VALTION YLEISAVUSTUKSET USKONNOLLISILLE YHDYSKUNNILLE 2015 (14.7.2015)

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi 26.5.2015 vuoden 2015 valtion yleisavustukset rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille. Näiden avustusten jako alkoi 2008. Määräraha on vuosittain ollut 200.000 euroa. 

Avustusta sai 23 yhdyskuntaa 

Avustusta saaneiden yhdyskuntien lukumäärät ovat olleet: 19 (vuonna 2008), 20 (2009), 29 (2010), 18 (2011), 25 (2012), 27 (2013), 24 (2014) ja 23 (2015). 

Avustusten hakuaika päättyi tänä vuonna 6.3.2015. Avustukset jaetaan väestötietojärjestelmässä olevien yhdyskuntien jäsenmäärien perusteella. Ajankohdaksi valitaan joku kevään päivä. 

Avustuksen saajista kristillisiä yhdyskuntia on 13, islamilaisia 8, buddhalaisia 1 ja hindulaisia 1. 

Jako-osuus 3,68 euroa/jäsen 

Jako-osuudeksi muodostui 3,68 euroa/jäsen (2014: 3,39 euroa/jäsen). 

Kristillisille yhdyskunnille 85,7 prosenttia 

Määrärahasta kristillisille yhdyskunnille meni 171.333 euroa (85,7 prosenttia; 2014 83,7 prosenttia), islamilaisille yhdyskunnille 28.168 euroa (14,1 prosenttia; 2014 12,8 prosenttia), hinduyhdyskunnalle 303 euroa (0,2 prosenttia; 2010 0,0 prosenttia) ja buddhalaiselle yhdyskunnalle 196 euroa (0,1 prosenttia; 2014 1,1 prosenttia). 

Suurimman avustuksen (55.139 euroa) sai Suomen Vapaakirkko, pienimmän buddhalainen yhdyskunta Danakosha Finland (196 euroa). 

Juutalaisia yhdyskuntia ei tänä vuonna ollut hakijain joukossa. 

Avustuksia saamattomat yhdyskunnat 

Avustusta voi saada vain hakemuksesta, mutta avustus ei ole harkinnanvarainen. Näin avustuksetta jääneet yhdyskunnat eivät halua hakea avustusta tai olivat unohtaneet jättää hakemuksensa. Näitä yleisavustuksia jaetaan vain uskonnollisille yhdyskunnille, ei esimerkiksi uskonnollisille yhdistyksille. 

Suomen suurimmista rekisteröidyistä yhdyskunnista Jehovan todistajat (jäsenmäärä 31.12.2014 18 467), Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko (mormonit) (3 284) ja Suomen Islam-seurakunta (perinteinen Suomen tataarien yhdyskunta; 515) eivät halua hakea valtion yleisavustusta. Myöskään bahaiyhteisöt (jäsenmäärä yhteensä 31.12.2014 666) eivät hae valtion yleisavustuksia. Nämä katsovat pärjäävänsä omillaan. Jos Jehovan todistajat olisi hakenut avustusta, sen osuus olisi ollut noin 51.000 euroa. 

Avustuksen hakematta jättäminen ei säästä veronmaksajien varoja, sillä koko määräraha jaetaan aina sitä hakeneiden yhdyskuntien kesken.

Yhdyskunnan nimi Jäsenmäärä 31.12.2014 Avustus (euroa) Suhteellinen osuus (%)
1. Suomen Vapaakirkko 14 941 55 139
27,57
2. Katolinen kirkko Suomessa 12 554
46 330
23,17
3. Suomen Helluntaikirkko 8 168
30 144
15,07
4. Suomen Adventtikirkko
3 429 11 950
5,96
5. Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunta 2 780
10 259
5,13
6. Helsinki Islam Keskus 2 290
8 451
4,23
7. Suomen Baptistikirkko 1 654
6 104
3,05
8. Suomen Islamilainen Yhdyskunta 1 545 5 702
2,85
9. Tampereen Islamin yhdyskunta 1 316 4 868
2,43
10. Suomen Metodistikirkko
816
3 011
1,51
11. Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta 751 2 771
1,39
12. Resalat Islamilainen Yhdyskunta - Suomen Ähl-e Beit 704 2 598
1,30
13. Finlands svenska metodistkyrka
597 2 203
1,10
14. Suomen evankelisluterilainen seurakuntaliitto
492
1 816
0,91
15. Helsingin Islam Seurakunta 452 1 668
0,83
16. Ortodoksinen Pokrovan seurakunta
388 1 432
0,72
17. Suomen Bosnialainen Islam-yhdyskunta 386 1 424
0,71
18. Suomen Kristiyhteisö
286 1 055
0,53
19. Uuden toivon seurakunnat
262 967
0,48
20. Missionkyrkan i Finland
250 923
0,46
21. Kainuun Islamilainen Yhdyskunta Suomessa
186 686 0,34
22. Krishnaliike Iskcon Suomessa
82 303
0,15
23. Danakosha Finland 53 196
0,10
Yhteensä 54 385
200 000

Yhdyskuntien jäsenmäärät on esitetty taulukossa 31.12.2014 mukaisina eli yleisavustuksia ei jaettu täsmälleen näiden jäsenmäärien perusteella. Suomen Adventtikirkon jäsenmäärä on esitetty Suomen Adventtikirkon (3 238) ja Finlands Svenska Adventkyrkanin (191) jäsenmäärien summana. Näistä jälkimmäinen ei ole rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta. 

Vertailua 

Valtionavustus (suora budjettituki) vuonna 2015 Suomen ortodoksiselle kirkolle (58 361 jäsentä 31.12.2014; Tilastokeskus) on 2.377.000 euroa eli 40,73 euroa/jäsen. Vuonna 2014 avustus oli 2.330.000 euroa, 39,75 euroa/jäsen. 

Valtion yleisavustus vuonna 2015 Vapaa-ajattelijain liitto ry:lle (1 576 maksavaa jäsentä vuonna 2014) on 22.000 euroa eli 13,96 euroa/maksava jäsen. Yleisavustus Vapaa-ajattelijain liitolle ei määräydy maksavien jäsenten perusteella ja on harkinnanvarainen. Avustusta on leikattu liiton surkastuneen ja yksipuolistuneen toiminnan takia. 

Ateistijärjestöt eivät saa valtionavustuksia.

Kimmo Sundström


Lue myös

Totuuden Ystävät ei kannata valtion yleisavustusten jakoa uskonnollisille yhdyskunnille (23.6.2005)
Valtionavustusta uskonnollisille yhdyskunnille (20.12.2007)
Opetusministeriö jakoi avustuksia uskonnollisille yhdyskunnille (28.8.2008)
Uskonnolliset yhdyskunnat saivat valtion yleisavustusta (14.7.2009)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille jaettiin (24.1.2011)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2011 (11.1.2012)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2012 (15.11.2012)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2013 (12.10.2013)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2014 (24.6.2014)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?