LAUSUIMME LUKION TUNTIJAOSTA (16.1.2014)


Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 21.12.2012 työryhmän valmistelemaan esityksen valtioneuvoston asetukseksi lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja lukiokoulutuksen tuntijaosta. Työyhmä julkaisi 17.12.2013 muistionsa "Tulevaisuuden lukio. Valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako" (OKM 2013:14). Muistiosta pyydettiin antamaan lausunnot viimeistään 31.1.2014. 

Yhdistyksemme antoi 14.1.2014 muistiosta oma-aloitteisen lausuntonsa [PDF]. Lausunnossa tarkastellaan oppiainetta uskonto/elämänkatsomustieto ja vaaditaan uskonnonvapauslakia korjattavaksi.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?