KIM SJÖSTRÖM KIRJELMÖI OPETUSHALLITUKSELLE USKONNOLLISTEN TILAISUUKSIEN JÄRJESTELYISTÄ (14.9.2013)

Kim Sjöström vaati 12.9.2013 Opetushallitusta ohjeistamaan koulut järjestämään uskonnolliset tilaisuutensa niin, että niistä voi olla pois ilman erityistä kieltäytymisilmoitusta. Hän vetosi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuoreisiin linjauksiin oikeudesta olla paljastamatta uskonnollista tai uskonnotonta vakaumustaan. Alla on hänen selostuksensa vaatimuksestaan. 

Sjöström ei ole yhdistyksemme jäsen, mutta yhdistyksemme yhtyy hänen vaatimukseensa ja pitää sitä hyvin perusteltuna. 

Jouni Luukkainen 
puheenjohtaja 

Kim Sjöströmin selostus: 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on muutama vuosi sitten tehnyt eräitä prejudikaatteja, joissa linjataan ihmisoikeuksiin kuuluvaksi, että "vapaus tunnustaa tai olla tunnustamatta uskoa sisältää myös oikeuden olla joutumatta tilanteisiin, joissa vaaditaan paljastamaan uskonsa tai joissa hänen on toimittava jollain sellaisella tavalla, josta voidaan tehdä päätelmiä hänen vakaumuksestaan" (Theodoros Alexandridis vastaan Kreikka 2008, Sinan Isik vastaan Turkki 2010, Mateusz Grzelak vastaan Puola 2010). 

Näissä ratkaistuissa tapauksissa tuomioistuimessa asianajajana toimimiseksi Kreikan valtio ei saanut vaatia ihmistä paljastamaan valan pohjatietona, antaako hän 'virkavalan' uskonnollisena vai uskonnottomana; Turkin valtio ei saanut pitää henkilöllisyystodistuskorteissa ollenkaan mitään tietoa, kuuluuko henkilö johonkin uskonnolliseen ryhmään vai ei mihinkään; ja Puolan valtio ei saanut nuoren ihmisen koulutodistuksissa paljastaa välillisestikään sitä tietoa, että tämä ei ole osallistunut uskonnonopetukseen. 

Kaikissa näissä prejudikaateissa EIT on arvioinut vääräksi, että ihmisen (tai hänen puolestaan esimerkiksi hänen perheensä) tarvitsisi tehdä negatiivinen ilmoitus voidakseen nauttia uskonnonvapautta. Ilmoituksen vaatiminen uskonnonvapauden toteutumiseksi loukkaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan sitä ihmisoikeutta, että ei tarvitse paljastaa uskonnollisen vakaumuksen puuttumista eikä tarvitse toimia millään sellaisella tavalla, josta voidaan tehdä päätelmiä, puuttuuko tältä uskonnollinen vakaumus. 

Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tekemät ratkaisut sopimuksen sisällön tulkinnasta ovat Suomea velvoittavia, ja Suomi on saattanut ne alueellaan lakina noudatettaviksi. 

Suomessa Opetushallitus on 28.2.2006 virkakirjeellä "tiedote 19/2006" kaikille peruskouluille opastanut näitä muun muassa, että koulun järjestäessä uskonnollisia tilaisuuksia tai uskonnonharjoitusta koulun oppilaan huoltajan tulee tehdä ilmoitus koululle, "jos oppilas ei osallistu uskonnon harjoittamiseen". Niinikään koulutoverit, opettajat ynnä muut voivat tehdä päätelmiä oppilaan vakaumuksen puuttumisesta jo siitäkin, mikäli tämä ei osallistu koulussa kaikille yhteisiksi järjestettyihin uskonnollisiin tilaisuuksiin. 

Opetushallituksen tiedotteen opastamissa menettelytavoissa näen ihmisoikeuksien vastaiset virheet 

  • siinä, että oppilaan poissaolo koulun uskonnollisesta tilaisuudesta tosiasiassa paljastaa tämän uskonnollisen vakaumuksen puuttumisen, silloin kun uskonnollinen tilaisuus on järjestetty yhteiseksi kaikille oppilaille. Asetelma, että tilaisuus on yhteinen, pakottaa oppilaan pelkällä poissaolollaan paljastamaan itsestään tietoja, joista muut voivat tehdä päätelmiä oppilaan vakaumuksen puuttumisesta. 

  • siinä, että koulu vaatii ilmoituksen, 'kieltäytymisen', jotta oppilas saa nauttia hänelle kuuluvaa uskonnonvapautta eli oikeutta olla osallistumatta uskonnonharjoitukseen. Ilmoituksen vaatiminen muodostaa pakottamisen paljastamaan itsestään tietoja, joista muut voivat tehdä päätelmiä oppilaan vakaumuksen puuttumisesta. 

Olen 12.9.2013 tehnyt Opetushallitukselle kantelun, jotta tämä asia korjattaisiin. Lausuin kirjeessäni Opetushallitukselle myös, että näkemykseni mukaan nämä virheet voitaisiin korjata "järjestelykeinolla, että kaikki uskonnolliset tilaisuudet ja uskonnonharjoittamiset kouluissa tulee niin järjestää, että ne ovat vapaaehtoisia ja että vapaaehtoiset menevät niihin. Tilaisuuksia ei saa enää järjestää niin, että pohjaoletus olisi, että kaikki osallistuvat ja poissa sitten ovat ne, jotka kieltäytyvät."

Totesin Opetushallitukselle yleisemminkin uskonnonvapauden toteuttamisesta seuraavasti: "Ihmisille tulee siis turvata oikeus uskonnonvapauteensa, esimerkiksi oikeus olla poissa uskonnonharjoituksesta, ilman että siitä tarvitsisi kieltäytyä."


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?