USKONNOLLISTEN YHDYSKUNTIEN JÄSENMÄÄRÄT 31.12.2013 (14.4.2014)

Viime vuosien tapaan muutokset rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärissä vuonna 2013 olivat maltillisia. Vanhat tutut kehityslinjat säilyivät. Edempänä on uusi taulukko 20 suurimmasta rekisteröidystä yhdyskunnasta. 

Suomen Adventtikirkon jäsenmäärä laskee edelleen 

Suomen Adventtikirkon jäsenmäärä jatkoi loivaa laskuaan. Vuonna 2013 yhdyskunta putosi viidenneltä sijalta kuudenneksi, kun MAP-kirkko (mormonit) käänsi jäsenmääränsä nousuun ja ohitti sen. Kymmenen kärjessä ei tapahtunut muita järjestysmuutoksia. 

Islamilaiset yhdyskunnat kasvavat 

Viidentenätoista aiemmin ollut Resalat Islamilainen Yhdyskunta – Suomen Ähl-e Beit (662 jäsentä) jatkoi tasaista kasvuaan, mutta kasvu ei riittänyt sijaluvun säilyttämiseksi. Yhdyskunta tippui sijalle 17. Sen ohi kiilasivat The Islamic Rahma Center in Finland (696 jäsentä) 10,4 prosentin jäsenkasvullaan ja Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta (677 jäsentä) 17,9 prosentin jäsenkasvullaan. 

Aikaisemmin sijalla 17 ollut Finlands svenska metodistkyrka (593 jäsentä) tippui samoin kaksi sijalukua alaspäin sijalle 19. Sijalle 18 nousi voimakkaalla kasvullaan Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta (604 jäsentä). Sen jäsenmäärä kasvoi 327:stä 604:ään, siis 84,7 prosenttia. 

Perinteinen, Suomen tataarien Suomen Islam-seurakunta (Finlandiya Islam Cemaati) (523 jäsentä) putoi nyt taulukon ulkopuolelle, sijaluvulle 21. 

Nyt 21 rekisteröityä uskonnollista yhdyskuntaa ylittää 500 jäsenen rajan. 

Sijaluvuilla 22-24 olevat yhdyskunnat ylittävät kaikki 400 jäsenen rajan. Taulukkoa ei kuitenkaan haluttu laajentaa eli mukaan otettiin vain 20 suurinta rekisteröityä yhdyskuntaa. 

Suurimmat kasvavat ja taantuvat yhdyskunnat 

Kärkikymmenikön kaikki muut yhdyskunnat osoittivat kasvua paitsi Jehovan todistajat, Suomen Adventtikirkko ja Suomen Baptistikirkko. Kaikkien viime mainittujen jäsenmäärän laskusuuntaus on hyvin loiva. Jehovan todistajien ykkössijaa ei näytä vielä vuosiin uhkaavan mikään. 

Absoluuttista kasvua keräsivät eniten Katolinen kirkko Suomessa (464), Suomen Helluntaikirkko (379) ja Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta (277). Näistä viime mainittu oli vuoden yllättäjä. Sen jäsenmääräksi raportoitiin 327 vuonna 2010, 325 vuonna 2011, 327 vuonna 2012, mutta vuonna 2013 jo 604. 

Islamilaisten yhdyskuntien kasvu jatkuu leveällä rintamalla. Kärkikymmenikössä on nyt kaksi islamilaista yhdyskuntaa (Helsinki Islam Keskus ja Suomen Islamilainen Yhdyskunta), mutta 20 suurimman yhdyskunnan joukossa niitä on kuusi. Kaikki kasvavat. 

Taulukon ulkopuolelle jäi monia pienempiä islamilaisia yhdyskuntia. Islamilaisten rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien määrä on tällä hetkellä noin 35. Määrällinen kasvu jatkuu vuonna 2014.

Kaksikymmentä suurinta 31.12.2013

1. Jehovan todistajat 18 697
2. Suomen Vapaakirkko 14 814
3. Katolinen kirkko Suomessa 11 994
4. Suomen Helluntaikirkko 7 643
5. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko (mormonit) 3 282
6. Suomen Adventtikirkko 3 238
7. Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen seurakunta 2 578
8. Helsinki Islam Keskus 2 145
9. Suomen Islamilainen Yhdyskunta
1 532
10. Suomen Baptistikirkko
1 442
11. Tampereen Islamin Yhdyskunta
1 210
12. Helsingin juutalainen seurakunta
1 054
13. Finlands svenska baptistsamfund 868
14. Suomen Metodistikirkko 807
15. The Islamic Rahma Center in Finland 693
16. Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta 677
17. Resalat Islamilainen Yhdyskunta - Suomen Ähl-e Beit 662
18. Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta 604
19. Finlands svenska metodistkyrka 593
20. Suomen Bahà'i-yhteisö
566


Suomen Bahà'í-yhteisö 

Vuoden 2012 taulukossa mainittiin ”Suomen Bahai Yhdyskunta” –niminen rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta. Sen jäsenmääräksi kerrottiin 557, millä tarkoitettiin kaikkien yhdyskuntaan kuuluvien henkilöiden kokonaismäärää. 

Suomen Bahai Yhdyskunta on muuttanut nimensä. Uusi nimi on 21.1.2010 lukien Suomen Bahà'í-yhteisö, Finska Bahà'í samfundet, Suoma Bahà'í –searvvus. Tilastokeskus saa jäsenlukutiedot Väestörekisterikeskukselta. Tässä aineistossa Suomen Bahà'í-yhteisön jäsenmäärä 31.12.2013 oli vain 80. Yhdyskunnan itsensä mukaan Suomessa asuvia jäseniä on noin 800. Tämän lisäksi yhdyskunnan jäsenrekisterissä on Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Norjassa olevia jäseniä. Kun nämäkin lasketaan mukaan, jäseniä on 900. 

Monet bahá'íyhdyskunnat ovat viime vuosina muuttaneet nimensä siten, että nimessä ollut sana yhdyskunta on korvattu sanalla yhteisö. Nimien oikeinkirjoitus on konstikasta suomalaiselle ja kirjoitusasu vaihtelee eri lähteissä. Tässäkin kirjoituksessa kirjoitusasu vaihtelee. Jos viitataan suoraan yhdyskunnan nimeen, on käytetty uskonnollisten yhdyskuntien rekisterissä olevaa kirjoitusasua, vaikka se eroaisi yleensä käytössä olevasta kirjoitusasusta. 

Bahá'íyhteisöjä oli Tilastokeskuksen aineistossa 31.12.2013 yhteensä 23. Näistä kahdentoista jäsenmäärä oli alle 20 ja yhdentoista vähintään 20. Suurin yhteisö oli Vaasan Bahá'i yhdyskunta (97 jäsentä). Koko bahá'íyhdyskunnan 566 jäsenestä 97 kuuluu alle 20 jäsenen yhteisöihin, jolloin yhteisön jäsenmäärää ei julkisteta, ja loput 469 jäsentä vähintään 20 jäsenen yhteisöihin, jolloin jäsenmäärä julkistetaan. 

95 rekisteröityä uskonnollista yhdyskuntaa 

Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien lukumäärä 31.12.2013 oli 95. Vuonna 2014 uusia yhdyskuntia on rekisteröity jo neljä. Lisäksi kolme yhdyskunnan perustamisilmoitusta on inkvisition tutkittavina. 

Inkvisitio 

Inkvisition asettaminen perustuu uskonnonrajoituslain 23 §:ään. Sen nykyinen kokoonpano, mitä ilmeisimmin kaikki kristittyjä henkilöitä, on kristityn sisäministeri Päivi Räsäsen määräämä. Inkvisio tutkii ovatko perustamisilmoituksen tehneen yhteisön tarkoitus ja toimintamuodot uskonnonrajoituslain mukaisia eli uskovatko hakijat valtion sallimalla tavalla. 

Inkvisitio on kolmijäseninen. Nykyisen joukkion toimikausi päättyy 28.6.2016. Sen puheenjohtajana on hallintoneuvos Pirkko Ignatius sekä muina jäseninä johtaja Hanna Salomäki ja dosentti Raimo Savolainen. Ignatius on toiminut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen lainoppineena asiantuntijana, Salomäki on Kirkon tutkimuskeskuksen johtaja ja Savolainen on Luther-säätiön hallituksen puheenjohtaja. Jos inkvisition jäsenet tosiaan ovat jonkin uskonnollisen yhdyskunnan jäseniä, kysytään, ovatko he kaikki jäävejä. Kristillisen kulttuurin vaimentuessa pääosa uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin pyrkivistä yhteisöistä on muita kuin kristillisiä yhteisöjä ja eritoten muita kuin evankelis-luterilaisia yhteisöjä. Ne voidaan nähdä evankelis-luterilaisen kirkon kilpailijoina katsomusmarkkinoilla. Ainakin yhteiskunnallista asiantuntemusta edustavan inkvisition jäsenen voisi ajatella olevan uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumaton ateisti. Inkvisiittoreiden nimittäminen on poliittinen päätös. 

Inkvisitio perustettiin, kun kristinuskosta poikkeavia yhdyskuntien perustamisilmoituksia alkoi tulla taajemmin opetusministeriöön ja ilmoitusten tyrmäämistä piti perustella paremmin. 

Inkvisitio on portinvartijaelin, joka palvelee uskonnollisten yhdyskuntien järjestelmää. Tämä järjestelmä on valtion työkalu. 

Isoveli valvoo 

Suomessa väestötietojärjestelmä (VTJ, perustettu 1971) on maan eniten käytetty perusrekisteri. Siihen talletetaan jokaista henkilöä koskeva tieto siitä, mihin uskonnollisiin yhdyskuntiin henkilö kuuluu. Vuoden 2003 uusi uskonnonrajoituslaki mahdollisti henkilön kuulumisen samanaikaisesti useampaan kuin yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaan. Aikaisemmin se oli kielletty. 

Väestörekisterikeskuksen mukaan on olemassa runsaat tuhat henkilöä, jotka kuuluvat useampaan kuin yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaa. Jos henkilö ei kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan, uskonnollinen asema tietojärjestelmässä on tyhjä. 

Vielä 1990-luvulla yhdyskuntatieto tai sen puuttuminen merkittiin aina virkatodistukseen. Niiden käyttö oli hyvin yleistä, vaikkakin vähenemässä. Tämä mahdollisti laajan syrjinnän uskonnon perusteella monissa asioissa (oppilaitokseen pääsy, apurahan saanti, työpaikan tai viran haku jne.). Nykyisin tätä tietoa ei enää merkitä virkatodistukseen, ellei asianomainen sitä nimenomaan pyydä. Virkatodistusten käyttö on radikaalisti vähentynyt ja syrjintämahdollisuudet kaventuneet. 

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan perustaminen 

20 henkilöä, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta, voivat perustaa rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan inkvisition myötävaikutuksella. Jos inkvisitio näkee ilmoituksessa puutteita, Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) lähettää ilmoituksen korjattavaksi tai täydennettäväksi. Korjausten palattua PRH harkitsee uudelleen, vaatiiko asia vielä uudelleen inkvisition käsittelyä. Kun kaikki on kunnossa PRH:n lakimies merkitsee uuden yhdyskunnan yhdyskuntien rekisteriin. PRH:lla on asiassa itsenäinen ratkaisuvalta, mutta tapauksia, joissa inkvisition lausunnosta olisi poikettu, ei muisteta. 

Jos yhdyskunnan jäsenmäärä myöhemmin laskee alle 20 henkilön rajan, sillä ei ole merkitystä, ellei jäsenmäärä laske nollaan. Jos jäseniä ei enää ole, kukaan ei voi vastata viranomaiselle yhdyskunnan puolesta. Ennen pitkää tämä voi johtaa yhdyskunnan poistamiseen rekisteristä. 

Nykyisen uskonnonrajoituslain rajoja ja inkvisition ymmärrystä koetellaan aika ajoin. Inkvisitio on tyrmännyt perustamisilmoituksia. 

Yhdyskunta voi purkautua, jolloin se tekee asiasta purkautumisilmoituksen. 

Yhdyskuntia ei yleensä lakkauteta, mutta se on mahdollista. Lakkauttaminen tapahtuu tuomioistuimessa. Lakkauttaminen voisi vihjata sen tunnustamiseen, että inkvisitio on epäonnistunut tehtävässään. Kuitenkin esimerkiksi totuuden puhuminen ja valehtelun kielto ei ole Suomessa käytetty uskonnollisen yhdyskunnan lakkauttamisperuste. 

Tie veronmaksajien kukkarolle 

Rekisteröidyn yhdyskunnan perustaminen ja sen saaminen yhdyskuntain rekisteriin on tie veronmaksajien kukkarolle. Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa erilaisia avustuksia (yleisavustus, korjausavustus) uskonnollisille yhdyskunnille. 

Uskonnollisten yhdyskuntien järjestelmä on eriarvoa ylläpitävä jäänne Suomen julmasta katsomushistoriasta ja evankelis-luterilaisesta monokulttuurista. Periaatteessa valtio voisi käyttää järjestelmää myös uskovien, myös kristittyjen, sortamiseen eri tavoin. Tämän uskovat unohtavat niin kauan kuin järjestelmä kanavoi etuja heille.

Kimmo Sundström


Lue myös

Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät 31.12.2007 (29.8.2008)
Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät 31.12.2008 ja 31.12.2009 (5.6.2010)

Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät 31.12.2010 (23.3.2011)
Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät 31.12.2011 (14.11.2012)
Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät 31.12.2012 (12.10.2013)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?