LUTERILAISET VÄHEMMISTÖ PAAVALIN JA KALLION SEURAKUNTIEN ALUEILLA HELSINGISSÄ (11.2.2015)


Helsingin seurakuntayhtymän Vuositilasto 2014 kertoo, että ensi kertaa useihin satoihin vuosiin luterilaiset jäivät vähemmistöksi kahden seurakunnan alueella. Kirkkoon kuuluvuus oli 31.12.2014 Paavalin seurakunnan alueella 49,3 prosenttia ja Kallion seurakunnan alueella 49,9 prosenttia. Alueiden asukasmäärät ovat Tilastokeskuksen tuottamia ennakkotietoja. 

Koko yhtymän tasolla kirkkoon kuuluvuus on 56,4 prosenttia (2013: 57,9 %). Vuosi 2014 oli ”seurakuntayhtymän tilastohistorian toiseksi synkin vuosi kirkosta erojen osalta” kirjoittaa rekisteripäällikkö Janne Solala. 

Yhtymässä on 18 suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä seurakuntaa. Näiden määrissä ei tapahtunut muutoksia. Ylivoimaisesti suurin seurakunta on Malmi (55.815 jäsentä) ja pienin suomenkielinen seurakunta on Vartiokylä (9.680 jäsentä). Ruotsinkielisistä seurakunnista suurin on Johannes (11.645 jäsentä) ja pienin Matteus (5.931 jäsentä). Kaikista seurakunnista vain kolmen (Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, Herttoniemi ja Paavali) jäsenmäärä kasvoi, muiden aleni. Jäsenmäärän viimeinen kasvuvuosi oli 2001, jolloin jäsenmäärän huippu oli 401.879. 31.12.2014 jäseniä oli 350.844. Kirkosta eroaminen helpottui 2003. Jäsenmäärän suhteellinen aleneminen on ollut siitä lähtien 0,43-2,46 prosenttiyksikköä vuosittain. Keskiarvo aikavälillä 2003-2014 on 1,09 prosenttiyksikköä. Vuonna 2014 jäsenmäärä väheni 1,26 prosenttia edellisestä vuodesta. 

Kuolleita oli 526 enemmän kuin kastettuja (ei sisällä aikuiskasteita). Kirkosta erosi 8.118 ja siihen liittyi 2.345 henkilöä eli nettoeroaminen oli 5.773. Seurakuntiin muutti sisään 44.122 ja ulos muutti 41.389 henkilöä eli muuttovoittoa yhtymä keräsi 2.733 henkeä. 

Kirkollisia vihkimisiä avioliittoon oli 1.325 ja siviilivihkimisiä 1.273. Nämä tilastoidaan vaimon seurakunnan mukaan. Jos vaimo ei ole kirkon jäsen, tilastointi tapahtuu miehen seurakunnan mukaan. Tilastointi koskee vain läsnä olevaan väestöön kuuluvia jäseniä. Siviilivihkimisten osuus kaikista avioliittoon vihkimisistä oli 49 prosenttia. Vuonna 2015 50 prosentin raja ylittynee. 

Paavalin seurakunnan alueen asukasluku oli 28.981 ja asukkaista seurakuntaan kuului 14.299. Kallion seurakunnan alueen asukasluku oli 39.707 ja asukkaista seurakuntaan kuului 19.830. Kolmanneksi alhaisin kuuluvuus seurakuntaan oli Helsingin Mikaelin seurakunnassa (51,6 %). Yli 70 prosentin kuuluvuus seurakuntaan vallitsee suomenkielisissä seurakunnissa enää Pakilan seurakunnassa (72,8 %). Ruotsinkielisissä seurakunnissa keskimääräinen kuuluvuus seurakuntaan on 70,3 prosenttia. Se ei laskenut lainkaan edellisestä vuodesta. Korkein kuuluvuusluku on Matteuksen seurakunnassa (75,4 %). 

Paras kirkostaeroamisvuosi oli 2010: 11.787 seurakuntalaista jätti kirkon. Vuonna 2014 vastaava luku oli 8.118. 

Yhtymä tuottaa tilaston myös kirkosta eronneista ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan. Sukupuolten osalta luvut ovat lähellä toisiaan: naisia erosi 4.012, miehiä 4.106. Voimakkainta eroaminen oli 18-29-vuotiaiden luokassa: naisia erosi 1.763 ja miehiä 1.761. Luvut ovat lähes yhtä suuria. Vuositilasto 2014 ei kuitenkaan kerro kuinka paljon läsnä olevassa jäsenistössä oli naisia ja kuinka paljon miehiä. Näin ei voida laskea kumman sukupuolen suhteellinen eroaminen on suurempaa. 

Jäsenmäärämuutokset raivaavat omalta osaltaan tietä sekularismille. Kuuluvuus seurakuntaan ylittää 2/3 alueen asukkaista kaikissa kolmessa ruotsinkielisessä seurakunnassa ja Pakilan (72,8 %) sekä Munkkiniemen (68,9 %) seurakunnissa. Ruotsinkielisten seurakuntalaisten osuus koko läsnä olevasta seurakuntalaisten määrästä oli 7,0 prosenttia. 

Helsinki on kulttuurimuutoksen etulinja. Kaupungin väkiluku vuoden lopussa oli 621.755. Vuoden 2014 muutosvauhdilla helsinkiläisistä vähemmistö on kirkon jäseniä vuonna 2019. 

Kimmo Sundström


Lue myös

Irti kirkosta: Paavali Helsingin kärjessä (5.3.2010)
Paavalin seurakunnan alueella kirkkoon kuuluvuus vähäisintä (31.10.2011)
Paavalin seurakunnan alueella kirkkoon kuuluvia 53,5 prosenttia (22.2.2012)
Kirkkoon kuuluvuus painui alle 60 prosenttiin Helsingissä (7.3.2013)

Helsinkiläisistä 57,9 prosenttia kuuluu kirkkoon (6.2.2014)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?