VALTION YLEISAVUSTUKSET USKONNOLLISILLE YHDYSKUNNILLE 2012 (15.11.2012)

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi vuoden 2012 valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille. Näiden avustusten jako alkoi 2008. Määräraha on joka vuosi ollut samansuuruinen, 200.000 euroa.

Avustusta sai 25 yhdyskuntaa

Vuonna 2008 avustusta sai 19 yhdyskuntaa, vuonna 2009 20 yhdyskuntaa, vuonna 2010 29 yhdyskuntaa, vuonna 2011 18 yhdyskuntaa ja tänä vuonna 25 yhdyskuntaa. Avustukset jaetaan väestötietojärjestelmässä olevien yhdyskuntien jäsenmäärien perusteella.

Avustuksen saajista kristillisiä yhdyskuntia oli 16, islamilaisia 6, buddhalaisia 2 ja juutalaisia 1.

Määrärahasta kristillisille yhdyskunnille meni 174.237 euroa (87,1 prosenttia; 2011 92,4 prosenttia), islamilaisille yhdyskunnille 20.181 euroa (10,1 prosenttia; 2011 5,0 prosenttia), juutalaiselle yhdyskunnalle 4.155 euroa (2,1 prosenttia; 2011 2,5 prosenttia) ja buddhalaisille yhdyskunnille 1.427 euroa (0,7 prosenttia; 2011 0,1 prosenttia).

Suurimman avustuksen (55.902 euroa) sai Suomen Vapaakirkko, pienimmän (131 euroa) Linkkiseurakunta, molemmat kristillisiä yhdyskuntia.

Avustusta saamattomat yhdyskunnat

Avustusta voi saada vain hakemuksesta, mutta avustus ei ole harkinnanvarainen. Näin ollen avustuksesta paitsi jääneet yhdyskunnat eivät halua hakea avustusta tai olivat unohtaneet jättää hakemuksensa. Näitä yleisavustuksia jaetaan vain uskonnollisille yhdyskunnille, ei esimerkiksi uskonnollisille yhdistyksille.

Suomen suurimmista rekisteröidyistä yhdyskunnista Jehovan todistajat (jäsenmäärä 31.12.2011 19 001), Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko (mormonit) (3 208), Suomen Bahai yhdyskunta (560), Suomen Islam-seurakunta (perinteinen Suomen tataarien yhdyskunta) (547) eivät halua hakea valtion yleisavustusta. Ne katsovat pärjäävänsä omillaan. Esimerkiksi Jehovan todistajien jako-osuus olisi muutoin ollut noin 54.000 euroa.

Avustuksen saajien joukossa eivät olleet tänä vuonna myöskään Finlands svenska metodistkyrka (avustus 2011: 2.714 euroa), Helsingin Islam Seurakunta (1.980 euroa), Turun Islamilainen Yhdyskunta (1.473 euroa) eikä Vörå Frikyrkoförsamling (300 euroa).

Uudet hakijat

Sellaisia avustuksen hakijoita, jotka eivät hakeneet avustusta vuonna 2011 on vain kaksi: Suomen Bosnialainen Islam-yhdyskunta (428 jäsentä 31.12.2011) ja Suomen Islam-Keskus (365).

Valtion yleisavustukset toimintaan rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 2012
Yhdyskunnan nimi Jäsenmäärä 31.12.2011 Avustus (euroa) Suhteellinen osuus (%)
1. Suomen Vapaakirkko 14 789 55 902
27,95
2. Katolinen kirkko Suomessa 11 091
42 516
21,26
3. Suomen Helluntaikirkko 6 729
25 825
12,91
4. Suomen Adventtikirkko (SASP+FSA)
3 553 15 976
7,99
5. Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunta 2 202
8 036
4,02
6. Helsinki Islam Keskus 2 036
0 0,00
7. Suomen Baptistikirkko 1 448
5 605
2,80
8. Suomen Islamilainen Yhdyskunta 1 381 5 303
2,65
9. Helsingin Juutalainen shdyskunta 1 077 4 155
2,08
10. Tampereen Islamin yhdyskunta
1 000
3 900
1,95
11. Finlands svenska baptistsamfund 872 3 386
1,69
12. Suomen Metodistikirkko 752 2 907
1,45
13. Resalat Islamilainen Yhdyskunta - Suomen Ähl-e Beit 626 2 381 1,19
14. Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta 530 2 014
1,01
15. Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto 498 1 929
0,96
16. Suomen Bosnialainen Islam-yhdyskunta
428 1 620
0,81
17. Ortodoksinen Pokrovan seurakunta 370 1 438 0,72
18. Suomen Islam-keskus
365 1 422
0,71
19. Nokia Missio Church
333 1 384
0,69
20. Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta
325 1 249 0,62
21. Suomen Kristiyhteisö 275 1 078 0,54
22. Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa 263 2 230
1,12
23. Missionskyrkan i Finland 247 1 059
0,53
24. Danakosha Finland 46 178 0,09
25. Linkkiseurakunta 33 131 0,07
Yhteensä 51 269
200 000
Huomautus 1: Suomen Vapaakirkon jäsenmäärä (14 789) on esitetty sen jäsenmäärän (14 542) ja Missionskyrkan i Finlandin jäsenmäärän (247) summana. Nämä ovat molemmat rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia. 

Huomautus 2: Suomen Helluntaikirkon jäsenmäärä (6 729) on esitetty sen jäsenmäärän (6 702) ja The Church of Pentecost International-Finlandin jäsenmäärän (27) summana. Nämä ovat molemmat rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia.

Huomautus 3: Suomen Adventtikirkon jäsenmäärä ( 3 553) on esitetty Suomen Adventtikirkon suomalaisen piirikunnan jäsenmäärän (3 379) ja Finlands Svenska Adventkyrkanin jäsenmäärän (174) summana. Jälkimmäinen ei ole rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta.

Huomautus 4: Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa -yhdyskunnan jäsenmäärä 31.12.2011 oli Tilastokeskuksen tietojen mukaan 263. Jostain syystä se on saanut noin 1.200 euroa enemmän avustusta kuin sille olisi kuulunut. Ero on siksi suuri, että jossakin pitää olla virhe. Yhdyskunnat on taulukossa järjestetty laskevassa jäsenmäärien järjestyksessä.

Lukija voi vertailla yhdyskuntien jäsenmääriä aikaisemmissa kirjoituksissa raportoituihin jäsenmääriin.

Vertailua

Valtionavustus vuonna 2012 Suomen ortodoksiselle kirkolle (58 584 jäsentä 31.12.2011; Tilastokeskus) oli 2.226.000 euroa eli 38,00 euroa/jäsen. Vuonna 2011 avustus oli 2.153.000 euroa, 36,84 euroa/jäsen.

Valtion yleisavustus vuonna 2012 Vapaa-ajattelijain liitolle (1 802 maksavaa jäsentä vuonna 2011) oli 23.000 euroa eli 12,76 euroa/maksava jäsen.

Ateistijärjestöt eivät saa valtionavustuksia.

Kimmo Sundström


Lue myös

Totuuden Ystävät ei kannata valtion yleisavustusten jakoa uskonnollisille yhdyskunnille (23.6.2005)
Valtionavustusta uskonnollisille yhdyskunnille (20.12.2007)
Opetusministeriö jakoi avustuksia uskonnollisille yhdyskunnille (28.8.2008)
Uskonnolliset yhdyskunnat saivat valtion yleisavustusta (14.7.2009)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille jaettiin (24.1.2011)
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2011 (11.1.2012)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?