KIRKKOON KUULUVUUS PAINUI ALLE 60 PROSENTIN HELSINGISSÄ (7.3.2013)

Evankelis-luterilaiseen valtiokirkkoon kuuluvien väestöosuus painui vuonna 2012 ensimmäistä kertaa Suomen historiassa alle 60 prosentin ja oli 59,2 prosenttia. Ruotsissa kehitystä johtaa Malmö, jonka väestöstä Ruotsin kirkkoon (Svenska kyrkan) kuuluu jo alle 50 prosenttia kaupunkilaisista. Suomessa muutos on kymmenisen vuotta Ruotsia jäljessä, muutossuunta on sama.

Helsingin seurakuntayhtymän läsnä oleva väestö (jäsenmäärä) oli 31.12.2012 357 754 (2011: 359 725). Väkiluku väheni täsmälleen saman verran, 3 622 henkeä (1,01 %), kuin edellisenä vuonnakin.

Seurakuntayhtymässä oli 18 suomenkielistä ja 3 ruotsinkielistä seurakuntaa.

Kirkosta erosi 5 427 (5 636) henkeä ja siihen liittyi 2 090 (2 035) henkeä, nettoeroaminen oli 3 337 henkeä. Muuttovoittoa kirkko keräsi 2 637 (1 036) henkeä. Kastettuja (3 339) oli 282 henkeä vähemmän kuin kuolleita (3 621). Kirkollisella vihkimisellä päätettiin läsnä olevan väestön avioliitoista 52,9 % (55,0 %). Siviilitavat voittavat alaa hitaasti, mutta varmasti.

Kirkkoon kuuluminen on edelleen vähäisintä Paavalin seurakunnan alueella. 31.12.2009 kuuluvuus oli 56,8 %, 31.12.2010 54,5 %, 31.12.2011 53,5 % ja 31.12.2012 52,0 %. Kahden vuoden kuluessa kirkkoväki alueella jää vähemmistöön. Toiseksi vähäisintä kirkkoon kuuluvuus on Kallion seurakunnan alueella (52,5 %) ja kolmanneksi vähäisintä Helsingin Mikaelin seurakunnan alueella (54,6 %). Korkein kirkkoon kuuluvuus on Pakilan (75,9 %), Munkkiniemen (71,4 %) ja Lauttasaaren (68,9 %) seurakuntien alueilla. Suomenkielisten seurakuntien alueilla kirkkoon kuuluvuus on keskimäärin 60,4 %, ja ruotsinkielisten seurakuntien (Johannes, Matteus ja Petrus) alueilla keskimäärin 71,4 %.

Seurakuntia, joiden alueella kirkkoon kuuluvuus on alle 60 prosenttia on nyt seitsemän (kaikki suomenkielisiä), kun niitä vuosi sitten oli viisi.

18 325 henkilön asuinpaikka on tuntematon. Tämä huomioiden kirkon jäseniä on kaupungissa keskimäärin 59,2 prosenttia.

Jäsenmäärältään suurin seurakunta on Malmi (57 514), pienin Vartiokylä (10 096). Vuosi sitten pienin seurakunta oli Pitäjänmäki, jonka jäsenmäärä 31.12.2011 oli 10 136 ja nyt 31.12.2012 10 205. Ruotsinkielisistä seurakunnissa Matteus (6 237) ja Petrus (7 163) ovat Vartiokylääkin pienempiä seurakuntia.  

Kimmo Sundström


Lue myös

Irti kirkosta: Paavali Helsingin kärjessä (5.3.2010)

Paavalin seurakunnan alueella kirkkoon kuuluvuus vähäisintä (31.10.2011)
Paavalin seurakunnan alueella kirkkoon kuuluvia 53,5 prosenttia (22.2.2012)

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?