SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN UHRIT SAAVAT KORVAUKSIA IRLANNISSA (18.3.2014)

Tähän mennessä 18 uskonnollista kongregaatiota on maksanut yhteensä 500 miljoonaa euroa korvauksia seksuaalisen hyväksikäytön uhreille. Nyt Irlannin hallitus vaatii katolisilta veljeskunnilta 230 miljoonaa euroa lisää. Valtio avustaa samalla summalla, 730 miljoonalla eurolla. Irlannin opetusministeri Ruairí Quinn on esittänyt asian poliitikoille, joiden odotetaan antavan sovintoesityksensä huhtikuun loppuun mennessä. 

Opetusministeriön mukaan veljeskuntien vastaus oli "masentava". Ministeriö aikoo koventaa kantaansa ennen muuta sen vuoksi, että kansallinen parlamentti hyväksyi vuonna 2009 yksimielisesti ehdotuksen, jonka mukaan Irlannin katoliselta kirkolta pyydetään lisää varoja. 

Tähän mennessä maksetuista 500 miljoonasta eurosta pääosa on maksettu käteisenä tai kiinteistöinä. 

Irlannin valtio on hyväksynyt maksettavien korvausten määräksi 1.460 miljoonaa euroa. Uhreja on tuhansia. Vuoden 2012 loppuun mennessä korvauksia oli myönnetty 1.069 miljoonaa euroa, mutta 485 ilmiantoa oli silloin vielä käsittelemättä. 

Hallitus on riippuvainen veljeskuntien hyväntahtoisuudesta, sillä se tunnustaa, ettei ole laillisia keinoja velvoittaa katolista kirkkoa maksamaan lisää hyvityksiä hyväksikäytön uhreille. Korvauksia jakava elin perustettiin vuonna 2002. Tällöin hallitus arvioi, ettei maksettavaksi tuleva summa ylitä 300 miljoonaa euroa. 

Irlannissa lasten hyväksikäyttöä tutkineen komitean raportti julkaistiin toukokuussa 2009. Se käsitteli hyväksikäytön laajuutta ja vaikutuksia vuodesta 1936 lähtien. Raportin mukaan todistukset osoittivat epäilyksettä, että koko järjestelmä kohteli lapsia enemmän vankeina ja orjina kuin ihmisinä, joilla oli laillisia oikeuksia. Kirkon virkailijat rohkaisivat lasten rituaaliseen pieksentään ja suojelivat vaikenemalla jatkuvasti veljeskuntiensa pedofiilejä pidätykseltä. Hallituksen tarkastajat eivät onnistuneet lopettamaan jatkuvaa pieksentää, raiskauksia ja nöyryytystä. 

Vaikka jotkut laitokset olivat veljeskuntien hoitamia, havaittiin, että arkkihiippakunnan viranomaiset, mukaan lukien arkkipiispa McQuaid, olivat tilanneet yksityisiä raportteja joistakin katolisista kouluista ja tiesivät millaista koulunpito oli. 

Vuoden 2009 loppuun mennessä neljä entistä tai silloista Dublinin apulaispiispaa oli tarjoutunut eroamaan. Paavi Benedictus XVI hyväksyi näistä kaksi, mutta hylkäsi toiset kaksi elokuussa 2010. 

Tuomittuja pappeja 

Rikosten uhreille rahassa maksettavat hyvitykset eivät yksin riitä vaan monet hyväksikäyttöön syyllistyneet papit ovat myös saaneet ja istuneet vankilatuomioita. Dominikaaneihin kuuluva entinen rehtori Vincent Mercer tuomittiin 13 poikaan kohdistuneesta seksuaalisesta väkivallasta vuosina 2003 ja 2005. Dominikaanien järjestö suojeli häntä hyväksikäyttöväitteiden ilmitulosta (1995) vankilatuomioon saakka (2003). 

Paul McGennis, Dublinin arkkihiippakunnan pappi, tunnusti syyllistyneensä seksuaaliseen väkivaltaan kahta tyttöä kohtaan eräässä sairaalassa Dublinissa ollessaan siellä sairaalapappina 1960. Vuonna 1961 hän käytti hyväkseen samassa sairaalassa 13-vuotiasta tyttöä. Edelleen hän tunnusti syyllistyneensä samaan 9-vuotiasta tyttöä kohtaan vuosina 1977-1979. McGennis tuomittiin ja joutui vankilaan. 

Thomas Naughton on St. Patric's Missionary Order -järjestön pappi. Hänet tuomittiin alttaripojan hyväksikäytöstä kolmeksi vuodeksi vankilaan. Tuomion pituus alennettiin vetoomuksen jälkeen kuuteen kuukauteen. 

Brendan Smyth (1927-1997) raiskasi tai käytti muuten hyväkseen yli sataa lasta Belfastin ja Dublinin seurakunnissa sekä Yhdysvalloissa yli 40 vuoden aikana. 

Ivan Payne (1943-) on entinen Dublinin hiippakunnan pappi. Hänet tuomittiin 26.1.1998 kahdeksan 11-14-vuotiaan pojan hyväksikäytöstä vuosina 1968-1987. Rikos tapahtui, kun pojat olivat potilaina sairaalassa, jossa Payne oli sairaalapappina. Hän käytti hyväkseen myös alttaripoikia. Payne istui vankilassa 4,5 vuotta ja vapautui lokakuussa 2002. Arkkihiippakunta tarjoaa hänelle saman tulon kuin eläkkeelle siirtyneelle papille. Hän säilytti pappisoikeutensa, muttei saa messuta eikä jakaa sakramentteja.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?