VASTASIMME LUKION OPS-KYSELYYN (15.12.2014)


Valtioneuvosto antoi 13.11.2014 asetuksen lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Tärkein siitä tulikin jo sanottua uutisessani Lukion tuntijako
oiva isku uskontotietoa vastaan
 [HTML]. 

Opetushallitus pyysi antamaan verkkosivuillaan 4.-16.12.2014 päivittämisehdotuksia lukion opetussuunnitelman perusteisiin. Vastasin kiireisesti ma 15.12. yhdistyksemme puolesta. Puutuin vain muutamaan kohtaan. Kerron vastaukseni seuraavassa muistiinpanojeni pohjalta; kaikkea en ehkä saanut kirjatuksi oikein. 

Kysely eteni nykyisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa järjestyksessä, ja viittaukset ovat siis siihen. Kutakin kommentoitavaa osuutta koski kolme kysymystä: Mitkä ovat tämän osuuden keskeiset vahvuudet? Mitkä ovat keskeisimmät päivittämisehdotuksesi tähän osuuteen? (Enintään kolme ehdotusta/alaluku tai oppimäärä) Mitä muuta haluaisit tuoda esiin tämän osuuden osalta? Kysymykset oli numeroitu juoksevasti, mutta en alla kerro, mihin yksittäiseen kysymykseen kommentoimissani osuuksissa vastasin. 

Luku 2. Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta

VASTAUKSENI: 

2.2 [= Arvoperusta]: "Lukion sivistysihanteena on pyrkimys totuuteen." Tieteen vastainen uskonnonopetus ja sen seuraus, että lukion opiskelija ei pääse eroamaan kirkosta omalla päätöksellään kuin vasta 18 vuotta täytettyään, ovat vastoin tätä pyrkimystä. 

Luku 5. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt

- Opetuksen yleiset tavoitteet 
- Aihekokonaisuudet 

Oppiainekohtaiset osuudet erikseen muualla 

VASTAUKSENI: 

5.2 [= Aihekokonaisuudet] Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 

Nyt lukee: "Lukiokoulutuksen tulee tarjota opiskelijalle mahdollisuuksia rakentaa kulttuuri-identiteettiään ... uskonnon ... avulla." Uskonnon rinnalle olisi liitettävä uskonnottomuus. Mutta juuri siitä lähtökohdasta Opetushallituksen olisi esitettävä uskonnonvapauslain muuttamista niin, että viimeistään lukioiän saavuttanut voi erota kirkosta omalla päätöksellään. Perustelluin olisi 12 vuoden ikäraja kuten lastensuojelulaissa. 

Perusteiden oppiainekohtaiset osuudet - elämänkatsomustieto

VASTAUKSENI: 

Elämänkatsomustietoa on kuvattu tunnustuksettomana etiikkana. Nyt filosofisen etiikan kurssin tultua pakolliseksi kaksi pakollista ET:n kurssia olisi rakennettava viisaasti. 

Pakolliset ET:n kurssit olisi suunniteltava niin, että opiskelija ehtisi suorittaa ne viimeistään kolmannen lukiovuoden aikana vaikka täyttäisi 18 vuotta ja eroaisi kirkosta vasta kolmannen vuoden syksyllä. 

Perusteiden oppiainekohtaiset osuudet - filosofia

VASTAUKSENI: 

Filosofisen etiikan kurssin olemassaolo osoittaa monien tahojen ajaman, mutta uskonnonvapautta loukkaavan "uskontotiedon" tarpeettomaksikin. Onneksi myös valtioneuvosto näki asian näin. 

Uuden tuntijaon mukaisen, kaikille yhteisen ja pakollisen filosofisen etiikan kurssin on pysyttävä entisellään juuri sellaisena kuin se on eli siis filosofisena etiikkana. Uskontojen etiikka ei siihen kuulu. Muutoin etiikan kurssi olisi uskonnonvapauden vastainen.

Muut kommentit ja kyselyn lopetus

Kysymys: Mitä muuta haluat tuoda esille perusteiden kokonaisuudesta tai päivittämisestä? 

VASTAUKSENI: 

Lukiokoulutuksen yllä on uhka uskonnonvapautta loukkaavasta, maamme historiallisen kehityksen vastaisesta "uskontotiedosta". Perusteet olisi toteutettava niin, että tuo uhka pysyvästi väistyisi. Yhteistä filosofisen etiikan kurssia ei saa vääntä uskontotiedoksi.  

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?