KANNATETTAVA KANSALAISALOITE JUMALANPILKKAPYKÄLÄN POISTOSTA (9.4.2015)


Oikeusministeriön ylläpitämässä Kansalaisaloite.fi -verkkopalvelussa on käynnissä 1.2.2015-1.8.2015 kannatusilmoitusten keruu kansalaisaloitteelle uskonrauhan rikkomisen poistamiseksi rikoslaista. Aloitteen täsmällinen sisältö on vaatimus, että rikoslain 17. luvun 10 § kumotaan lailla. 

Aloite on hyvin perusteltu sananvapauden ja uskonnonvapauden kannalta. Sen vaatimus on nykyään muutenkin moniaalla esillä. Allekirjoitin itse oitis aloitteen, ja kehotan jokaista harkitsemaan allekirjoittamista. 

Pykälässä on kohdat 1) ja 2), joista kohta 1) sananvapauden vastaisena jäisi kokonaan pois ja kohta 2) jäisi rikoslain muiden pykälien kattamaksi niitä mahdollisesti tarvittaessa täydentämällä. Keskityn kohtaan 1). 

Kumottavaksi vaaditun pykälän sanat "Joka 1) julkisesti pilkkaa Jumalaa" lisättiin hallituksen esityksen kohtaan 1) eduskunnassa. En tiedä, mitä Jumalan julkinen pilkkaaminen voisi oikein tarkoittaa, kun sen kohdetta ei kerran ole olemassa. Jos kuitenkin yrittäisin asettautua Jumalaan, siis kristinuskon jumalaan, uskovaksi, niin minun olisi todettava, että ainoat Jumalan pilkkaajat ovat voineet ja voivat olla vain ne kansanedustajat itse, jotka vastoin kaikkea järkeä halusivat Jumalan nimen takaisin rikoslakiin. 

Joskus ehdotinkin pykälän korjaamiseksi tai kumoamiseksikin laadittavaksi sellainen huippulaatuinen taideteos miltä taiteen alalta tahansa, jonka nimenä olisi Jumalanpilkkaajat (tai oikeammin mutta vähemmän iskevästi "Jumalanpilkkaajat" - lainausmerkit osana nimeä) ja sisältönä noiden kansanedustajien nimet. Naurun ja pilkan kohdistaminen heihin saisi sitten aikaan tarvittavan muutoshalun Jumalan nimen riisumiseksi laista. 

Pykälää pidemmälle lukemalla kyllä havaitsee, että Jumala luetaan uskonnonvapauslaissa tarkoitetun kirkon tai uskonnollisen yhdyskunnan pyhänä pitämiin asioihin. Yksityishenkilö ei siis voi vaatia nostettavaksi syytettä teosta, jonka hän sanoo kyllä itse kestävänsä mutta jonka hän sanoo pilkkaavan Jumalaa. Suomessa syytettä ei nostettaisi Jumalan puolesta. 

Kuitenkin Jumalan nimi pykälässä houkuttaa toimittajia käyttämään pykälästä sanaa jumalanpilkka. Se on onnetonta, koska monessa maassa yksityishenkilö voi ilmiantaa jonkun nimenomaisesta jumalanpilkasta ja hankkia tälle näin jopa kuolemantuomion. Ihmisen uskonnollisten tunteiden loukkaamisesta ei toki voisi vaatia kuolemantuomiota, mutta asianomaisen uskonnon jumalan nimen loukkaamisesta kyllä, sanoisi ilmiantaja. Jumalanpilkkaan viittaaminen teoista Suomessa tällöin ikään kuin hyväksyisi tuollaisen ilmiantajan ajattelutavan. 

Siksi vähintäänkin Jumalan nimi olisi saatava laista pois. Pykälän koko ongelma ei kuitenkaan poistuisi sillä. 

Pykälän varsinaisesti tuomitseman uskonrauhan rikkomisen kohde toki kuuluukin ihmisen maailmaan. Mutta sellaisena pykälä juuri perusteitta estää sananvapauden käyttöä uskontoja arvosteltaessa. Siksi pykälä on kumottava. 

Kansalaisaloitteen ristiriitaisen taustan ihmettelyä: Kansalaisaloitteelle on ilmoitettu kaksi vastuuhenkilöä. He molemmat ovat ehdokkaina kevään 2015 eduskuntavaaleissa. Vaalikoneet (uskonnonvapaus.fi, yle.fi) kertovat, että he kannattavat siirtymistä yhteiseen katsomusaineeseen, vaikka eivät ole minkään uskonnollisen yhdyskunnan jäseniä. Yhteinen katsomusaine tulisi kuitenkin välttämättä olemaan uskontoista. Uskontojen opit opetettaisiin totena etusija ev.-lut. kirkolle antaen. Raamatuntarinoilla pieniin oppilaisiin luotaisiin usko aivan, kuten niiden sepittäjät ovat tarkoittaneet. Vaikka uskonrauhapykälä olisi jo kumottu, opettajilla ei olisi sananvapautta kertoa uskonnoista tieteen naturalistisesta lähtökohdasta käsin ne pupuksi paljastaen. Yhteinen katsomusaine olisikin suurin ateistien perus- ja ihmisoikeuksien loukkaus itsenäisen Suomen historiassa. Sitäkö nuo kaksi tavoittelevat? Kuitenkin jo uskontojen pito loitolla tekisi itsessään tarpeettomiksi uskonrauhapykälän tuomitsemat teot. 

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?