ONKO PUOLUSTUSVOIMAIN ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUS VAARASSA? (25.1.2014)

Lisäys 1.2.2014
Lisäys 4.2.2014
Lisäys 18.2.2014
Lisäys 5.3.2014

Kantelin vuosina 2009-2012 eduskunnan oikeusasiamiehelle puolustusvoimain kirkollisista tilaisuuksista, kirkollisista oppitunneista ja elämänkatsomustiedon opetuksesta sekä sotilaspapeista. Eräs toinen oli vuonna 2008 pian varusmiespalveluksensa jälkeen kannellut eduskunnan oikeusasiamiehelle puolustusvoimain kirkollisista tilaisuuksista. 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja ratkaisi kantelut 30.12.2013 tältä erää lopullisesti (ks. Kantelut-osaston kohta 19). Hän oli jo 28.12.2010 antanut yhden ratkaisun, mutta se ei ollut johtanut puolustusvoimissa mihinkään uudistuksiin. 

Molemmat ratkaisut yhtyivät kantelijain vaatimukseen, että myös kirkkoon kuuluvan varusmiehen on voitava kieltäytyä kirkollisista tilaisuuksista. Uusi ratkaisu, toisin kuin aiempi ratkaisu, yhtyi vaatimukseeni, että myös kirkkoon kuuluvan varusmiehen on voitava valita kirkollisten oppituntien sijaan elämänkatsomustiedon opetus. 

Uusi ratkaisu valitettavasti esitti lisäksi harkittavaksi Maanpuolustuskorkeakoulun ehdotusta kirkollisten oppituntien ja elämänkatsomustiedon opetuksen (ainakin osittaisesta) yhdistämisestä opetukseksi, johon kaikki varusmiehet "uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta" voivat osallistua. (MPKK myös piti sotilaspappeja sopivina opetuksesta vastaamaan.) 

Sellainen opetus voisi kuitenkin olla ateistien perus- ja ihmisoikeuksien vastaista. MPKK:han jopa suoraan mitätöi ateistit, sillä näillähän ei ole uskonnollista vakaumusta. 

Kirjoitin siksi 13.1.2014 kirjeen puolustusvoimain komentajalle kenraali Ari Puheloiselle ja pyysin häntä torjumaan tuollaisen uhan sekä vakuuttamaan minulle, että puolustusvoimat ei suunnittele MPKK:n ehdotuksen toteuttamista; tai sitten hänen olisi lausuttava, että puolustusvoimat ei ole ateisteja varten. Minkäänlaista vastausta en kuitenkaan ole saanut. 

Ruotuväki-lehti 2/2014 (23.1.2014) kirjoitti lyhyen uutisen "Pakolliset jumalanpalvelukset pois" sanomatta mitään elämänkatsomustiedosta, vaikka tähänastisten normien mukaan kirkollisista tilaisuuksista kieltäytyneillä (ja siis kirkkoon kuulumattomilla) varusmiehillä on niiden aikana elämänkatsomustiedon opiskelua. 

Saattaa siis olla niinkin, että sotilaspapit pyrkivät siihen, että kirkollisten tilaisuuksien ajaksi kaikille niihin osallistumattomille varusmiehille järjestetään yhteistä elämänkatsomuksellista opiskelua, joka ei olisi sekulaaria kuten tähän asti, vaan uskontoista, kirkollisista näkökohdista lähtevää. 

Lähetin siksi illalla pe 24.1.2014 puolustusvoimain kenttäpiispalle Pekka Särkiölle sähköpostiviestin [PDF] (viesti lisätty 1.2.2014; viestissä viitattiin Helsingin Sanomien artikkeliin 11.1.2014), jossa kerroin huoleni sekulaarin, tunnustuksettoman elämänkatsomustiedon opetuksen asemasta. Tämän opetuksen tulisi olla täysin yhdenvertainen kirkollisten oppituntien kanssa ja siitä täysin erossa.

Lisäys 4.2.2014

Jätin 4.2.2014 kirjeen [PDF] puolustusministeri Carl Haglundille. Kirjeessä vaadin häntä torjumaan mahdollisen yhteisen ei-sekulaarin opetuksen. Pohdin myös tilannetta, että sellainen olisi kuitenkin toteutettu ja erityisesti asevelvollista, joka kokisi opetuksen uskonnonvapautensa ja sekularisminsa vastaiseksi, kieltäytyisi siitä ja vaatisi itselleen aiemman sekulaarin elämänkatsomustiedon opetusmateriaalin opiskeltavakseen ajaen näin isänmaansa parhainta etua.

Lähetin samana päivänä sähköpostitse saman kirjeen myös puolustusministeriölle varustettuna tekstillä, että kirje koskee koko ministeriötä

Lisäys 18.2.2014

Kenttäpiispa Pekka Särkiö vastasi Helsingin Sanomissa 9.2.2014 mielipidekirjoituksella
Puolustusvoimat arvostaa uskonnonvapautta [PDF] mielipidekirjoitukseeni Onko uskonnonvapaus uhattuna Puolustusvoimissa? [HTML] Helsingin Sanomissa 1.2.2014. Pelkäämäni uhka on todellinen.

Ruotuväki-lehden 3/2014 (6.2.2014) uutisessa Pitääkö kirkkoon kuuluvan osallistua
hartauteen?
[PDF] haastateltu kenttäpiispa Pekka Särkiö rinnastaa kenttähartaudet suvivirteen ja kaavailee kaikille yhteistä uskontoista etiikkaa.

Lähetin 18.2.2014 sähköpostitse pääesikunnan henkilöstöosastolle kirjeen [PDF], jossa vaadin, että puolustusvoimissa on säilytettävä tunnustukseton elämänkatsomustieto, ja kerroin kenttähartauksien uskonnonharjoitusluonteesta

Lisäys 5.3.2014

Pääesikunnan henkilöstöosastolle lähettämääni kirjeeseen vastasi Särkiö 24.2.2014 kirjeellään [PDF], josta lähetin kommentin [PDF] 26.2.2014; kommenttini edellä on Särkiön saateviesti sekä selontekoni sen vastaanottajista. (Särkiö kiitti kommenteistani 27.2.2014.)

Puolustusministeri Carl Haglund vastasi 27.2.2014 kirjeellään [PDF]. Vaikuttaa siltä, että kirjeessä samalla vastataan myös Vapaa-ajattelijain liiton ehdotuksiin tunnustuksettoman elämänkatsomustiedon opetuksen (sekulaareista) suunnittelijoista ja toteuttajista; noihin ehdotuksiin tietysti yhdyn. Haglundin äidinkieli on ruotsi, ja se ehkä selittää hänen terminsä "tunnukseton". En tiedä, onko Haglundilla voimaa tai haluakaan vastustaa kenttäpiispaa.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?