PROMETHEUS-SEREMONIAT OY:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 (6.11.2012)

Yhtiön tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 oli sen kolmastoista. Vuonna 2009 yhtiön liikevaihto (54.013,34 euroa) aleni hivenen edellisvuoteen verrattuna ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa. Vuonna 2010 liikevaihdon muutossuunta kääntyi kasvuun ja liikevaihto oli 71.359,04 euroa. Vuonna 2011 liikevaihto kasvoi edelleen 1.292,76 euroa ja oli 72.651,80 euroa.

Liikevaihdon kasvuvauhti hyytyi nyt 1,8 prosenttiin, kun se vuonna 2010 oli ollut 32,1 prosenttia. Vuonna 1998 yhtiö arvioi vuoden 2001 liikevaihdon olevan 1.339.000 markkaa (225.203,63 euroa). Nyt yhtiö on kyennyt toteuttamaan tästä 32,3 prosenttia, mutta on käyttänyt siihen kymmenen vuotta enemmin aikaa kuin arvioi. Yhtiön arviot vuonna 2001 olivat vapaa-ajattelijoiden petkuttamista.

Liikevoitto kääntyi positiiviseksi ja oli 12,25 euroa (2010: -1,83 euroa). Tilikauden voitto oli 4,59 euroa (7,54 euroa), 0,006 prosenttia liikevaihdosta.

Yhtiö ei kerro mikä osa liikevaihdosta muodostui seremoniapalveluista (2004: 88,6 prosenttia), mikä osa painotuotteiden myynnistä (2004: 11,4 prosenttia) ja oliko muita liikevaihtoa kerryttäviä palveluita. Yhtiön haluaa vaikeuttaa tarkemman kuvan saamista toiminnastaan.

Puheiden hintoja ei koroteta joka vuosi

Hautajais- ja nimiäispuheiden perushinta oli aiemmin 160 euroa/tapahtuma, vuonna 2010 hinta oli 180 euroa/tapahtuma ja vuonna 2011 260 euroa/tapahtuma, eikä hintaa ole sen jälkeen korotettu. Hääpuheiden taksa oli aiemmin 200 euroa/tapahtuma, mutta vuodesta 2010 lukien se on ollut 280 euroa/tapahtuma. Yhtiö ei korota hintojaan joka vuosi.

Tilikauden ostot poukkoilevat paljon vuodesta toiseen. Nyt ne olivat 1.161,56 euroa (2010: 300,95 euroa; 2009: 8.679,37 euroa; 2008: 0,00 euroa; 2007: 14,10 euroa; 2006: 7.984,63 euroa). Varastojen muutos oli -4.526,97 euroa (2010: -4.974,17 euroa; 2009: +4.319,89 euroa; 2008: -3.651,55 euroa). Ulkopuolisten palvelujen osto väheni 58,1 prosenttia ja oli 1.043,60 euroa (2.490,10 euroa).

Palkkakulut kasvavat liikevaihtoa nopeammin

Palkkojen ja palkkiokulujen kasvu oli nyt 9,1 prosenttia ja niitä maksettiin 39.292,58 euroa (36.013,55 euroa). Näidenkin kulujen muutoksissa on ollut vuosittain suuria eroja. Vuonna 2010 nämä erät kasvoivat 57,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, kun taas vuonna 2009 nämä erät vähenivät 15,7 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna. Nyt palkkojen ja palkkioiden kasvu oli melko maltillista, mutta liikevaihdon kasvuun (1,8 prosenttia) verrattuna kuitenkin voimakasta.

Eläkekulut olivat 6.472,31 euroa (5.496,16 euroa), kasvua siis 17,8 prosenttia. Vuonna 2010 eläkekulut kasvoivat vuoteen 2009 verrattuna 23,2 prosenttia. Kulujen kasvuvauhti on reipasta. Henkilöstökulut olivat yhteensä 46.882,19 euroa (42.502,12 euroa).

Suunnitelman mukaiset poistot olivat 63,92 euroa (85,23 euroa).

Liiketoiminnan muut kulut on möykky

Liiketoiminnan muut kulut on tuloslaskelman osa, jota yhtiö eritteli tarkemmin vuosien 2004 ja 2005 tilinpäätöksissä. Vuonna 2005 eriteltyinä ilmoitettiin vapaaehtoiset henkilöstökulut, matka- ja edustuskulut sekä mainonta ja myynninedistämiskulut. Vuonna 2006 yhtiö hylkäsi erittelyinformaation antamisen palaten vanhaan möykkyraportointiin.

Liiketoiminnan muiksi kuluiksi tilivuonna 2011 kerrotaan 18.961,31 euroa (21.008,30 euroa). Möykky on 26,1 prosenttia liikevaihdosta, hieman pienempi kuin viime vuosina. Vuonna 2010 möykyn koko oli 29,4 prosentti liikevaihdosta, vuonna 2009 37,4 prosenttia liikevaihdosta ja vuonna 2008 28,9 prosenttia liikevaihdosta.

Tilintarkastajat väistyvät

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana on vuosia toiminut Arto Tiukkanen, joka ei ole hyväksytty tilintarkastaja. Hän ei tarkastanut vuoden 2011 tilinpäätöstä, koska oli "sairauslomalla". Tiukkanen ei saa jatkaa enää tilintarkastajana. Tilintarkastuskertomuksen on allekirjoittanut varatilintarkastaja Marja Vinni. Hänkään ei ole hyväksytty tilintarkastaja, eikä voi jatkaa tarkastustointa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan (8 §) yhtiössä tulee olla yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja, mutta varatilintarkastajaa ei tarvita, jos tilintarkastajana on Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilinpäätöksen allekirjoittaneet hallituksen jäsenet

Tilinpäätös ei enää kerro ketkä hallituksen jäsenet allekirjoittivat tilinpäätöksen. Myöskään tilinpäätösmerkintää ei näy.

Yhtiön kotisivu kesannolla

Yhtiön kotisivu on joidenkin asiatietojen osalta kesannolla. Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n (HVA) puhelinpuheenjohtajana on edelleen Juha Kukkonen, hieman merkillinen seikka, joka mahdollisesti voi olla tottakin. (HVA:n puheenjohtajana on tällä hetkellä Ilkka Vuorikuru.) HVA:n yhdessä Karkkilan Vapaa-ajattelijain kanssa julkaisema Järjen Ääni -lehti on kuitenkin kuollut ja kuopattu. Nykyisin HVA julkaisee Uusmunaton-lehteä, joka on ilmestynyt kerran vuodessa.

Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n (TAVA) sanotaan julkaisevan Pakanasanomat-lehteä. Lehti kuoli vuonna 2007. TAVA kertoo kotisivullaan tuon lehden julkaisemisen alkaneen sekä vuonna 1980 että vuonna 1981.

Kimmo Sundström


JK. Pro-Seremoniat Oy teki voittoa vain 4,59 euroa. Yhtiön tuleekin yhtiöjärjestyksensä mukaan käyttää voittonsa ”yhtiön kehittämiseen” eikä se saa jakaa voittoa osakkeenomistajille. Toiminnan alkuvuosina yhtiön pääomistaja ja toimitusjohtaja Anneli Aurejärvi-Karjalainen sekä yhtiön hallituksen jäsen Juha Kukkonen huijasivat vapaa-ajattelijoita ja muita mukaan yhtiön toimintaan sillä vakuutuksella, ettei toimitusjohtajalle makseta palkkaa toimitusjohtajan työstä. Muusta työstä, esim. juhlapuheiden pitämisestä, toimitusjohtaja saisi palkkaa kuten muutkin.

Ensi kertaa yhtiö tunnusti rikkoneensa edellä mainitun raportoidessaan vuonna 2005, että toimitusjohtajan työstä oli vuonna 2004 maksettu toimitusjohtajalle palkkaa 3.850 euroa. Vuonna 2005 tätä palkkaa maksettiin 9.500 euroa ja vuonna 2006 9.000 euroa. Sen jälkeen yhtiö ei ole raportoinut toimitusjohtajalle maksettuja palkkoja.

Arvioin vuonna 2008, että myös vuodelta 2007 toimitusjohtajalle maksettiin 9.000 euroa palkkaa toimitusjohtajan työstä. Saman arvion toistin vuoden 2008 osalta. Vuoden 2009 osalta alensin arvion toimitusjohtajan työstä maksetusta palkasta 7.000 euroon. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava ansiotulo valtionverotuksessa 2009 oli 11.488,39 euroa (2008: 14.646,12 euroa) ja kunnallisverotettava tulo 7.726,07 euroa (2008: 11.107,53 euroa).

Kun yhtiön liikevaihto kasvoi merkittävästi, arvioin, että vuodelta 2010 toimitusjohtajalle maksettiin toimitusjohtajan työstä palkkiota 9.000 euroa. Näin siitä huolimatta, että Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat ansiotulot pienenivät vuoteen 2009 verrattuna ja olivat valtionverotuksessa 10.199,88 euroa sekä kunnallisverotuksessa 5.455,18 euroa.

Vuonna 2011 Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat ansiotulot olivat valtionverotuksessa 7.869,47 euroa ja kunnallisverotuksessa 3.386,42 euroa. Arvioin palkkioksi toimitusjohtajan työstä 7.000 euroa.

Kaiken kaikkiaan toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä vuosina 2004-2006 yhteensä 22.350 euroa ja vuosina 2007-2011 arviolta yhteensä 41.000 euroa, yhteensä siis 63.350 euroa. Sen jälkeen, kun toimitusjohtaja alkuperäisten puheidensa mukaisesti ei ota palkkaa toimitusjohtajan työstä ja palauttaa yhtiölle "yhtiön kehittämiseen" 63.350 euroa, kukaan ei enää ajattele hänen olevan puijari. 


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?