SUOMEN HUMANISTILIITTO HAKEE KULTTUURILEHTITUKEA (31.12.2014)


Suomen Humanistiliitto ry (SHL) hakee 24.10.2014 saapuneella hakemuksella julkaisemalleen Humanisti-lehdelle opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaa kulttuurilehtitukea 5.000 euroa vuodelle 2015. 

Lehti on ollut heikossa tilassa sen jälkeen, kun SHL vuonna 2013 menetti kokonaan valtion sille aikaisemmin myöntämän yleisavustuksen. Jäsenmääräkseen SHL ilmoittaa vuoden 2013 alussa 292 ja saman vuoden lopussa 284 jäsentä. Aktiivista toimintaa on vain kahdessa jäsenyhdistyksessä, Helsingin Humanistiyhdistyksessä (174 jäsentä) ja Länsi-Uudenmaan Humanistiyhdistyksessä (41 jäsentä). 

Jäsenmaksuhalukkuus SHL:ssä on heikohko eikä omavastuisuutta ole haluttu lisätä lehden säilyttämiseksi. Omavastuisuus tarkoittaa jäsenmaksun korottamista. SHL toivoo voivansa julkaista neljä Humanistin numeroa vuonna 2015, mutta on nyt valtiosta riippuvainen. Ilman valtionavustusta näitä numeroita ei nähdä. 

Humanistin kokonaislevikiksi ilmoitetaan 800 kappaletta, josta maksullista levikkiä 37 kappaletta. Ilmoitettu kokonaislevikki on huomattavan suuri verrattuna jäsenmäärään ja lehden tilaajien määrään (yhteensä 321). Minne menee 479 kappaletta Humanisti-lehteä? Ilmoitustuloja lehti arvioi saavansa 150 euroa ja tilausmaksuja 700 euroa. Liiton jäsenyhdistysten jäsenten vuosijäsenmaksu on 25 euroa. Näin pieni jäsenmaksu ei osoita omavastuisuutta, josta SHL:ssa paljon puhutaan. Jäsenmaksun tulisi olla vähintään 100 euroa vuodessa. 

Valtion yleisavustuksen lakatessa vuonna 2013 SHL sai tukea Vapaa-ajattelijain liitolta. Vapaa-ajattelijain liitto salasi tuen määrän. SHL kertoo määräksi 2.500 euroa. Ensi sijassa tuki auttoi SHL:a julkaisemaan Humanisti-lehden kolme erillistä numeroa, 1/2013, 2/2013 ja 3-4/2013. Tuen jatkumisesta vuonna 2014 ei mainita mitään, mahdollisesti se loppui. 

Tällainen tuki on vähän kummallista sellaisen järjestön taholta, joka itsekin hakee ja saa valtion yleisavustusta. Jos Vapaa-ajattelijain liitto voi lahjoittaa toiselle järjestölle 2.500 euroa, opetus- ja kulttuuriministeriö voisi ajatella, että sama määrä voidaan häiriöttä vähentää Vapaa-ajattelijain liiton saamasta valtionavusta. 

SHL:lla oli muutenkin vaikeuksia taloudenhoidossa vuonna 2013. Taloudenhoitaja oli usein sairaana ja sopimus hänen kanssaan irtisanottiin. 

Vuoden 2015 talousarvio ylen optimistinen 

SHL esittää talousarvion, joka sisältää valtionapua 10.000 euroa ja kulttuurilehtitukea 5.000 euroa. Vuosina 2013-2014 kulttuurilehtituki oli 2.000 euroa molempina vuosina. 

Lehden tilaus- ja myyntituotoiksi arvioidaan 500 euroa ja mainosmyynniksi 1.000 euroa. Jäsenmaksuja arvioidaan saatavan 6.500 euroa ja tilaisuudet tuottaisivat 3.500 euroa. Näin tuloja kertyisi yhteensä 27.300 euroa. 

Kuluarviot ovat: Toimituspalkkiot 1.400 euroa, painatus ja postitus 6.500 euroa, taitto 1.400 euroa, lehden matkakulut 1.500 euroa ja muut kulut 1.000 euroa, yhteensä 11.800 euroa. SHL:n ”yleisen toiminnan” kuluiksi on arvioitu 12.300 euroa ja kansainvälisen toiminnan kuluiksi 3.200 euroa. Kulupuolikin on yhteensä 27.300 euroa. 

Talousarvio on vielä epärealistisempi kuin Vapaa-ajattelijain liiton talousarvio. 

Olen Länsi-Uudenmaan Humanistiyhdistyksen jäsen. Ehdottamani lääke lehden pelastamiseksi ei käy humanisteille. Humanistien on valittava omavastuisuuden ja valtion tukiriippuvuuden välillä. Jos omavastuisuus ei maita, lehti voidaan kuopata. Suurta vahinkoa siitä ei synny. Takavuosina esitettiin mielipiteitä Humanisti-lehden ja Vapaa Ajattelija -lehden yhdistämisestä. Se ei ollut eikä ole kuitenkaan hyvä ajatus. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?