KIRKOSTA EROAMINEN HEIKONLAISTA VUONNA 2014 (6.10.2014)


Kirkosta eroaminen on kuluvana vuonna heikonlaista Internet-palvelu Eroakirkosta.fi:n kautta. Rikkoutuuko 40 000 eron raja tänä vuonna on kyseenlaista. 

Palvelusta tiedottavat tamperelaiset imagofasistit. He esittävät aika ajoin arvauksia siitä, kuinka eroliike lähitulevaisuudessa tulee kehittymään. Nämä arvaukset perustuvat etupäässä siihen, minkälainen erovirta on lähimenneisyydessä ollut. Niitä ei voida pitää luotettavina arvioina. Ne eivät ole puhtaita arvauksiaan. Ne ovat tavallisesti liian optimistisia ja niiden tarkoituksena on luoda luottamusta siihen, että eroliike jatkuu ”vakaana” tai että se kasvaa. 

Lukijan tulee suhtautua ifojen tiedotteisiin kriittisesti. 

Säilyikö eroliike 1.1.-31.5.2014 vakaana? 

Eroakirkosta.fi:n tiedote 4.6.2014 kertoi, että kirkon jäsenistön väheneminen jatkuu ”vakaana”. Nähtävästi tämä perustui siihen, että 1.1.-31.5.2014 eroja kirjattiin yhteensä 12 833 (vuonna 2013: 12 896). Vuosien 2007-2013 eromäärät vastaavina aikoina olivat kuitenkin keskimäärin 13 494 eli 661 eroa (5,15 prosenttia) korkeammat. Suurimmat kuukausittaiset eropiikit, jotka molemmat liittyvät Päivi Räsäsen julkisiin esiintymisiin, osuivat vuonna 2010 lokakuulle ja vuonna 2013 heinäkuulle eivätkä vaikuttaneet edellä mainittuun keskiarvoon. 

Näin oikea johtopäätös on, että eroliike 1.1.-31.5.2014 oli hieman vaimeampaa kuin keskimäärin vuosina 2007-2013. 

Ylittyykö 500 000 eron raja vuonna 2015? 

Ifat esittivät myös ”arvion”, että eromäärä mainitun palvelun kautta ylittää 500 000 rajan vuonna 2015. Tämäkin arvaus on hyvin optimistinen. 

3.6.2014 mennessä palvelun kautta kerrotaan tehdyn yhteensä 412 645 eroa. Näin ifat arvioivat eroja tehtävän 4.6.2014-31.12.2015 yhteensä 87 355. Tämä on keskimäärin 151 eroa päivässä. 

Vertaillaan tätä arvausta vuosien 2007-2013 keskimääräisiin erolukuihin. Näinä vuosina eroja tehtiin yhteensä 350 727, keskimäärin 106 eroa päivässä. Tämä poikkeaa jo huomattavasti alaspäin ifojen arvauksesta. 

Oikea johtopäätös on, että ifat esittivät hyvin optimistisen arvauksen, jonka mukaan eroliike kiihtyisi 31.12.2015 mennessä keskimäärin 106 erosta/päivä 151 eroon/päivä eli 42 prosenttia. Tämä ifojen arvaus on propagandaa eikä toteudu. 

Tuleeko vuoden 2014 erosaldoksi 45 000? 

Verkkosivusto Kotimaa24.fi uutisoi 8.9.2014 ifojen uudesta tiedotteesta, jonka mukaan kirkosta eroaminen on ”normaalilla” tasolla. 

7.9.2014 mennessä eroja oli tehty po. palvelun kautta 20 414 eli keskimäärin 81 eroa/päivä. Jos tätä verrataan keskimääräiseen päivittäiseen eromäärään 1.1.2007-7.9.2014, mikä oli 104 eroa/päivä, havaitaan, että ifat puhuivat taas palturia. 

Oikea johtopäätös on, että kirkosta eroaminen oli 8.9.2014 noin 28 prosenttia keskimääräistä alemmalla tasolla. 

45 000 erosaldon toteutuminen edellyttäisi loppuvuoden aikana keskimäärin 213 eron päivävauhtia. Vaikka eroluvut ovat kohentuneet kesäkuukausiin verrattuna, ei syksyn aikana ole nähty ainoatakaan päivää, jolloin eroluku olisi ollut edes 200. 

Tapahtuuko noin puolet vuoden eroista loka-joulukuussa? 

Vielä ifat tiedottivat 8.9.2014, että noin puolet vuoden eroista tapahtuu loka-joulukuussa. Onko väite katteellinen? 

Tarkastellaan taas erolukuja 2007-2013. Vuoden 2007 33 000 erosta 13 085 (39,7 prosenttia) tehtiin loka-marraskuussa. Vastaava suhteellinen osuus oli vuonna 2008 43,1 prosenttia, vuonna 2009 43,4 prosenttia, vuonna 2010 71,4 prosenttia, vuonna 2011 45,6 prosenttia, vuonna 2012 50,7 prosenttia ja vuonna 2013 44,0 prosenttia. Näin keskimäärin 48,3 prosenttia vuosien eroista tehtiin vuoden viime neljänneksellä. Esitetty väite oli jo lähellä totuutta. 

On kuitenkin otettava huomioon televisiossa esitetyn Homoilta-ohjelman aiheuttama, täysin poikkeuksellinen, lokakuulle 2010 osunut, 41 070:n eron piikki. Se nostaa paljon aritmeettista keskiarvoa. Lukujoukon mediaani on vain 44,0 prosenttia. Esitetty ohjelma ei myöskään liittynyt millään tavalla vuoden viime neljännekseen, se olisi voitu esittää milloin hyvänsä muulloinkin. 

Vaikka ifoilla on käytössään paljon enemmän tietoa eroliikkeestä kuin yleisöllä, he eivät arvosta totuusnäkökulmaa. Heidän toimintaansa ohjaavat muut tarkoitusperät. Lukijan kannattaa ottaa tämä huomioon. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?