LAUSUIMME PERUSOPETUS- JA LUKIOLAEISTA (21.11.2014)


Eduskunta käsittelee hallituksen esitystä (136/2014 vp), että vähimmäisosallistujamäärä velvollisuudelle järjestää rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan "oman uskonnon opetusta" nostettaisiin kymmeneen, kun se nykyään on kolme niin näiden kuin valtionkirkkojenkin oman uskonnon opetukselle sekä myös elämänkatsomustiedon opetukselle.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausuntoa asiasta tarkastelin uutisessa Kauheaa: Perustuslakivaliokunnalle uskontotieto OK [HTML]. Itse asiasta lausunto sanoi, että vähimmäisosallistujamäärässä ei voi tehdä eroa eri uskonnollisten yhdyskuntien välillä.

Saattaa olla, että kolmen raja korvataan esimerkiksi viiden rajalla. Se olisi hankalaa elämänkatsomustiedon opetukselle, mutta hankalaa myös olisi tehokkaasti vastustaa sellaista mahdollisuutta asian jatkokäsittelyssä. Elämänkatsomustiedon opetusta pitääkin puolustaa muuten, ja monta perustetta löysinkin laatimassani yhdistyksemme oma-aloitteisessa lausunnossa [PDF] 20.11.2014 eduskunnan sivistysvaliokunnalle.

Lähetin lausunnon valiokunnalle samana päivänä. Käytännössä lähetin sähköpostitse pdf-tiedoston ja kävin saatteessa ilmoittamani mukaisesti puoli tuntia myöhemmin viemässä eduskuntatalon vahtimestareille allekirjoittamani lausunnon tulosteen. En siis ottanut valokopiota jokaiselle jäsenelle ja varajäsenelle, kuten joskus aiemmin olen tehnyt.

Sivistysvaliokunnan kokouksen pe 21.11.2014 pöytäkirjan pykälässä 9 oma-aloitteinen lausuntomme merkittiin saapuneeksi.

On eri asia, mainitaanko lausuntomme valiokunnan mietinnössäkin, tai, vaikka se mainittaisiinkin, vaikuttaisiko se mitenkään mietinnön sisältöön. Asiaa seurataan.  

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?