USKONNOLLISTEN YHDYSKUNTIEN JÄSENMÄÄRÄT 31.12.2011 (14.11.2012)

Jäsenmäärien muutokset vuonna 2011 olivat maltillisia. Kahdenkymmenen suurimman yhdyskunnan keskinäisessä järjestyksessä tapahtui vain kaksi muutosta. Vuoden 2010 kahdenneksitoista suurin Finlands svenska baptistsamfund (872 jäsentä), jonka jäsenmäärä laski yhdeksällä jäsenellä, joutui odotetusti tekemään tilaa Tampereen Islamin Yhdyskunnalle (1 000). Jälkimmäinen on jo kolmas islamilainen yhdyskunta, jonka jäsenmäärä rikkoo tuhannen rajan.

Suurin islamilainen yhdyskunta on Helsinki Islam Keskus (2 036) ja toiseksi suurin Suomen Islamilainen Yhdyskunta (1 381). Perinteisen Suomen Islam-seurakunnan (547) jäsenmäärä laskee lievästi. Sen sijaluku on 19.

Toinen muutos tapahtui 20 yhdyskunnan kärkiryhmän häntäpäässä. Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta (530) ohitti Suomen vapaan evankelisluterilaisen seurakuntaliiton (498).

Kasvavat yhdyskunnat

Kymmenestä suurimmasta yhdyskunnasta kasvoivat Suomen Vapaakirkko, Katolinen kirkko Suomessa, Suomen Helluntaikirkko, Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunta, Helsingin Islam Keskus ja Suomen Islamilainen Yhdyskunta.

Vaikka Suomen Helluntaikirkko kasvoi kymmenen prosentin vauhdilla, arviolta vain noin 17 prosenttia helluntailaisista kuuluu tähän yhdyskuntaan. Melkein kaikki loput helluntailaiset kuuluvat yhdistysmuotoisiin seurakuntiin, joiden tätä jäsenyyttä valtion väestötietojärjestelmä ei tilastoi. (He voivat kyllä olla vaikka evankelis-luterilaisen seurakunnan jäseniä.) Helluntailaiset ovat keskenään erimielisiä siitä, kumpi järjestäytymismalli on parempi. Suomen Helluntaikirkko ei pakota seurakuntia yhdyskuntaseurakunniksi, vaan nämä saavat itsenäisestä päättää asiasta.

Suurimpia suhteellisia kasvulukuja osoittavat islamilaiset yhdyskunnat. Keski-Suomen Islamilainen Yhdyskunta kasvoi yli 40 prosenttia. Kahdeksan muutakin islamilaista yhdyskuntaa kasvoi vähintään yli kymmenen prosenttia.

Kristillisistä yhdyskunnista Suomen Helluntaikirkon lisäksi yli kymmenen prosentin kasvua pystyivät osoittamaan vain Nokia Missio Church, Finlands svenska adventkyrka ja Satamaseurakunta.

Absoluuttista kasvua keräsi eniten Suomen Helluntaikirkko (598), toiseksi eniten Suomen Vapaakirkko (540) ja kolmanneksi eniten Katolinen kirkko Suomessa (451). Näiden kasvu on vakaata. Suomen Helluntaikirkko ylittää 7 000 jäsenen rajan ja Suomen Vapaakirkko 15 000 jäsenen rajan kuluvana vuonna.

Kasvuluvut ovat tosin pieniä purosia siihen verrattuna, että nettoeroaminen Suomen evankelis-luterilaisesti kirkosta vuonna 2011 oli kirkon oman tilaston mukaan 32 554 henkeä. Tästä kirkosta eroavat jättävät kaikki rekisteröidyt yhdyskunnat, eivätkä nämä onnistu houkuttelemaan eroajia jäsenikseen. Tämä kertoo osaltaan sekularismin voimistumisesta.

Taantuvat yhdyskunnat

Taantuvia suuria yhdyskuntia olivat Jehovan todistajat, Suomen Adventtikirkon suomalainen piirikunta, MAP-kirkko (mormonit) ja Suomen Baptistikirkko

Kaksikymmentä suurinta 31.12.2011

1. Jehovan todistajat 19 001
2. Suomen Vapaakirkko 14 542
3. Katolinen kirkko Suomessa 11 091
4. Suomen Helluntaikirkko 6 702
5. Suomen Adventtikirkon suomalainen piirikunta 3 379
6. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko (mormonit) 3 208
7. Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen seurakunta 2 202
8. Helsinki Islam Keskus 2 036
9. Suomen Baptistikirkko 1 448
10. Suomen Islamilainen Yhdyskunta 1 381
11. Helsingin juutalainen seurakunta 1 077
12. Tampereen Islamin Yhdyskunta
1 000
13. Finlands svenska baptistsamfund 872
14. Suomen Metodistikirkko 752
15. Resalat Islamilainen Yhdyskunta - Suomen Ähl-e Beit 626
16. The Islamic Rahma Center in Finland 609
17. Finland svenska metodistkyrka 590
18. Suomen Bahai Yhdyskunta 560
19. Suomen Islam-seurakunta 547
20. Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta
530

Suomen valtio (Väestörekisterikeskus) laskee vain viralliset Suomen Adventtikirkon suomalaisen piirikunnan (3 379) ja Finlands Svenska Adventkyrkanin (174) jäsenet. Jälkimmäinen ei ole itsenäinen yhdyskunta. Suomen Adventtikirkko laskee jäsenikseen myös sellaiset henkilöt, joiden hengellinen toiminta on heidän kirkossaan, vaikka henkilö virallisesti kuuluisikin johonkin muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan. Näin laskien Suomen Adventtikirkon koko jäsenmäärä oli 31.12.2010 5 027 ja 31.12.2011 4 992. Tämäkin tilasto osoittaa lievää jäsenmäärän laskua. 

Kimmo Sundström


JK. Rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia oli 12.11.2012 84 kappaletta. Näillä oli 289 seurakuntaa tai paikallisyhteisöä. Suomenkielisiä helluntaiseurakuntia (yhdistysseurakunnat ja yhdyskuntaseurakunnat) on noin 230. Suomen Vapaakirkon seurakuntia on noin 100. Suomen Adventtikirkossa on suomen- ja ruotsinkielisiä seurakuntia yhteensä noin 70. Suomen Adventtikirkon suomalainen piirikunta (900.249) purkautui 8.3.2012. Jatkossa adventistien yhdyskunnan nimi on Suomen Adventtikirkko. Purkautumisen syy oli hallinnon yksinkertaistaminen.

Lue myös

Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät 31.12.2007 (29.8.2008)
Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät 31.12.2008 ja 31.12.2009 (5.6.2010)

Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät 31.12.2010 (23.3.2011)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?