VAJAA AJATTELIJA -LEHDEN ILMESTYMINEN MYÖHÄSTELEE (6.3.2007)

Vapaa-ajattelijain liiton julkaisema Vapaa Ajattelija -lehti ilmestyy kuudesti vuodessa.  Lehden päätoimittajana on liiton hallituksen puheenjohtaja Robert Brotherus ja toimitussihteerinä Marketta Ollikainen.  Lehden julkaisuhistoriasta poiketen Ollikainen sai kaikki vuoden 2006 numerot julkaistuiksi kuluneen vuoden aikana.  Usein vuoden viimeinen numero on ilmestynyt vasta seuraavan vuoden puolella.  Sellaistakin on sattunut, että numerot ovat ilmestyneet muussa kuin numerojärjestyksessä. 

Ollikainen on ahkera henkilö.  Hän on valittanut liittovaltuustolle, että rahalliset resurssit lehden julkaisemiseksi ovat niukat.  Esim. juttujen kirjoittajille ei ole mahdollista maksaa kunnon kirjoituspalkkioita.

Vanhoja lehtiä voi lukea myös liiton kotisivulla.  Lehtien lisääminen kotisivulle on laiskistunut viime vuosina.  Tuorein luettavissa oleva lehti on nyt numero 2/2006, jolla on ikää noin kymmenen kuukautta.  Näin pitkä viive lehden ilmestymisestä sen ilmestymiseen kotisivulle ei enää palvele lukijoita.

Numerossa 6/2006 lehden seuraava numero 1/2007 luvataan lukijoille helmikuun aikana.  Tällä hetkellä lehti on noin viikon myöhässä.


Uudistettujen kotisivujen käyttöönotto myös viivästynyt  

Liiton kotisivuja laiskasti päivittänyt Marko Koivuniemi kertoi liiton keskustelulistalla 1.9.2006, että sivuston uutta ulkoasua "ollaan jo suunnittelemassa".  Samalta listalta saatiin lukea 11.10.2006, että Koivuniemi lähteekin käpykaartiin ja eroaa liittohallituksen varajäsenen tehtävästä.  Sitä ei kerrottu, kuka tämän jälkeen hoitaa kotisivua. 

25.11.2006 hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa luvattiin, että liiton uudistetut kotisivut otetaan käyttöön tammikuussa 2007.  Samalla piti ottaa käyttöön liiton juhlavuoden logo sekä liiton uusi yleisesite.

Mitään näistä ei ole näkynyt.  Kotisivu on yhtä ankea ja virheellinen kuin ennenkin.  Valtionavustushakemuksessa 21.12.2006 liiton toiminnanjohtaja Paula Vasama kertoo avustuksen käyttötarkoitukseksi nimenomaan lisätä liiton näkyvyyttä.  Senkin vuoksi kotisivun uudistaminen olisi tarpeellista.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?