätöskonseptit 1938, OPM, SVA
Purkautuneiden yhdistysten asiakirjat, sarja Hb, SVA

Tiedonannot

Rainer Böling, Närpes Hembygdsföreningen r.f:n puheenjohtaja, 28.7.2015
Lena Holmström, Närpiön seurakunta, 17.7.2015
Per Lytz, närpiöläinen kotiseutuasiain harrastaja, 28.7.2015
Carola Rosendahl, Närpiön seurakunta, seurakuntasihteeri, 31.7.2015

Artikkeli pohjautuu tekijän selvitykseen Vaihtoehtoiset hautausmaat Suomessa (2007).

Lue myös

Ateistien hautausmaa Lepomäki Siikaisissa (31.1.2007)
Marttakummun hautausmaa Kittilässä (5.9.2012)
Väinölän hautausmaa Siikajoella (25.9.2012)
Piehingin hautausmaa Raahessa (26.9.2012)
Rahjan hautausmaa Kalajoella (27.9.2012)
Kauhajoen Rauhanmaa (3.10.2012)
Poronkankaan hautausmaa Jurvassa (4.10.2012)
Kurikan Vapaaseurakunnan ja Kurikan Helluntaiseurakunnan hautausmaa Kurikassa (5.10.2012)
Laihian vapaahautausmaa (15.10.2012)
Isonkyrön vapaahautausmaa (16.10.2012)
Ristinummen hautausmaa Marttilassa (29.10.2012)
Varmon hautausmaa Kesälahdella (27.11.2012)
Vallan nummen hautausmaa Humppilassa (30.11.2012)
Karinaisten Rauhamaa (2.12.2012)
Merikarvian Rauhanmaa (4.12.2012)
Merikarvian Lepomaa (5.12.2012)
Jämsän helluntaiseurakunnan hautausmaa Jämsässä (18.12.2012)
Kuusankosken Lepola (27.12.2012)
Forssan Rauhanmaa (11.5.2013)
Karkkilan Lepola (17.5.2013)
Kotkan Vapaa-ajattelijain hautausmaa (24.5.2013)
Kullervon aluehautausmaa Vaasassa (4.6.2013)
Santalan hautausmaa Hangossa (7.6.2013)
Käpylän hautausmaa Suonenjoella (11.6.2013)
Joensuun Rauhanmaa (20.6.2013)
Kajaanin Tuonenviita (27.6.2013)
Vapaitten kristittyjen hautausmaa Lapualla (4.7.2013)
Seinäjoen vapaaseurakunnan ja Seinäjoen Helluntaiseurakunnan hautausmaa Seinäjoella (10.7.2013)
Lavian ja Suodenniemen Helluntailähetyksen hautausmaa Laviassa (24.7.2013)
Lauttakankaan hautausmaa Jämijärvellä (1.8.2013)
Villalan metodistihautausmaa Lappeenrannassa (9.8.2013)
Keltnummen hautausmaa Eurassa (5.9.2013)
Kihniön Vapaaseurakunnan hautausmaa Kihniössä (11.9.2013)
Karttulan Vapaaseurakunnan hautausmaa Kuopiossa (27.9.2013)
Ilmajoen Helluntaiseurakunnan hautausmaa Ilmajoella (7.10.2013)
Honkajoen Rauhanmaa (25.10.2013)
Vapaa-ajattelijain hautausmaa Jyväskylässä (3.11.2013)
Karttulan Vapaaseurakunnan hautausmaa Tervossa (19.11.2013)
Islamilainen hautausmaa Jyväskylässä (12.12.2013)
Katolinen hautausmaa Turussa (31.5.2014)
Kauhavan Lepomaa (3.6.2014)
Teuvan Rauhanmaa (13.6.2014)
Polvijärven vapaahautausmaa (20.6.2014)
Helluntaiseurakunnan hautausmaa Pyhäjärvellä (13.7.2014)
Juutalainen hautausmaa Haminassa (28.7.2014)
Peltokankaan hautausmaa Paltamossa (8.8.2014)
Kotivaaran hautausmaa Kolarissa (15.8.2014)
Luopioisten Lepomaa (18.9.2014)
Juuan Lepola (7.10.2014)
Ristikankaan hautausmaa Kemissä (12.12.2014)
Halikon sairaalan hautausmaa Salossa (6.5.2015)
Forsbyn hautausmaa Pedersöressä (7.7.2015)
Pedersören Ebenhaeser (12.7.2015)
Kuorsalon hautausmaa Haminassa (20.7.2015)
Oxkangarin hautausmaa Vöyrissä (14.8.2015)
Vassorin hautausmaa Mustasaaressa (22.8.2015)
Moikipään hautausmaa Korsnäsissä (27.8.2015)
Yttermarkin hautausmaa Närpiössä (3.9.2015)
Uudenkaarlepyyn Aftonfrid (6.9.2015)
Maalahden Aftonro (18.9.2015)
Uudenkaarlepyyn Vilan (21.9.2015)
Sundomin hautausmaa Vaasassa (1.10.2015)
Närpiön Aftonvila (3.10.2015)
Korsnäsin kirkonkylän hautausmaa (15.11.2015)
Suomen Islam-seurakunnan Helsingin Tataarihautausmaa (16.5.2016)
Helsingin juutalaisen seurakunnan Vanha juutalainen hautausmaa (17.5.2016)
Helsingin juutalaisen seurakunnan Uusi juutalainen hautausmaa (30.5.2016)
Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunnan hautausmaa Helsingissä (5.6.2016)
Taivallahden sotilashautausmaa Helsingissä (8.6.2016)
Gravgårdsföreningen Fridin hautausmaa Vöyrissä (14.6.2016)
Kaunissaaren hautausmaa Pyhtäällä (28.6.2016)
Köklot Gravplatsföreningin hautausmaahanke Koivulahdessa (6.7.2016)
Högsåran hautausmaa Kemiönsaaressa (19.7.2016)
Kalle Sipilän hautausmaahanke Pohjois-Pirkkalassa (29.7.2016)
Siltasalmen hautausmaa Saarijärvellä (22.8.2016)
Pitkäniemen sairaalan hautausmaa Nokialla (31.8.2016)
Asarias Makkosen hautausmaahanke Tottijärvellä (11.9.2016)
Heinolan Vapaa-ajattelijain hautausmaahanke Heinolassa (25.9.2016)
Hyrylän varuskunnan uusi ortodoksinen sotilashautausmaa Tuusulassa (6.10.2016)
Åbergin hautausmaa Helsingissä (4.12.2016)
Fagervikin kartanon hautausmaa Inkoossa (9.5.2017)
Itäharjun kolerahautausmaa Turussa (20.6.2017)
Kärsämäen kunnallinen hautausmaa Turussa (21.6.2017)
Vanhankylänmaan hautausmaa Kotkan saaristossa (7.7.2017)
Honkanummen saksalainen sotilashautausmaa Vantaalla (13.7.2017)
Norvajärven saksalainen sotilashautausmaa Rovaniemellä (21.7.2017)
Nikkilän sairaalan hautausmaa Sipoossa (20.8.2017)
Kauniaisten kaupungin hautausmaa (26.9.2017)
Suomen Islam-seurakunnan Turun hautausmaa (29.10.2017)
Seilin hautausmaa Paraisilla (5.12.2017)

Turun juutalaisen seurakunnan hautausmaa Turussa (6.8.2019)
Orisbergin kartanon hautausmaa Isossakyrössä (22.8.2019)
Keravan Uurnahautausmaa Oy:n kamppailu Enon metsähautausmaan perustamiseksi (26.9.2019)
Kitinojan hautausmaa Seinäjoella (12.11.2019) 
Enon metsähautausmaa Joensuussa (17.11.2019)

Muslimien hautausmaa Jyväskylässä (13.8.2020)
Imam Hossain islamilaisen yhdyskunnan hautausmaa Jyväskylässä (14.8.2020)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?