VALTION YLEISAVUSTUKSET USKONNOLLISILLE YHDYSKUNNILLE 2013 (12.10.2013)

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi vuoden 2013 valtion yleisavustukset rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille kesäkuussa. Näiden avustusten jako alkoi 2008. Määräraha on vuosittain ollut 200.000 euroa.

Avustusta sai 27 yhdyskuntaa

Avustusta saaneiden yhdyskuntien lukumäärät ovat olleet: 19 (vuonna 2008), 20 (2009), 29 (2010), 18 (2011), 25 (2012) ja 27 (2013).

Avustusten hakuaika päättyi tänä vuonna 31.3.2013. Avustukset jaetaan väestötietojärjestelmässä olevien yhdyskuntien jäsenmäärien perusteella. Tänä vuonna käytettiin ajankohdan 10.4.2013 jäsenmäärätietoja.

Avustuksen saajista kristillisiä yhdyskuntia oli 15, islamilaisia 8, buddhalaisia 3 ja juutalaisia 1.

Jako-osuus 3,389 euroa/jäsen

Jako-osuudeksi muodostui 3,389 euroa/jäsen.

Kristillisille yhdyskunnille 83,7 prosenttia

Määrärahasta kristillisille yhdyskunnille meni 167.412 euroa (83,7 prosenttia; 2012 87,1 prosenttia), islamilaisille yhdyskunnille 26.160 euroa (13,1 prosenttia; 2012 10,1 prosenttia), juutalaiselle yhdyskunnalle 4.962 euroa (2,5 prosenttia; 2012 2,1 prosenttia) ja buddhalaisille yhdyskunnille 1.464 euroa (0,7 prosenttia; 2012 0,7 prosenttia).

Suurimman avustuksen (51.821 euroa) sai Suomen Vapaakirkko, pienimmän Linkkiseurakunta (118,65 euroa), molemmat kristillisiä yhdyskuntia.

Avustuksia saamattomat yhdyskunnat

Avustusta voi saada vain hakemuksesta, mutta avustus ei ole harkinnanvarainen. Näin ollen avustuksesta paitsi jääneet yhdyskunnat eivät halua hakea avustusta tai olivat unohtaneet jättää hakemuksensa. Näitä yleisavustuksia jaetaan vain uskonnollisille yhdyskunnille, ei esimerkiksi uskonnollisille yhdistyksille.

Suomen suurimmista rekisteröidyistä yhdyskunnista Jehovan todistajat (jäsenmäärä 31.12.2012 18 826), Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko (mormonit) (3 181), Suomen Bahai yhdyskunta (557), Suomen Islam-seurakunta (perinteinen Suomen tataarien yhdyskunta) (536) eivät halua hakea valtion yleisavustusta. Ne katsovat pärjäävänsä omillaan. Jos Jehovan todistajat olisi hakenut avustusta, sen osuus olisi ollut noin 52.000 euroa.

Uusi hakija

Hakijoiden joukossa oli nyt ensi kertaa Soka Gakkai International Suomi, joka nosti avustusta hakeneiden buddhalaisten yhdyskuntien lukumäärän kolmeen.

Yhdyskunnan nimi Jäsenmäärä 31.12.2012 Avustus (euroa) Suhteellinen osuus (%)
1. Suomen Vapaakirkko 14 932 51 821
25,91
2. Katolinen kirkko Suomessa 11 530
48 021
24,01
3. Suomen Helluntaikirkko 7 300
25 047
12,52
4. Suomen Adventtikirkko
3 474 13 671
6,84
5. Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunta 2 403
8 483
4,24
6. Helsinki Islam Keskus 2 106
7 701
3,85
7. Suomen Baptistikirkko 1 450
5 406
2,70
8. Suomen Islamilainen Yhdyskunta 1 469 5 315
2,66
9. Helsingin juutalainen seurakunta 1 068 4 962
2,48
10. Tampereen Islamin yhdyskunta
1 103
3 940
1,97
11. Finlands svenska baptistsamfund 882 3 450
1,73
12. Suomen Metodistikirkko 762 2 749
1,37
13. Finlands svenska metodistkyrka
590 2 542
1,27
14. Resalat Islamilainen Yhdyskunta – Suomen Ähl-e Beit
632
2 213
1,01
15. Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta 574 2 027
1,01
16. Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa
268 1 989
0,99
17. Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto 490 1 755
0,88
18. Helsingin Islam Seurakunta
446 1 545
0,77
19. Suomen Bosnialainen Islam-yhdyskunta
424 1 427
0,71
20. Ortodoksinen Pokrovan seurakunta
370 1 355
0,68
21. Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta
327 1 088 0,54
22. Nokia Missio Church
296 2 230
0,53
23. Suomen Kristiyhteisö 280 1 064
0,50
24. Missionkyrkan i Finland 241
925 0,46
25. Soka Gakkai International Suomi 52 196 0,10
26. Danakosha Finland 52 179 0,10
27. Linkkiseurakunta 32 118 0,06
Yhteensä 53 553
200 000

Yhdyskuntien jäsenmäärät on esitetty taulukossa 31.12.2012 mukaisina eli yleisavustuksia ei ole jaettu näiden jäsenmäärien perusteella. Lisäksi taulukossa Suomen Vapaakirkon jäsenmäärä on esitetty Suomen Vapaakirkon (14 691) ja Missionskyrkan i Finlandin jäsenmäärän (241) summana. Molemmat ovat uskonnollisia yhdyskuntia. Suomen Helluntaikirkon jäsenmäärä on esitetty Suomen Helluntaikirkon (7 264) ja The Church of Pentecost International-Finlandin jäsenmäärän (36) summana. Molemmat ovat uskonnollisia yhdyskuntia. Suomen Adventtikirkon jäsenmäärä on esitetty Suomen Adventtikirkon (3 299) ja Finlands Svenska Adventkyrkanin jäsenmäärän (175) summana. Näistä jälkimmäinen ei ole rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta.

Avustusten määrä on taulukossa pyöristetty täysiksi euroiksi jättämällä ylimenevä osa huomiotta.

Vertailua

Valtionavustus (suora budjettituki) vuonna 2013 Suomen ortodoksiselle kirkolle (58 705 jäsentä 31.12.2012; Tilastokeskus) on 2.284.000 euroa eli 38,91 euroa/jäsen. Vuonna 2012 avustus oli 2.226.000 euroa, 38,00 euroa/jäsen.

Valtion yleisavustus vuonna 2013 Vapaa-ajattelijain liitolle (1 815 maksavaa jäsentä vuonna 2012) on 23.000 euroa eli 12,67 euroa/maksava jäsen. Yleisavustus Vapaa-ajattelijain liitolle ei määräydy maksavien jäsenten perusteella ja on harkinnanvarainen. Avustusta on leikattu liiton surkastuneen toiminnan takia.

Ateistijärjestöt eivät saa valtionavustuksia.

Kimmo Sundström

Lue myös
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?