HELSINKILÄISISTÄ 57,9 PROSENTTIA KUULUU KIRKKOON (6.2.2014)


Helsingin seurakuntayhtymän vuositilaston 2013 mukaan kirkkoon kuuluvuus Helsingissä oli vuoden lopussa 57,9 prosenttia (2012: 59,2 %). Vuonna 2000 kuuluvuus oli 72,1 prosenttia eli se on alentunut keskimäärin noin 1,1 prosenttia vuodessa. 

Läsnä olevan väestön määrä (jäsenmäärä) 31.12.2013 oli 355 317 (2012: 357 754). Jäsenmäärän väheni 2 437 hengellä (0,68 %), kun suhteellinen vähennys vuosina 2012 ja 2011 oli molempina vuosina 1,01 prosenttia. 

Seurakuntayhtymässä oli 18 suomenkielistä ja 3 ruotsinkielistä seurakuntaa kuten vuonna 2012. 

Kirkosta erosi 6 662 (5 427) henkeä ja siihen liittyi 2 212 (2 090) henkeä, nettoeroaminen oli 4 450 (3 337) henkeä. Muuttovoittoa kirkko keräsi 3 226 (2 637) henkeä. Kastettuja (3 333) oli 312 henkeä vähemmän kuin kuolleita (3 645). Kirkollisella vihkimisellä päätettiin läsnä olevan väestön avioliitoista 52,7 prosenttia (52,9 %). 

Vähäisintä kirkkoon kuuluvuus on Paavalin seurakunnan alueella (50,8 %), toiseksi vähäisintä Kallion seurakunnan alueella (51,2 %) ja kolmanneksi vähäisintä Helsingin Mikaelin seurakunnan alueella (53,3 %). Kärjen järjestyksessä ei tapahtunut muutoksia. Korkein kirkkoon kuuluvuus on Pakilan (74,8 %), Munkkiniemen (70,6 %) ja Lauttasaaren (67,7 %) seurakuntien alueilla. Suomenkielisten seurakuntien alueilla kirkkoon kuuluvuus on keskimäärin 59,1 prosenttia (60,4 %), ruotsinkielisten seurakuntien (Johannes, Matteus ja Petrus) alueilla 70,3 prosenttia (71,4 %). 

Sekularismin eteneminen näkyy kaikkialla. Todennäköisesti jo kuluvana vuonna kuuluvuus Paavalin seurakunnan alueella painuu alle 50 prosentin; näin murtuu luterilaisten yli 450 vuotta jatkunut enemmistöasema. Seurakuntia, joissa kuuluvuus on alle 60 prosenttia on kymmenen, kun niitä vuosi sitten oli seitsemän ja toissa vuonna viisi. Kuuluvuus kirkkoon ylittää 2/3 enää kaikissa ruotsinkielisissä seurakunnissa ja suomenkielisistä seurakunnista vain yllä mainituissa kolmessa seurakunnassa. 

Kiinnostava taulukko on kirkosta eronneiden ikäryhmittely. Se kertoo kirkon vangeista. Lapset ja nuoret ovat kirkon vankeja kunnes täyttävät 18 vuotta, elleivät heidän vanhempansa suostu laskemaan heitä vapaiksi. 0-17-vuotiaita henkilöitä erosi kirkosta yhteensä vain 232. Sitten pamahtaa! 18-29-vuotiaita erosi yhteensä 3 089. Vielä 30-39-vuotiaiden luokassa eroajia oli 1 633. Iän myötä eroaminen kirkosta vaimenee, mutta ei ole koskaan liian myöhäistä. 60-vuotiaita tai sitä vanhempiakin erosi kirkosta 318. 

Ylivoimaisesti suurin seurakunta on Malmi, 56 950 jäsentä. Pienin on Vartiokylä, jonka jäsenmäärä painui nyt 9 984:ään (10 096). Ruotsinkieliset seurakunnat ovat kaikki melko pieniä, Johannes (11 734), Matteus (6 092) ja Petrus (7 105). 

Väkilukuaan pystyi lisäämään neljä seurakuntaa, lopuissa väkiluku väheni.

Kimmo Sundström


Lue myös

Irti kirkosta: Paavali Helsingin kärjessä (5.3.2010)
Paavalin seurakunnan alueella kirkkoon kuuluvuus vähäisintä (31.10.2011)

Paavalin seurakunnan alueella kirkkoon kuuluvia 53,5 prosenttia (22.2.2012)
Kirkkoon kuuluvuus painui alle 60 prosenttiin Helsingissä (7.3.2013)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?