TOINEN EROPIIKKI NOSTAA KIRKOSTAEROAMISLUKUJA (14.12.2014)


26.10.2014-3.11.2014 nähtiin vuoden ensimmäinen eropiikki kirkosta eroamisessa. Yhdeksän päivää kestäneeseen piikkiin tuli 7 402 eroa (ks. Kirkosta eroamisessa piikki ylöspäin (9.11.2014)). 

Toinen, vielä isompi piikki nähtiin 27.11.2014-8.12.2014. Tässä kirjoituksessa piikkiin lasketaan 12 päivää, joista neljä osui marraskuulle ja kahdeksan joulukuulle. Vielä 26.11. eroluku oli tavanomainen 344, mutta 27.11. eroajia oli jo 642. Muiden piikkiin kuuluvien päivien eroluvut olivat: 2 612 (28.11.), 5.144 (29.11.), 5.428 (30.11.), 3.436 (1.12.), 1.672 (2.12.), 906 (3.12.), 690 (4.12.), 597 (5.12.), 676 (6.12.), 427 (7.12.) ja 404 (8.12.). Tämän jälkeen eroluvut putosivat alle neljänsadan. Yli tuhannen eron päiviä oli siis viisi. Piikki kerrytti marraskuun erolukua 13.826 erolla ja loput 8.808 eroa jäivät kasvattamaan joulukuun erosaldoa. Piikin suuruudeksi saadaan yhteensä 22.634 eroa. Kahden piikin yhteinen eromäärä on 30.036. 

Marraskuun erosaldoksi tuli 21.290 eroa. Se on ylivoimaisesti paras marraskuun erosaldo kautta aikojen. Muutenkin se on toiseksi paras kuukauden erosaldo, vain lokakuun 2010 erosaldo (41.070) päihittää sen. 

Piikin ansiosta joulukuun ja koko vuoden näkymät muuttuivat paljon paremmiksi. Tällä hetkellä koossa on yli 65.200 eroa ja joulukuun loppukiri on vasta alkamassa. Kirjoittaja on tyytyväinen vasta sitten, kun 80.000 eron määrä ylittyy. Tämä on tapahtunut tähän mennessä vain kerran, vuonna 2010. Ilman kristittyjen vetoapua mediassa näin korkeisiin lukuihin ei päästä. 

Eropiikin syyt 

Eropiikin syyt liittyvät tällä kertaa eduskunnan äänestykseen sukupuolineutraalista avioliittolaista. Enemmistö äänesti sen puolesta. 

Keskustelussa kristityistä nousi etualalle arkkipiispa Kari Mäkinen, jonka nähtiin liputtaneen lakimuutoksen puolesta. Nähtävästi hän avittikin merkittävästi eroliikettä. Monet kristityt ajattelevat hyvin hierarkkisesti ja juuri arkkipiispan kannanotot närkästyttivät heitä; he äänestivät jaloillaan ja erosivat kirkosta. Mäkinen ei kuitenkaan ohita ministeri Päivi Räsästä, joka on ollut kristityistä paras henkilö vähentämään kirkon väkilukua. Kolmanneksi kristityksi, joka auttoi eroliikettä, nostan kansanedustaja Pentti Oinosen (PS). Hän mietti itsekin kirkosta eroamista, mutta se jäi toistaiseksi tekemättä. Oinonen äänesti eduskunnassa tietysti lakimuutosta vastaan ja oli varsin pettynyt lopputulokseen. 

Omintakeista tässä eropiikissä oli, että varmuudella nyt erosi myös paljon konservatiivisia kirkon jäseniä. Tavallisempaa on ollut, että esimerkiksi kristilliset aggressiot homoja kohtaan ovat saaneet vapaamielisempää jäsenistöä jättämään kirkon. 

Tässä kirjoituksessa tarkasteltiin vain Internet-palvelu eroakirkosta.fi:n raportoimaa erotietoa. Jotkut eroajat käyttävät muita kanavia. Eroakirkosta.fi on kertonut käsityksenään, että jopa 95 prosenttia erovirrasta tapahtuu heidän palvelunsa kautta.  

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?