PROMETHEUS-SEREMONIAT OY:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 (13.11.2013)

Yhtiön tilikausi 1.1.2012-31.12.2012 oli sen neljästoista. Vuonna 2009 yhtiön liikevaihto (54.013,34 euroa) aleni hivenen edellisvuoteen verrattuna ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa. Vuonna 2010 liikevaihdon muutossuunta kääntyi kasvuun ja liikevaihto oli 71.359,04 euroa. Vuonna 2011 liikevaihto kasvoi edelleen 1.292,76 euroa ja oli 72.651,80 euroa. Liikevaihdon kasvuvauhti hyytyi 1,8 prosenttiin, kun se vuonna 2010 oli ollut 32,1 prosenttia. Vuonna 2012 yhtiö kasvatti taas liikevaihtoaan 9,1 prosentilla 79.244,52 euroon.

Vuonna 1998 yhtiö arvioi vuoden 2001 liikevaihdon olevan 1.339.000 markkaa (225.203,63 euroa). Nyt yhtiö on kyennyt toteuttamaan tästä 35,2 prosenttia, mutta on käyttänyt siihen 11 vuotta enemmin aikaa kuin arvioi. Yhtiön arviot vuonna 2001 olivat vapaa-ajattelijoiden petkuttamista.

Liikevoitto kääntyi negatiiviseksi ja oli -115,54 euroa (2011: 12,25 euroa). Tilikauden voitto oli 9,69 euroa (4,59 euroa), 0,01 prosenttia liikevaihdosta.

Yhtiö ei kerro mikä osa liikevaihdosta muodostui seremoniapalveluista (2004: 88,6 prosenttia), mikä osa painotuotteiden myynnistä (2004: 11,4 prosenttia) ja oliko muita liikevaihtoa kerryttäviä palveluita. Yhtiö haluaa vaikeuttaa tarkemman kuvan saamista toiminnastaan.

Puheiden hintoja ei koroteta joka vuosi

Hautajais- ja nimiäispuheiden perushinta oli aiemmin 160 euroa/tapahtuma, vuonna 2010 hinta oli 180 euroa/tapahtuma ja vuonna 2011 260 euroa/tapahtuma. Hintaa ei ole sen jälkeen korotettu. Hääpuheiden taksa oli aiemmin 200 euroa/tapahtuma, mutta vuodesta 2010 lukien se on ollut 280 euroa/tapahtuma. Hintoja ei koroteta joka vuosi. Mainitut hinnat ovat voimassa vielä 2013.

Tilikauden ostot poukkoilevat paljon vuodesta toiseen. Nyt ne olivat 312,00 euroa (2011: 1.161,56 euroa; 2010: 300,95 euroa; 2009: 8.679,37 euroa; 2008: 0,00 euroa; 2007: 14,10 euroa; 2006: 7.984,63 euroa). Varastojen muutos oli -4.556,10 euroa (2011: -4.526,97; 2010: -4.974,17 euroa; 2009: +4.319,89 euroa; 2008: -3.651,55 euroa). Ulkopuolisten palvelujen ostot kasvoivat 81,2 prosenttia ja oli 1.891,40 euroa (1.043,60 euroa).

Yhtiö osti kaikki nämä ulkopuoliset palvelut Keravan Uurnahautausmaa Oy:ltä (KUH). Siinä onkin KUH:n koko vuoden 2012 liikevaihto. KUH on Juha Kukkosen yhden miehen osakeyhtiö, jolla on yksi maksava asiakas.

Palkkakulut kasvoivat nopeasti

Palkkojen ja palkkiokulujen kasvu kiihtyi nyt yli kaksinkertaiseksi vuoteen 2011 verrattuna ja oli 21,5 prosenttia. Näitä maksettiin 47.742,05 euroa (39.292,58 euroa). Kasvu on yli kaksi kertaa nopeampaa kuin liikevaihdon kasvu.

Näidenkin kulujen muutoksissa on vuosittain aika isoja eroja. Vuonna 2009 kulut vähenivät 15,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, vuonna 2010 muutos oli 57,8 prosenttia ja vuonna 2011 9,1 prosenttia.

Eläkekulut olivat 7.505,58 euroa (6.472,31 euroa), kasvua 16,0 prosenttia. Henkilöstökulut olivat yhteensä 56.567,31 euroa (46.882,19 euroa).

Suunnitelman mukaiset poistot olivat 47,94 euroa (63,92 euroa).

Liiketoiminnan muut kulut on möykky

Liiketoiminnan muut kulut on tuloslaskelman osa, jota yhtiö eritteli tarkemmin vuosien 2004 ja 2005 tilinpäätöksissä. Vuonna 2005 eriteltyinä ilmoitettiin vapaaehtoiset henkilöstökulut, matka- ja edustuskulut sekä mainonta ja myynninedistämiskulut. Vuonna 2006 yhtiö hylkäsi erittelyinformaation antamisen palaten vanhaan möykkyraportointiin.

Liiketoiminnan muiksi kuluiksi tilivuonna 2012 kerrotaan 15.985,31 euroa (18.961,31 euroa). Möykyn koko jatkoi pienentymistään. Vuonna 2008 möykyn koko liikevaihdosta oli 28,9 prosenttia, vuonna 2009 37,4 prosenttia, vuonna 2010 29,4 prosenttia ja vuonna 2011 26,1 prosenttia. Nyt koko on 20,2 prosenttia liikevaihdosta, kehityssuunta on oikea.

Myyntisaamisissa kuplavaara

Yhtiön lyhytaikaiset myyntisaamiset (34.248,80 euroa; 43,2 prosenttia liikevaihdosta) on arvoituksellinen möykky sekin. Erä revähti vuonna 2010 11.608,55 euron kasvuun. Vuonna 2011 erä kasvoi taas 11.819,75 eurolla ja vuonna 2012 vielä 7.875,20 eurolla.

Normaali laskujen maksuaika on esimerkiksi kaksi viikkoa. Yhtiö ei kerro tarkemmin näistä saatavista. Niiden suuri määrä vihjaa, että joukossa on paljon menetettyjä saatavia, siis ilmaa, ja ne olisi tullut kirjata myyntitappioiksi. Valetilintarkastaja Tiukkanen ei mainitse ongelmasta mitään "tilintarkastuskertomuksessa". Hänen mielestään kirjanpito ja tilinpäätös eivät sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Tiukkanen on aiemmin aiheuttanut paljon vahinkoa töpeksinnällään toisessa osakeyhtiössä. Hänen kirjoitelmiinsa ei voi yleisesti ottaen luottaa.

Suuret lyhytaikaiset velat

Toinen silmiinpistävä luku taseessa on muiden lyhytaikaisten velkojen määrä, 41.166,48 euroa. Velka alkoi kasvaa huimaa vauhtia samoin vuonna 2010. Sillä voi hyvin olla yhteys lyhytaikaisiin myyntisaamisiin. Mainittujen myyntisaamisten ja velkojen erotus on 6.917,68 euroa, mikä olisi ymmärrettävämpi luku lyhytaikaisten myyntisaamisten summaksi.

Valetilintarkastaja Arto Tiukkanen

Tilintarkastuskertomuksen on allekirjoittanut 23.3.2013 Arto Tiukkanen, joka esiintyy tilintarkastajana. Yhtiö pitää valetilintarkastajista. Yhtiökokouksessa 23.3.2013 Tiukkanen valittiin "tilintarkastajaksi" ja Marja Vinni "varatilintarkastajaksi". Vinnikään ei ole auktorisoitu tilintarkastaja.

Yhtiön, Tiukkasen, Vinnin tai muidenkaan ei pitäisi enää käyttää tarkastustoimen yhteydessä tarkastajista nimitystä tilintarkastaja ja johtaa ihmisiä harhaan. Tilintarkastajan ammattinimikkeen käyttö on rikos.

Yhtiöjärjestyksen mukaan (8 §) yhtiössä tulee olla yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja, mutta varatilintarkastajaa ei tarvita, jos tilintarkastajana on Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kun Tiukkanen tai Vinni eivät ole tilintarkastajia, yhtiö on yhtiöjärjestyksen vastaisessa tilassa.

Muutoksia osakeomistuksissa

Tilikauden päättymisen jälkeen 23.3.2013 yhtiön yhtiökokous vahvisti muutaman osakkeen siirtymisen. Länsi-Uudenmaan Humanistiyhdistys ry lunasti Aaro Vaismaan osakkeen (nro 100), Laura Mäntysalo lunasti Noora Jokisen osakkeen (nro 97) ja Marja Vinni lunasti Tuulikki Aholan osakkeen (nro 96). Kukaan entisistä osakkaista ei halunnut käyttää lunastusoikeuttaan, ja yhtiön hallitus hyväksyi osakkeiden siirron. Lunastushinta on osakkeen nimellisarvo 84,09 euroa.

Yhtiön kotisivu kesannolla

Yhtiön kotisivulta on poistettu Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n (HVA) osalta aiemmin yhteyshenkilönä esiintynyt puhelinpuheenjohtaja Juha Kukkonen. Sen sijaan HVA julkaisee kotisivun mukaan edelleen Järjen Ääni -lehteä Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry:n kanssa. (Järjen Ääni kuopattiin 2009.) HVA:n julkaisemaa uutta Uusmunaton-lehteä (2011-) ei mainita.

Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n (TAVA) sanotaan edelleen julkaisevan Pakanasanomat-lehteä. Lehti kuoli 2007, R.I.P.

Kimmo Sundström


JK. Pro-Seremoniat Oy teki voittoa vain 9,69 euroa. Yhtiön tuleekin yhtiöjärjestyksensä mukaan käyttää voittonsa ”yhtiön kehittämiseen” eikä se saa jakaa voittoa osakkeenomistajille. Toiminnan alkuvuosina yhtiön pääomistaja ja toimitusjohtaja Anneli Aurejärvi-Karjalainen sekä yhtiön hallituksen jäsen Juha Kukkonen huijasivat vapaa-ajattelijoita ja muita mukaan yhtiön toimintaan sillä vakuutuksella, ettei toimitusjohtajalle makseta palkkaa toimitusjohtajan työstä. Muusta työstä, esim. juhlapuheiden pitämisestä, toimitusjohtaja saisi palkkaa kuten muutkin.

Ensi kertaa yhtiö tunnusti rikkoneensa edellä mainitun raportoidessaan vuonna 2005, että toimitusjohtajan työstä oli vuonna 2004 maksettu toimitusjohtajalle palkkaa 3.850 euroa. Vuonna 2005 tätä palkkaa maksettiin 9.500 euroa ja vuonna 2006 9.000 euroa. Sen jälkeen yhtiö ei ole raportoinut toimitusjohtajalle maksettuja palkkoja.

Arvioin vuonna 2008, että myös vuodelta 2007 toimitusjohtajalle maksettiin 9.000 euroa palkkaa toimitusjohtajan työstä. Saman arvion toistin vuoden 2008 osalta. Vuoden 2009 osalta alensin arvion toimitusjohtajan työstä maksetusta palkasta 7.000 euroon. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava ansiotulo valtionverotuksessa 2009 oli 11.488,39 euroa (2008: 14.646,12 euroa) ja kunnallisverotettava tulo 7.726,07 euroa (2008: 11.107,53 euroa).

Kun yhtiön liikevaihto kasvoi merkittävästi, arvioin, että vuodelta 2010 toimitusjohtajalle maksettiin toimitusjohtajan työstä palkkiota 9.000 euroa. Näin siitä huolimatta, että Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat ansiotulot pienenivät vuoteen 2009 verrattuna ja olivat valtionverotuksessa 10.199,88 euroa sekä kunnallisverotuksessa 5.455,18 euroa.

Vuonna 2011 Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat ansiotulot olivat valtionverotuksessa 7.869,47 euroa ja kunnallisverotuksessa 3.386,42 euroa. Arvioin palkkioksi toimitusjohtajan työstä 7.000 euroa.

Vuoden 2012 osalta korotan arvioni tämän palkkion määrästä takaisin 9.000 euroon. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava tulo valtionverotuksessa 11.734,32 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 6.377,18 euroa.)

Kaiken kaikkiaan toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä vuosina 2004-2006 yhteensä 22.350 euroa ja vuosina 2007-2012 arviolta yhteensä 50.000 euroa, yhteensä siis 72.350 euroa. Sen jälkeen, kun toimitusjohtaja alkuperäisten puheidensa mukaisesti ei ota palkkaa toimitusjohtajan työstä ja palauttaa yhtiölle "yhtiön kehittämiseen" 72.350 euroa, kukaan ei enää ajattele hänen olevan puijari. 


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?