AIKUISTEN POPS2015 (3.6.2015)


Opetushallitus hyväksyi 4.5.2015 aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Ne otetaan 1.8.2016 käyttöön kaikkien vuosiluokkien osalta. Ne kattavat myös aikuisten perusopetuksen alkuvaiheet. Perusteasiakirja on sovellus Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymistä oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista, joista oli uutisemme [HTML]. 

Aikuisten tutkintotavoitteisessa perusopetuksessa on noin 1800 opiskelijaa, joista lähes 80 % on maahanmuuttajataustaisia. Koulutusta järjestävät pääasiassa aikuislukiot ja kansanopistot. 

Perusteiden pohjana on valtioneuvoston asetus (422/2012) perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. 

Tutustuin aikuisten POPSiin vertaillen sitä oppivelvollisten POPSiin ja tämän luonnoksiin. Mitään hälyttävää ei ilmennyt. Esitän vain muutaman huomion. 

Perusteissa näkyy tosiaankin jonkin verran aikuispedagoginen lähestysmistapa. 

Tuntijakoasetuksen mukaan aikuisten perusopetuksessa uskontoa/elämänkatsomustietoa olisi tarjottava yhden pakollisen kurssin lisäksi kaksi valinnaista kurssia, mutta perusteissa valinnaisia kursseja on vain yksi. Muistettakoon, että perusopetuslain 46 §:n mukaan oppilaalle, joka on täyttänyt 18 vuotta, opetetaan hänen valintansa mukaisesti joko uskontoa tai elämänkatsomustietoa. 

Elämänkatsomustiedon osuudessa ei ollut otettu huomioon kaikkia niitä parannuksia, joita noihin aiempiin perusteisiin oli tehty luonnoksista annetun palautteen jälkeen. Niinpä tavoitteissa ja päättöarvioinnin kriteereissä edelleen puhutaan "uskonnottomien uskomusjärjestelmien" tuntemisesta, ja "suvaitsevuus" jäi korjaamatta muotoon "kaikkien yhdenvertainen kohtelu". 

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?